• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Pokročilé technologie jsou při budování skladu již samozřejmostí

ilustrační foto

Střední Evropa zažívá díky ekonomickému růstu boom v oblasti průmyslových nemovitostí. Současně se stále více ve skladech uplatňují moderní technologie, jako automatizace, nastupující robotizace a podobně. Jak tyto nové technologie ovlivňují budování objektů pro logistiku a co znamenají pro developery i pro uživatele těchto staveb? O těchto otázkách jsme hovořili s řadou odborníků z tohoto oboru. Jejich odpovědi shrnujeme v následujícím článku.

„Automatizace ve skladech přináší vyšší nároky na vybavení skladů, například na vybudování potřebné datové infrastruktury uvnitř skladu i jeho dostatečně kapacitní a spolehlivé napojení na vnější datové sítě,“ uvedl Jaroslav Kaizr, obchodní ředitel společnosti CTP. „Vidíme také další trend – ačkoli by automatizace měla znamenat snížení počtu pracovníků, ve skutečnosti bývá zaměstnanců v automatizovaných skladech stejně nebo i více. Jejich práce má ale vyšší přidanou hodnotu a automatizace jim pomáhá, nikoli je nahrazuje.“ Vzrůstají tak nároky na lepší koordinaci a dobrou komunikaci mezi nájemcem a pronajímatelem nemovitosti, neboť dochází k výraznějšímu provázání skladové techniky se skladovou budovou.

„V této souvislosti bych uvedl náš významný projekt – distribuční centrum společnosti Lidl E-Commerce Logistics s.r.o., které bylo otevřeno na podzim roku 2016 v Plzni na Borských Polích. Jedná se o plně automatizované skladové hospodářství. Na tomto projektu bylo třeba koordinovat jak renovací stávající části skladu pro nově instalovaný systém automatického  skladu, ale také expanzi centra – dostavbu budovy a napojení na datové sítě. Současně bylo nutné zajistit komfortní řešení pracovního prostředí pro zaměstnance,“ řekl Jaroslav Kaizr.

„Nové technologie způsobují, že design budov je třeba mnohem častěji dělat „na míru“, proto roste význam odpovídajícího know how. CTP má svůj interní designérský tým a své know how pro implementaci vnitřních technologií, a to nám pomáhá k dobré komunikaci s nájemci,“ dodal Jaroslav Kaizr.

„Tradičně se automatizace nejdříve používá pro samotné uskladňování zboží uložené na paletách nebo v přepravkách – ‚binech‘ (například vysokozdvižné vozíky bez řidiče, Radioshuttle, nebo automatizované regálové/skladové systémy), poté v dopravě (pásy, potrubní systémy) méně už v zónách pro příjem a při expedici či vyskladňování zboží,“ uvedl Ferdinand Hlobil, vedoucí týmu pronájmu průmyslových prostor ve střední Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield, která poskytuje poradenské služby v oboru komerčních nemovitostí.

Developeři jsou podle jeho slov již vcelku dobře připraveni na zavádění nových trendů v technologickém vybavení logistických hal a jejich technické týmy se profesionalizují. Developeři transparentně upozorňují zájemce na úskalí instalace a kolaudace těchto zařízeni. Uživatele však často nepočítají s vyšší časovou náročností na dodání a implementaci. „Problémem pro uživatele může být relativně malý počet pracovníků s praktickou znalosti automatizovaných skladů. A s rozvojem automatizace nových generací se tento trend prozatím nelepší,“ dodal Ferdinand Hlobil.

Podle Pavla Sovičky, generálního ředitele Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko, zajímá investory nejvíce zvýšení efektivity, úspora nákladů a snížení chybovosti v provozu. „V distribučním centru, které jsme vybudovali pro logistickou společnost DSV v Panattoni Parku Prague Airport II, mají například technologii Pick by Voice, umožňující přípravu na expedování zboží pomocí hlasových pokynů. V chytré továrně KION Stříbro, kde se vyrábí vysokozdvižné vozíky, zase používají speciální technologii automatického navádění vozíků,“ vysvětlil Pavel Sovička. „Pokaždé, když se investor pasuje do role inovátora, riskuje, že vývoj půjde jiným směrem, a nainstalované technologie už budou za pár let překonané.“

„Naši projektoví manažeři řeší každou výstavbu komplexně a přesně podle požadavků klienta. Z hlediska organizační struktury to pro nás není rozhodující parametr – snad jen s tou výjimkou, že zakázky s mimořádnými požadavky na automatizaci a robotizaci přidělujeme týmům, které mají s touto oblastí větší zkušenosti,“ dodal Pavel Sovička.

„Automatizace není v průmyslu ani v developmentu ničím novým, ale roboti ve smyslu, jak je vnímám ze sci-fi literatury, jsou stále ještě hudbou budoucnosti,“ řekl Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou republiku. „Jak už ale zaznělo na naší loňské P3 Conference, roboti ještě nikdy nebyli tak schopní a zruční jako je tomu dnes. Otevírají se pro ně neustále nová a širší pole působnosti. Víme, že jsou schopni kompletovat zboží ve skladu, uvažuje se o tom, že budou doručovat zboží.“ Z hlediska výstavby a plánování skladů představuje zavedení robotizace například větší požadavky na celou řadu stavebních konstrukcí jako je kvalita podlahy, protiprašné úpravy povrchů, anebo také větší nosnost střechy.

„Automatizace provozu u našeho klienta VF Corporation si vyžádala mezaninové řešení skladu. Technologicky unikátní budova v sobě kombinuje velmi rozdílné celky – jednak moderní administrativní část s nejvyššími ekologickými standardy a vlastní skladovou část, která je dále rozdělena na sklad s mimořádně hlubokou vychystávací plochou a sekci s třípatrovým mezaninem vybaveným dopravníkovým automatizovaným systémem sloužícím pro kompletaci zboží módních značek. Potřeba automatizace a efektivního hospodaření s prostorem nás takto přirozeně dovedla k trendu vertikálního řešení skladu,“ dodal Tomáš Míček.

P3 je developer, který průmyslové nemovitosti nejen staví a pronajímá, ale také spravuje. Má vlastní zkušený asset a property tým, který spolupracuje s experty na specifické potřeby, například právě v souvislosti s robotizací.

Jelikož pokročilé technologie mají vliv i na oblast logistických nemovitostí, věnuje společnost Prologis novým trendům – automatizaci a robotizaci nevyjímaje – neustále pozornost. „V praxi požadavky na takto specifické technologické vybavení přicházejí například od internetových prodejců. Při zařizování nových skladových prostor, respektive ve výčtu technologických řešení, jež pro ně požadují, je jejich rukopis velmi podobný,“ řekl Martin Polák, senior viceprezident a ředitel Prologis pro region střední a východní Evropy.

Zásadní je, aby měl zákazník vždy přesnou představu o svých požadavcích, případně řešeních, která má k dispozici. Na základě toho pak lze společně navrhnout optimální řešení. „Proto je z našeho pohledu velmi zásadní přípravná fáze. Se zákazníky během ní intenzivně komunikujeme, abychom jejich potřeby dokázali dokonale zmapovat, pochopit a realizovat. Jmenovat mohu například automatizaci budovy na míru pro Mall.cz v Prologis Park Prague-Jirny. V době jejího dokončení v roce 2015 šlo o nejmodernější automatizované distribuční centrum v regionu střední a východní Evropy s rozlohou 31 730 metrů čtverečních,“ řekl Martin Polák. Budova nabízí možnost automatizovaného třídění a konsolidace vícečetných objednávek, 24 000 regálových lokací a 24 000 paletových buněk. Díky tomu byla pro zákazníka zajištěna rychlost expedice dosahující 10 000 položek za hodinu.

„Výstavba pro Mall.cz byla rovněž pojata jako vysoce šetrná k životnímu prostředí. Vybavena byla podélnými světlíky, systémy kontroly spotřeby vody a energií, speciální klimatizací, elektřinou poháněnými venkovními roletami, externím LED osvětlením a dalšími bezuhlíkovými technologiemi. Jedinečnost budovy potvrdil také certifikát BREEAM s hodnocením ,Good‘,“ zdůraznil Martin Polák.

„V našich logistických a distribučních centrech využíváme různé stupně automatizace. Pomáhá nám zvyšovat efektivitu při manipulaci a přesunu zboží. Jedná se především o sofistikované dopravníkové systémy umožňující přepravu různých položek ve skladu, např. speciální troleje pro přesun oděvů přímo na ramínkách. Pro zaskladňování a vyskladňování používáme v jednom z provozů automatizované vysokozdvižné vozíky,“ vysvětlil Petr Goral, DHL Manager Corporate Real Estate CEE.

Při implementaci automatizovaných procesů je potřeba zohlednit požadavky na budovu už od začátku projektu tak, aby byla budova vhodně naprojektována a vybudována s ohledem na budoucí využití automatizace. Při projekci a výstavbě budov je nutno vždy zohlednit požadavky budoucí technologie, ať už se jedná o požadavek na rovinatost podlahy pro použití VNA vozíků (superflat floor) nebo případně zvýšenou nosnost podlahy a skeletu budovy pro zajištění instalace dopravníkových trolejí pro transport a skladování oděvů.

„Jedním z větších projektů bylo zavedení automaticky řízených vozíků, které slouží pro zaskladňování a vyskladňování zboží v distribučním centru zákazníka, světového lídra v oblasti hračkářského průmyslu. Jedná se o typ skladu VNA, tzn. s velmi úzkými uličkami, což je hlavní podmínkou pro využití dané technologie. Koncept je postaven na schopnosti vozíků určit svoji polohu v rámci skladu a optimální trasou se dostat na potřebné místo. To mu umožňuje zabudovaná navigační jednotka. Skladový operátor tak pouze přečte na monitoru vozíku požadovaný úkol vygenerovaný systémem řízení skladu, který potvrdí, a stisknutím tlačítka uvede vozík do pohybu,“ dodal Petr Goral.

Někdy bývá uživatel současně i developerem. To je případ společnosti Jipocar, která pro svou činnost využívá plně automatizovaný sklad. Jaké byly vaše požadavky na budovu při zavádění automatizace? „Bohužel jsme se museli vejít do stávající budovy, která byla vysoká jen 10 metrů. Mnohem lepší by byla stavba skladu, která by využívala výšku například 24 metrů,“ uvedl Jiří Vybíhal, ředitel společnosti Jipocar Logistic. Společnost má automatizovaný sklad od firmy SSI Schäfer pro klienta vyrábějícího komponenty pro automobilový průmysl. Pro automatizaci rozhodlo několik faktorů. Přesnost a rychlost vychystání, včetně velkého počtu druhů komponentů nutných dostat přes úzký vstupní prostor výroby.

„Jelikož jsme sami sobě developery, tak to bylo jednoduché řešení.  Rozhodně by bylo ekonomičtější řešit automatizaci se stavbou nového skladu, kde konstrukce regálů většinou tvoří i plášť budovy. Bohužel klient chtěl jako ve většině případů, rychlé řešení,“ dodal Jiří Vybíhal.

Automatizace je klíčovou věcí ve společnosti HAMÉ. „Přes náš centrální distribuční sklad ve Starém Městě u Uherského Hradiště distribuujeme naprostou většinu výrobků z našich českých závodů. Jeho výhodou je i velmi dobrá poloha pro vývoz na další středoevropské trhy, takže naše logistika je pak hodně efektivní a konkurenceschopná,“ říká Martin Štrupl, generální ředitel Hamé.

Právě kvůli tomu, aby Hamé dokázalo včas a efektivně vyslyšet všechny požadavky zákazníků, byl tento sklad v roce 2006 vybudován a později dále rozšířen.

„Prakticky od začátku listopadu až do konce prosince jedeme naplno. Přes týden nasazujeme tři směny, fungujeme tedy nepřetržitě 24 hodin denně. Každý pracovník obsluhující vysokozdvižný vozík za jednu směnu v tomto hektickém období sundá a založí až 250 palet,“ vysvětluje Jiří Černý, ředitel Centrálního distribučního skladu Hamé.

Jádro Centrálního distribučního skladu tvoří mohutné sedmipatrové skladové police dosahující výše čtyřpodlažního domu. Další regálový blok tvoří celkem 400 tubusů, kde je vždy umístěn pouze jeden artikl jedné šarže a zboží je tu manipulováno automatickým satelitním strojem.  V roce 2012 byl vybudován i speciální sklad pro chlazené zboží, kde je udržována stabilní teplota do 5 °C. Chod skladu zajišťuje přibližně 120 zaměstnanců, od příjmu zboží, přes manipulaci s ním, balení, celní deklaraci a další činnosti.

Pavel Toman

15.6.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.