• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Prognózy realitního trhu pro rok 2022 podle Savills publikace Impacts

Fraser Watson

Společnost Savills v rámci svého globálního výzkumného programu a publikace Impacts 2021 předpověděla klíčové trendy v oblasti ESG, investic a pronájmu pro rok 2022 ve 36 městech po celém světě. Mezinárodní poradenská společnost v oblasti komerčních nemovitostí předpovídá, že v celosvětovém měřítku budou v nájemní aktivitě dominovat technologické společnosti, že nejvyhledávanějším investičním sektorem budou kanceláře, dále že výnosy z prémiových nemovitostí zůstanou převážně stabilní a že asijská města zdánlivě zaostávají za ostatními městy na světě, pokud jde o upřednostňování udržitelných investic.

Mezi hlavní závěry patří:

  • Výnosy zůstávají stabilní: většina vedoucích pracovníků oddělení průzkumu trhu společnosti Savills očekává, že výnosy z prémiových nemovitostí zůstanou stabilní po dobu 12 měsíců do druhého čtvrtletí 2022, výjimkou jsou však průmyslový a rezidenční sektor, kde se očekává, že výnosy klesnou, než aby zůstaly statické nebo vzrostly, což odráží zvýšený zájem investorů o tyto sektory. Kanceláře budou do značné míry odolávat, přičemž 97 % zaměstnanců oddělení průzkumu trhu spol. Savills předpokládá, že výnosy zůstanou stabilní nebo klesnou.
  • Pronájem kancelářských prostor by se měl do roku 2022 vrátit na úroveň před pandemií – existují však rozdíly: rozvíjející se trhy, jako je Čína, Indonésie a Vietnam, vykazují nejvíce vzestupnou nájemní aktivitu. Očekává se, že převažovat bude poptávka nájemců z řad technologických společností, přičemž 79 % pracovníků průzkumu trhu spol. Savills očekává na svých místních trzích vyšší nájemní aktivitu než v roce 2019.
  • Očekává se, že v roce 2022 budou kanceláře dominantní třídou aktiv: v Šen-čenu, Pekingu, Kantonu a Soulu se předpokládá, že do tohoto sektoru bude směřovat 60 % všech investic. Logistika a rezidenční nemovitosti jsou dalšími nejvyhledávanějšími volbami, jelikož investoři přistupují na "beds and sheds" strategii, tedy strategii zaměřenou na rezidenční a průmyslové nemovitosti. Zejména investoři v Severní Americe budou upřednostňovat rezidenční nemovitosti, protože právě Severní Amerika se řadí mezi největší světový trh s investovatelnými produkty v tomto sektoru. Realitní investiční trh v roce 2022 očekává příliv mezinárodního kapitálu: vedoucí pracovníci průzkumu trhu spol. Savills očekávají, že v průměru 47 % všech investic bude pocházet od mezinárodních investorů (z toho necelá polovina ze sousedních zemí) a 53 % z domácích zdrojů.
  • 75 % vedoucích pracovníků průzkumu trhu spol. Savills uvedlo, že udržitelnost je důležitou součástí strategií investorů. Pracovníci oddělení průzkumu trhu v několika velkých asijsko-pacifických městech, včetně Hongkongu, Tokia, Jakarty a Soulu, však uvedli, že kupující dosud udržitelnost nepovažují za důležitou. Podle společnosti Savills, vzhledem k celosvětovému zaměření se na ESG agendu, je však v blízké budoucnosti změna přístupu pravděpodobná. Pokud jde o motivaci k přijetí investiční strategie zaměřené na udržitelnost, tak se nadpoloviční většina zástupců průzkumu trhu spol. Savills (54 %) domnívá, že nejsilnějším hnacím faktorem je pověst společnosti, zatímco 46 % uvedlo, že významným motivačním faktorem je také příležitost zvýšit výnosy.

 

Dominantní třídy aktiv pro investice podle měst pro rok 2022 sestaveny podle prognóz oddělení průzkumu trhu spol. Savills:

 

Město

Oblast

Dominantní sektor pro investice v roce 2022

Předpokládané % z celkových investic v roce 2022

Peking

Asijsko-pacifická

Kanceláře

60%

Guangzhou

Asijsko-pacifická

Kanceláře

60%

Shenzhen

Asijsko-pacifická

Kanceláře

60%

Soul

Asijsko-pacifická

Kanceláře

60%

Dillí

Asijsko-pacifická

Kanceláře

55%

Londýn

Evropa

Kanceláře

50%

Šanghaj

Asijsko-pacifická

Kanceláře

50%

Curych

Evropa

Kanceláře

50%

Praha

Evropa

Kanceláře

50%

Hongkong

Asijsko-pacifická

Kanceláře

48%

Athény

Evropa

Kanceláře

45%

Dublin

Evropa

Bydlení

45%

Taipei

Asijsko-pacifická

Logistika

45%

Auckland

Asijsko-pacifická

Logistika

45%

Bangkok

Asijsko-pacifická

Logistika

45%

Singapur

Asijsko-pacifická

Kanceláře

40%

Oslo

Evropa

Kanceláře

40%

Tokio

Asijsko-pacifická

Kanceláře

40%

Varšava

Evropa

Kanceláře

40%

Dubaj

Blízký východ

Logistika, Bydlení

40%

Berlín

Evropa

Kanceláře, Bydlení

35%

Madrid

Evropa

Kanceláře

35%

Lisabon

Evropa

Kanceláře

35%

Milán

Evropa

Kanceláře

35%

Sydney

Asijsko-pacifická

Logistika

35%

New York City

Asijsko-pacifická

Bydlení

35%

Los Angeles

Severní Amerika

Bydlení

35%

San Francisco

Severní Amerika

Bydlení

30%

Ho Či Minh město

Asijsko-pacifická

Kanceláře, Logistika

30%

Amsterdam

Evropa

Logistika

30%

Kuala Lumpur

Asijsko-pacifická

Logistika

30%

Stockholm

Evropa

Kanceláře, Bydlení

25%

 

Zdroj: Savills World Research. Pozn. zahrnuto pouze 32 měst, jelikož 4 z 36 dotazovaných kanceláří Savills neodpovědělo na otázku

 

Simon Hope

vedoucí oddělení globálních kapitálových trhů společnosti Savills, komentuje: "Na základě předpokladů G7 by rok 2022 měl být předzvěstí návratu do zajetých kolejí na realitních trzích po celém světě. Podle našich kolegů se zdá, že i kancelářský sektor by se měl vrátit do normálu, a to jak z hlediska pronájmů – kde se předpokládá, že budou obzvláště aktivní nájemci z řad technologických společností, tak z hlediska investiční aktivity, přičemž by výnosy v některých oblastech mohly i klesnout. V sektorech bydlení a průmyslu, které oba těžily z lockdownů, vidíme pokračující prosperitu investorů. Díky zavedení očkování lze předpokládat znovuobnovení služebních cest, což pravděpodobně povede k větší mezinárodní poptávce, která by v kombinaci se stávající domácí poptávkou měla vést k dalšímu posílení cen a kapitálových hodnot. Za předpokladu, že trh s dluhopisy zůstane odolný, očekáváme zlepšení poptávky a cen v udržitelných sektorech. Na základě vysoké úrovně vládních výdajů na kapitálové projekty od USA po Evropu by se mohlo jednat o silné desetiletí pro investice."

 

Sophie Chick

ředitelka oddělení Savills World Research, dodává: "Je zajímavé, že podle názoru našich kolegů, se ohrožení reputace jeví jako větší motivační faktor než snaha o vyšší výnosy při uskutečňování investiční strategie založené na ESG. Ačkoli některé studie ukazují, že aktiva s vysokým hodnocením ESG přinášejí vyšší nájemné, a tedy lepší návratnost příjmů, je stále těžké oddělit, nakolik zde hraje roli udržitelnost a nakolik je to jednoduše způsobeno tím, že se často jedná o nejnovější a nejlepší aktiva na daných trzích. Toto ilustruje složitost odhadování „zelené prémie“ v odvětví komerčních nemovitostí. Nicméně je dobře, že naprostá většina lidí věří, že udržitelné investice zde zůstanou, a v těch lokalitách, kde v současné době nejsou na prvním místě, je to nevyhnutelně jen otázka času.

 

Fraser Watson

ředitel oddělení investičního poradenství spol. Savills ČR a SR, komentuje budoucí vývoj trhu: „Je povzbudivé vidět tak pozitivní výhled pro rok 2022. Nepochybně to potvrzuje i skutečnost, kterou vnímáme na českém a slovenském trhu. Nejistota posledních 15 měsíců rozhodně klesá a vidíme, že chuť investorů alokovat kapitál stoupá. Na významu také nabývá oblast ESG, která se na řebříčku kritérií investorů dostává do popředí a stává se jednou z prvních kladených otázek. Jak se to promítne do cen nemovitostí, se teprve uvidí. Je však pravděpodobné, že vyšší hodnocení ESG přinese mírnou prémii v ocenění, zatímco nižší hodnocení ESG faktorů bude znamenat ocenění nižší. Také vzhledem k tomu, že nájemci mají stále více jasno v požadavcích na budoucí provoz svých kanceláří, získává kancelářský sektor na dynamice a jistotě. Návrat zaměstnanců do kanceláří je v plném proudu, což investorům dodává důvěru ve fundamenty trhu a perspektivnost tohoto sektoru.“

 

Zdroj: Savills

22.6.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies