• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Preciosa: Spojení tradice a technologií

Ilustrační foto | Preciosa

Sklářství má v České republice dlouhou historii. Kvalitní práce českých sklářů je známa a oceňována po celém světě. Nakolik do tohoto tradičního řemeslného odvětví pronikl současný trend automatizace? Jak náročná je logistika křehkého zboží, a nakolik zasahují aktuální problémy dodavatelského řetězce jednoho z největších výrobců sklářských výrobků v České republice jsme se zeptali ředitele logistiky společnosti Preciosa Lighting Michala Šandery.

Historie společnosti Preciosa sahá až do roku 1548. Od té doby nebyla její tradice ani jednou přerušena. Při zpracování vašich výrobků je vyžadována nejpreciznější práce. Jak je tomu s využitím moderních technologií ve vaší společnosti? Mohou technologie nahradit staletími vypilovanou precizní ruční práci nebo s ní jdou spíše ruku v ruce?

Správnější by bylo v této souvislosti hovořit spíš o historii našich produktů. I když rozvíjíme staletou tradici a Preciosa je přímým následovníkem původních výrobců, „historie Preciosy“ je přeci jen trochu kratší. Moderní technologie samozřejmě využíváme. Chceme-li v silné konkurenci uspět, tak se bez nich neobejdeme a při navrhování projektů uplatňujeme to nejlepší, co je z hlediska technologií na trhu dostupné. Neustálé zlepšování a vývoj produktů (křišťálových komponent i svítidel apod.) a využívání nejmodernějších technologií při jejich konstrukci je nutným předpokladem úspěchu. Správná kombinace nových technologií a ruční práce je naším největším know-how, které dodává výrobkům lesk a slávu.

Portfolio společnosti Preciosa je velmi široké od drobných korálků až po gigantické lustry a světelné instalace vyráběné individuálně na zakázku. Většina těchto výrobků směřuje do Asie nebo na Dálný východ. Jedná se mnohdy o rozměrný náklad, který je ale zároveň velmi křehký. Jak je náročná a co vše obnáší logistika těchto výrobků?

Balení světelných instalací je velmi komplexní proces. Projekty Preciosa míří do celého světa. Mimo uvedené regiony mnoho z nich putuje i do Severní Ameriky, na Blízký východ, Austrálie, ale i do Afriky. Naprostá většina instalací je jedinečná a vytvořená na míru individuálním požadavkům klienta. A tomu odpovídají i nároky na logistiku.

Návrh přepravního obalu je nedílnou součástí projektu a naši obaloví technici jsou špičkou ve svém oboru. Při návrhu obalu musí zabezpečit nejen mechanickou ochranu zboží, kdy zboží musí vydržet někdy i dost nešetrné zacházení při nakládce a vykládce v přístavech nebo v místě určení, ale také ohromné síly, které na zboží působí během přepravy, zejména pak na lodi. Při návrhu obalu berou v potaz i velké teplotní výkyvy a vlhkost, aby nedošlo během přepravy například ke korozi dílů. Při rozhodování o tom, jestli zboží pojede ke klientovi již kompletně smontované, nebo částečně, či zcela demontované musí obalový technik zvážit i podmínky na místě instalace, tedy stavební plány, manipulační techniku, která tam je k dispozici, způsob instalace, ale třeba i protipožární předpisy a podobně. U maritime projektů pak bere do úvahy například i to, jestli k instalaci dojde ještě v suchém doku do rozestavěné lodi, nebo již na vodě.

Nakolik současné problémy dodavatelského řetězce zasahují do vaší výroby a logistiky? A jak se vám daří s nimi vypořádávat?

Nedostatek materiálů a výrobních kapacit se projevuje primárně prodlužováním dodacích termínů a růstem cen. Tomu jsme se rychle přizpůsobili, abychom nadále dodávali projekty zákazníkům ve lhůtách, na které jsou zvyklí. Znamenalo to zejména navýšit zásoby klíčových materiálů jak na skladech Preciosy, tak na skladech dodavatelů, abychom pokryli delší dodací lhůty, minimalizovali vliv rychle rostoucích cen materiálů a aby nedocházelo k přerušování výroby v důsledku chybějícího materiálu. A to se úspěšně povedlo.

Poměrně výrazně se nás dotknul nedostatek přepravních kapacit v námořní dopravě, protože velká část našich projektů je ke klientům dopravována po moři. Situace s nedostatkem kontejnerů a nutností rezervovat si dopravu s delším předstihem, než tomu bylo dříve, nás nutí velmi přesně plánovat výrobu a striktně dodržovat veškeré termíny tak, aby doprava a dodání klientovi proběhly včas a bez komplikací.

Po proběhlé koronavirové krizi společnost čelí energetické krizi. Jak tato kritická období ovlivnila a ještě ovlivní vás obor podnikání?

Prudký růst cen energií se nás samozřejmě dotýká, ať již napřímo v nákladech výroby, tak i zprostředkovaně ve vyšších cenách vstupních materiálů a surovin. Elektřina a plyn jsou ve sklářském oboru velmi významnou nákladovou položkou. Preciosa Lighting navíc není jen sklářská huť, ale i desítky dalších mnohdy energeticky velmi náročných výrobních technologií a vyšší cena energií se bohužel ve výsledku projeví i ve vyšší ceně výrobků. Snažíme se dlouhodobě energií maximálně šetřit a neustále hledáme možnosti, jak spotřebu energie snižovat.

Dalším tématem, které hýbe současnou společností je Zelená dohoda pro Evropu – GreenDeal. Jakým způsobem se připravujete na naplnění stanovených cílů, které jsou poměrně ambiciózní?

Jednou z našich firemních hodnot je i společenská odpovědnost, konkrétně se soustředíme na odpovědnost k životnímu prostředí. Dlouhodobě snižujeme dopad produkce na životní prostředí. Přistupujeme k této oblasti systematicky. Plány i dosahované výsledky komunikujeme na našich webových stránkách ve Zprávě o udržitelnosti 2020. Tento přístup je důležitý nejen pro nás a Křišťálové údolí, ale velmi silně rezonuje i na některých trzích. Zaměřujeme se na minimalizaci odpadů, maximální využití surovin a materiálů, využívání odpadního tepla z výroby a zavádění nejmodernějších výrobních technologií, které šetří nejen přírodu, ale i peníze. Neustálé zlepšování je cesta, kterou chceme jít i v oblasti životního prostředí.

 

Markéta Vojáčková

30.11.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies