• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Pojištění kybernetických rizik: Jste připravení na únik dat?

Jakákoliv společnost, která přichází do styku s elektronickými daty, je vystavena kybernetickým rizikům. Kybernetická rizika se stala běžnou součástí našeho života. Nebezpečí je jak ve ztrátě dat, ať už z notebooku nebo z cloudu, tak mohou nastat potíže s přístupem k systémům (jejich zašifrování a následnému vydírání), s neoprávněnými zásahy nebo s přerušením webových služeb. Důsledkem pak pro společnost bývá ztráta zisku, ztráta důvěry, poškození dobrého jména a v neposlední řadě ztráta dat, která může vést až k přerušení provozu dané firmy. Nově hrozí také sankce uložené dozorovým orgánem v souvislosti s GDPR.

Data a jejich shromažďování jsou běžnou součástí práce v každé moderní firmě. Ať už se jedná o data o zákaznících a jejich chování, účetní a finanční údaje nebo data k plynulému řízení výroby a zásobování. I když si firmy uvědomují jejich zásadní důležitost pro běh podniku, ne vždy věnují dostatečnou pozornost jejich zabezpečení.


Investice jdou často do zálohování dat a zabezpečení sítí, podceňují se ale jejich uživatelé. Zaměstnanci dnes běžně mohou číst e-maily v mobilních telefonech a vzdáleně se připojují ze svých domácích počítačů k firemním datům. Jejich komfort je však spojen s rizikem nedostatečného zabezpečení koncových zařízení, která se mohou stát trojským koněm pro případné cílené útoky.


Únik firemních dat se také často řeší jen na úrovni dopadů na firmu samotnou, aniž by se věnovala pozornost následkům úniku dat. Jakýkoliv únik dat totiž poškodí nejen firmu, ale i její obchodní partnery, kteří musí vynaložit dodatečné náklady na zabezpečení, nápravu stavu apod.


Úniku dat nelze nikdy stoprocentně předejít. Jednou z možností, jak přestát jeho následky, je i vhodně zvolené a optimalizované pojištění kybernetických rizik.


Rozsah základního pojistného krytí je následující:
•    Odpovědnost za data jiného (3. osoby) – osobní údaje a důvěrné informace, pojištění náhrady škody a nákladů na právní zastoupení.
•    Škody a náklady na právní zastoupení, pokud dojde k narušení bezpečnosti sítě.
•    Povinnosti vůči dozorovým orgánům – pojištění právních nákladů a poradenství, sankce uložené dozorovým orgánem. Například v souvislosti s obecným nařízením na ochranu osobních údajů GDPR.
•    Pomoc při řešení IT dopadů – odborníci na kybernetická rizika, náklady na obnovení elektronických dat.
•    Pomoc při poškození dobrého jména – omezení dopadů na pověst v případě úniku, zneužití nebo ztráty dat.
 

Možným volitelným a doporučeným připojištěním je pak:
•    Zveřejnění obsahu – práva duševního vlastnictví, pojištění náhrady škody a právního zastoupení.
•    Vydírání prostřednictvím počítačové sítě – požadavek na výkupné, výhružky napadení sítě.
•    Výpadek sítě – pojištěna je ztráta zisku zapříčiněná narušením bezpečnosti sítě nebo systému.


Z našich zkušeností jsou nejčastějšími příčinami úniku dat zastaralý hardware a software, ztráta nebo zcizení počítačového vybavení a zejména lidé. Může přitom jít o naivitu uživatele, ale samozřejmě také o úmysl. Přestože se takové případy řeší v trestněprávní rovině, dopady na firmu bývají obrovské. Už kvůli újmě způsobené ušlým ziskem nebo vyměřením pokuty a penále, navíc ale reputaci firmy poškozuje i případná medializace úniku dat.


Ing. Berta Wunschová, Ing. Zdeněk Přibyl

24.5.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies