• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Přístav Hamburg přeložil v roce 2019 více zámořského zboží a zaznamenal dvojciferný nárůst v přepravách po železnici s vnitrozemím

© HHM / Michael Lindner

Překlad zámořského zboží dosáhl v roce 2019 136,6 mil. tun (+1,1 %). Překlad   kontejnerů 9,3 mil. TEU znamená nárůst +6,1%.

Rekordní výsledek zaznamenaly v loňském roce přepravy 2,7 mil.TEU po železnici, což je nárůst +10,7%.

Německý největší universální přístav vykázal v roce 2019 s 136,6 mil,tun přeloženého zámořského zboží (+1,1%) dobrý výsledek. Hamburg tímto velmi dobře obstál i přes oslabující světový obchod a existující obchodní sankce v těžkém konkurenčním prostředí. 

V přepravách kontejnerů do vnitrozemí zaznamenal přístav Hamburg především dvojciferného nárůstu u železničních přeprav, příznivých pro životní prostředí. Po kolejích bylo v roce 2019 mezi terminály hamburského přístavu a vnitrozemskými terminály přepraveno 2,7 mil.TEU. To představuje nárůst 10,4% a nový rekordní výsledek přístavní dráhy. Po její síti projelo v loňském roce 62.000 nákladních vlaků s 1,7 mil. nákladních vagonů. Přepraveno bylo celkem 48,2 mil. tun zboží (+3%).

Pro kontinentální přepravy po železnici, silnici čí říčních vodních cestách bylo v roce 2019 přeloženo celkem 5,8 mil.TEU (+7,8%) a 97,5 mil.tun (+0,8 %) zboží. Podíl železnice na těchto přepravách představoval v segmentu kontejnerových přeprav 46,3% a z pohledu přepravené tonáže 49,4%. Podíl přeprav po silnici činil 41,4% a říčními loděmi 9,2%.

 „S dosaženými rekordními výsledky buduje Hamburk nadále svoji pozici vedoucího evropského železničního přístavu a přispívá převodem přeprav zboží na koleje a říční lodě k odlehčení silniční nákladní dopravy“ říká Ingo Egloff, člen představenstva Hafen Hamburg Marketing. Tato silná pozice je umožněna z velké části i více jak 100 liniovými servisy, které spojují Hamburk celosvětově s více jak 1.000 námořními přístavy. „Vedle čtyř nových transatlantických servisů, které přinesly silný nárůst kontejnerových přeprav s USA a Mexikem, přispěly k růstu objemu překladu i jeden nový asijský a jeden indický kontejnerový jakož i dva další konvenční servisy“, vysvětluje Axel Mattern, kolega Ingo Egloffa z představenstva HHM.

V námořních kontejnerových přepravách s Čínou, nejdůležitějším obchodním partnerem, bylo v roce 2019 přeloženo 2,6 mil.TEU (+1,7%). „Následky epidemie koronaviru na mezinárodní obchod s Čínou se nedá v současné době ještě přesně určit. Jistě ale délka omezení, zasahující čínské hospodářství, negativně ovlivní budoucí přeložená množství“, komentuje situaci Axel Mattern. S úbytky zboží musíme počítat také při železničních přepravách mezi Hamburkem a Čínou. Jako doplněk k námořnímu spojení s Čínou nabízí Hamburk v současné době více jak 200 železničních spojení týdně po nové hedvábné stezce. S celkovým množstvím přeložených kontejnerů na námořní i železniční cestě je Hamburk jednoznačně nejvýznamnějším současným evropským hubem pro čínské zboží.

 

Dobře také probíhá úprava plavební dráhy na Labi, která zlepší plavební podmínky i pro největší kontejnerové lodě. Tyto úpravy umožní rejdařům nejen snadnější naplutí přístavu, ale umožní i jejich vyšší vytížení. „Hlubší ponor a lepší situace při míjení lodí na Labi umožní lepší využití kapacity lodí“ vysvětluje Axel Mattern. Velké kontejnerové lodě nebo lodě pro hromadné substráty mohou naložit až o 18.000 tun více nákladu. Do hamburského přístavu připluly v roce 2019 celkem 684 velké kontejnerové lodě (Ultra-Large Container Ships - ULCS). V kategorii největších kontejnerových lodí s kapacitou nad 18.000 TEU naplulo přístav 165 lodí. Znamená to meziroční nárůst +10% a zdůrazňuje to důležitost uprav plavební dráhy. Přístavní terminály jsou již dnes schopny odbavit mega lodě s kapacitou více jak 21.000 TEU a připravují se i na větší. V květnu tohoto roku je v Hamburku očekávána loď „HHM Algeciras“ s kapacitou 24.000 TEU.

 

Pro rok 2020 předpokládá marketingová organizace přístavu Hamburk stabilní vývoj překladu kontejnerů a mírný nárůst překladu hromadného zboží. 

 

Zdroj: HHM

25.2.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies