• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Příprava staveb nových dálnic směrem do Rakouska, k Polsku a na Olomouc jsou v plném proudu, informaci dnes dostala vláda

Nejblíže k zahájení výstavby jsou dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří a D35 v úsecích Časy – Ostrov a Opatovice nad Labem – Časy, u nichž by měla výstavba začít již na podzim tohoto roku. Informaci o přípravě všech devíti prioritních projektů dnes dostala vláda. Jde o projekty, u nichž vláda vyjednala výjimku ze zcela nového posuzování dopadů staveb na životní prostředí, tzv. EIA.

„V současné době na úsecích dálnic D11 a D35 již probíhá archeologický výzkum, což je vlastně nedílná součást stavby a na místě už je vidět stavební technika. Se samotnou stavbou chceme začít do konce letošního roku,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. Archeologický průzkum probíhá i na dalších prioritních stavbách, jako je D1 v úseku Říkovice – Přerov, D3 v úsecích Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín a D11 v úseku Smiřice – Jaroměř.


Dalšími prioritními stavbami jsou D6 v úsecích Lubenec – obchvat, Nové Strašecí – Řevničov a Řevničov – obchvat, D48 - obchvat Frýdku-Místku, D49 v úseku Hulín – Fryšták, D55 Otrokovice - JV obchvat a modernizace železniční trati Sudoměřice – Votice.

 

Přípravu některých staveb komplikuje majetkoprávní vypořádání, jako například soudní spor mezi Státním pozemkovým úřadem a církví na trase D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří o vydání dotčených pozemků či spor s majiteli pozemků o cenu jejich odkupů v rámci vyvlastňovacího procesu pod trasou dálnice D55 v úseku JV obchvatu Otrokovic. U většiny prioritních staveb již byla zároveň podána žádost o stavební povolení nebo je stav těsně před podáním žádosti.

Konkrétní aktuální stav k jednotlivým stavbám naleznete níže v tabulce (po kliknutí na název stavby se vám otevře stránka s bližšími informacemi o dané stavbě):

 

Název stavby

Stav přípravy

Předložení žádosti o stavební povolení

Předpoklad realizace

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice

 

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, v 04/2017 byl zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)

 

podány žádosti o stavební povolení na celou hlavní trasu, 2 stavební povolení z 9 vydány

4Q/2017

D3 0310/II Hodějovice - Třebonín

 

probíhá majetkoprávní vypořádání (vyvlastnění), v 04/2017 byl zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)

 

podány žádosti o stavební povolení na celou hlavní trasu dle zákona 416/2009 Sb.

4Q/2017

D6 Lubenec obchvat

 

Vykoupeny všechny pozemky v hlavní trase vč. dlouhodobého sporu se spol. Lubenské strojírny s.r.o.; ze strany ÚOHS zamítnut Rozklad – vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017) 

připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu

4Q/2017

D6 Nové Strašecí - Řevničov

 

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy + řešení směn pozemků – v současné době na hlavní trase vyřešeno 100 % pozemků pro vydání stavebního povolení; ze strany ÚOHS zamítnut Rozklad – vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017) 

připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu

4Q/2017

D6 Řevničov, obchvat

 

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy; podán Rozklad na ÚOHS – brání vyhodnocení 1.kola a zahájení 2. kola (předpoklad zahájení 2. kola v 06/2017) 

připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu

4Q/2017

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

 

zahájen archeologický výzkum, vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

Před vydáním stavebního povolení  

3Q/2017

D11 1107 Smiřice - Jaroměř

 

probíhá majetkoprávní vypořádání, probíhá soud o církevní restituce (církev odmítá dát souhlas se stavbou);  zahájen archeologický výzkum; vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

podány žádosti o SP

4Q/2017

D35 Časy - Ostrov

 

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy; zahájen archeologický výzkum; vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

podána žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu

3Q/2017

D35 Opatovice nad Labem - Časy

 

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, zahájen archeologický výzkum; vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

podána žádost o stavební povolení celou hlavní trasu

3Q/2017

D48 Frýdek Místek - obchvat

 

probíhá stavební řízení, 100 % pozemků vykoupeno, vyhodnoceno 1.kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola začátkem 06/2017)

probíhá stavební řízení

4Q/2017

D49 4901 Hulín - Fryšták

 

vybrán zhotovitel

stavební řízení - vydána pravomocná výjimka č.3 z chráněných živočichů, na výjimku č. 2 (křeček) vydáno předběžné opatření soudu (nepravomocná výjimka)

4Q/2017

D55 5505 Otrokovice obchvat JV

 

probíhá majetkoprávní vypořádání - problém vyvlastnění manželů Gregůrkových (předložili znalecký posudek na cenu přes 2000 Kč/m2. Znalecký posudek je zpracován chybně; obvyklá cena se pohybuje na desetině této částky. ŘSD ČR s tímto znaleckým posudkem nesouhlasí, vyvlastňovací úřad zadal revizní posudek)

probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 08/2017)

podána žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu byla stažena - nutné vydání výjimky z chráněných živočichů – žádost podána na KÚ

4Q/2017

D1 0136 Říkovice-Přerov

 

probíhá majetkoprávní vypořádání - vyvlastňovací procesy, podána žádost o změnu územního rozhodnutí (04/2017); napadena výjimka z chráněných živočichů, zahájen archeologický výzkum; probíhá hodnocení 1.kola výběrového řízení na zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 2. kola v 11/2017)

připravuje se žádost o stavební povolení na celou hlavní trasu dle z. č. 416/2009 Sb (oficiálně bude podána po změně ÚR zhruba 07/2017); 

1Q/2018

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Probíhá zpracování projektu stavby

08/2017

3Q/2017

 

 

2.6.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.