• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Požadavky na kvalitu rostou

Filip Žiačik, provozní ředitel společnosti MD logistika

Již deset let provozuje společnost MD logistika, která se specializuje především na skladování a dopravu rychloobrátkového zboží, sklad v Praze – Horních Počernicích. V logistickém parku P3 zde na ploše 38 000 m2 disponuje kapacitou až pro 60 000 palet v několika teplotních režimech. Zkušenosti firmy z provozování tohoto skladu, který dnes využívá několik velkých zákazníků, dobře ukazují nové trendy v oblasti logistiky. O jejich shrnutí jsme požádali provozního ředitele MD logistiky Filipa Žiačika.

Ve vašem skladu v Horních Počernicích jste se posunuli od jeho využití jediným velkým zákazníkem k situaci, kdy z tohoto skladu obsluhujete několik zákazníků. Jaká jsou specifika tohoto modelu fungování velkého skladu?

Dopadů je mnoho. Nastavení pro jednoho dominantního zákazníka vychází pouze z jeho potřeb a odráží se ve vnitřním uspořádání skladu, v rastrování palet, v otevíracích časech skladu a dalších parametrech. Využití skladu více zákazníky nás nutí být o mnoho flexibilnější, abychom vyhověli potřebám všech. Jde především o systémové nastavení. Každý zákazník požaduje jiné rastrování palet, má jiné požadavky na výšku a hmotnost skladovaných palet. Velmi náročná je pro nás optimalizace lidských zdrojů pracujících ve skladu, protože každý zákazník má jiné požadavky a při jejich souběhu je velmi náročné jim vyhovět. Každý zákazník má jiné zásady pro manipulaci se zbožím, což klade na personál skladu velké nároky. Je to obecně složitější v nastavení všech toků zboží ve skladu a v komunikaci se zákazníky. S tím samozřejmě roste administrativní náročnost - každý zákazník má například jiné požadavky na reporting a fakturaci. To vše přináší mnoho úskalí, ale na druhou stranu je pro poskytovatele logistických služeb výhodná diverzifikace rizika, kdy není existenčně závislý na jednom nebo dvou dominantních zákaznících. Nabízí nám to větší prostor pro vyjednávání se zákazníky, kteří kapacitu našeho skladu využívají.  

Zmínil jste náročnost fungování skladu s více zákazníky na lidské zdroje. Většina logistických firem dnes bojuje s nedostatkem pracovních sil, jak tento problém zvládá MD logistika v Horních Počernicích?

Přestože v okolí Prahy je extrémní nedostatek pracovních sil, my máme velkou výhodu v podobě stabilního osazenstva v Horních Počernicích. Kmenové pracovníky jsme navíc schopni díky spolupráci s externí firmou podle potřeby doplnit dalšími lidmi. Proto dokážeme velmi pružně reagovat na požadavky zákazníků, což vnímám jako naši velkou konkurenční výhodu. Také díky tomu se nám podařilo tento sklad zaplnit.  
 
Jak se podle vašich zkušeností mění požadavky zákazníků na skladové prostory?

Dlouhodobým trendem jsou rostoucí požadavky zákazníků na nejvyšší kvalitu skladových prostor a především služeb v nich poskytovaných. V každém výběrovém řízení je kvalita poskytovaných služeb, technická vybavenost skladu a minimalizace dopadů na životní prostředí postavena jako jedna z priorit. Zákazníci také chtějí jasné stanovení parametrů kvality v podobě KPI a při jejich nedodržení požadují přijetí jednoznačných nápravných opatření.

Vyžadují zákazníci investice do modernizace skladů?

Zákazník vždy poměřuje cenu a kvalitu dodávané služby. K nejčastějším požadavkům patří upgrade informačních systémů, abychom uměli komunikovat se zákazníkem co nejrychleji a s nejvyšší kvalitou. Cílem je oběma stranám co nejvíce usnadnit práci. Další zákaznické požadavky se týkají ochrany skladovaného zboží, zde mám na mysli například zastřešování nakládkových a vykládkových zón. Dále mohu zmínit zvyšující se požadavky na požárně-bezpečnostní zajištění skladu, které s sebou přináší nemalé finanční investice.

Nakolik je dnes nutností zavádění automatizace ve skladech?

Doménou MD logistiky je doprava a skladování FMCG, kde zvýšené požadavky našich zákazníků na automatizaci neregistrujeme. Nicméně v poslední době se náš záběr rozšiřuje a setkali jsme proto i s požadavky na automatizaci a zefektivnění skladových procesů, a to především v oblasti automotive nebo jiných výrobních sektorů. Roste například zájem o automatické regálové systémy. Tento požadavek často ani nemusí vzejít od zákazníka, ale díky povaze poskytované služby k němu dospějeme sami. Jde o velkou investici, nicméně v případě dostatečně velkého zákazníka, který tento systém využije, je návratnost poměrně zajímavá. V dnešní době navíc k vyšší automatizaci motivuje i problematické zajišťování lidských zdrojů. Zákazník obecně požaduje službu za odpovídající cenu, a jakou cestou ji my jako poskytovatel zajistíme, to je na nás.  

Jak se mění požadavky zákazníků na kvalitu poskytovaných služeb?

Dlouhodobým trendem je požadavek zajištění maximálního rozsahu služeb v podobě služeb s přidanou hodnotou, jako je například sortování nebo polepování zboží. Donedávna byla klíčovým parametrem, který odrážel úroveň servisu providera, například chybovost při vyskladňování, včasnost dojezdu kamionů; nyní firmy pečlivě sledují kupříkladu včasnost dodání dodacích listů, co nejvčasnější disponibilitu zboží z příjmu a jeho kontroly, snižují se také procenta tolerovaných inventurních rozdílů. Když to zobecním, tak se zvyšují požadavky na přesnost zásob a jejich disponibilitu. Zákazník se potřebuje spolehnout, že to, co vidí u sebe v systému, má také skutečně  k dispozici a může do posledního kartonu využít.  
V oblasti dopravy vnímáme od našich i potenciálních zákazníků stále se stupňující požadavky na častější závozy s menším objemem zboží, tudíž rostoucí požadavek na malá vozidla. Naproti tomu pro návozy zboží od zákazníků k nám do skladu je trend opačný, a to co nejvíce využívat velkokapacitní přepravní jednotky.  

Jaký v této oblasti očekáváte vývoj v budoucnu?

Vycházíme z toho, že se budou nadále zvyšovat požadavky zákazníků na kvalitu poskytovaných služeb, dále na on-line dostupnost skladových dat a v neposlední řadě na zkracování časů mezi objednávkou zákazníka a vychystáním zboží k distribuci ke koncovému uživateli. Situaci stále zhoršuje nedostatek lidských zdrojů, a to jak v oblasti personálu skladů, tak řidičů v dopravě. Takže firmy, které i v těchto složitých podmínkách zvládnou zajistit požadovanou prvotřídní kvalitu, si budou moci nechat své služby náležitě ocenit.

Nakolik aktuální je dnes rozhodování firem o změně svého logistického providera?

Naše zkušenosti ukazují, že pokud nenastane zásadní problém s kvalitou poskytovaných služeb, zákazníci se snaží zůstat u svého providera a optimalizovat své cenové podmínky za poskytované služby. Samozřejmě sledují vývoj na trhu či využívají služeb benchmarkingu a své případné požadavky na zvýšení kvality směřují nejprve na svého stávajícího poskytovatele služeb.

 


 

Sklad MD logistiky v Praze – Horních Počernicích

Sklad nabízí strategickou polohu v blízkosti řady velkých distribučních center v této oblasti. Jeho výhodou je i výška budovy – dvanáctimetrových skladů v ČR není mnoho. „Dává nám to obrovskou variabilitu ve využití skladu a dovoluje rychlejší doplňování zboží, což zvyšuje efektivitu. To se pozitivně odráží na ceně, kterou jsme zákazníkovi schopni nabídnout,“ říká ředitel pražského skladu MD logistiky Radovan Gregor. Dostatek ramp umožňuje v relativně krátké době obsloužit maximum vozidel na příjmu i na výdeji zboží. Tomu samozřejmě odpovídá vybavení manipulační technikou. Díky svému zázemí pro pracovníky je sklad využíván 24 hodin denně.
Klíčovou kapitolou každého skladu je bezpečnost. Celý sklad v Horních Počernicích je krytý kamerovým systémem a vybaven automatickým protipožárním zařízením. K tomu patří i funkční systém desinfekce, deratizace všech prostor a systém úklidu. Sklad splňuje požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 180001, ISO 50001, HACCP, IFS, má certifikát pro skladování potravin Státní veterinární správy a další náležitosti.

 

LN
 

18.4.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies