• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Podle DHL globálního indexu propojenosti 2020 se globalizace z COVID-19 zotavuje

Zdroj: DHL

DHL a Newyorská univerzita Stern School of Business vydaly DHL globální Index propojenosti 2020 (GCI). Zpráva je prvním komplexním hodnocením globalizace během pandemie COVID-19. Sleduje mezinárodní obchodní toky, kapitál, informace a populaci ve 169 zemích a teritoriích. Současné prognózy naznačují, že index v roce 2020 výrazně poklesne v důsledku dopadů COVID-19 jako uzavřené hranice, zákazy cestování a uzemněné osobní letecké společnosti. Je však nepravděpodobné, že by pandemie poslala celkovou úroveň propojenosti ve světě pod úroveň, která existovala během globální finanční krize v letech 2008–09. Toky obchodu a kapitálu se již začaly zotavovat, když se osobní kontakt dostal do online světa.

 

„Současná krize ukázala, jak nepostradatelné mezinárodní vztahy jsou pro udržení globální ekonomiky, zajištění obživy lidí a pomoc společnostem při posilování jejich úrovně obchodování,“ říká John Pearson, generální ředitel společnosti DHL Express. „Propojené dodavatelské řetězce a logistické sítě hrají zásadní roli při udržování chodu světa. Navíc nedávný průlom v dokončení vakcín zaměřil pozornost na význam rychlé a bezpečné lékařské logistiky po celém světě. “

 

Zatímco COVID-19 narušil naše životy a podnikání, neporušil základní vazby, které spojují národy. „Tato zpráva ukazuje, že globalizace se v roce 2020 nezhroutila, ale že pandemie transformovala - alespoň dočasně - způsob, jakým se země propojují. Ukazuje naléhavou potřebu efektivnější spolupráce při řešení globálních výzev,“ komentuje hlavní autor GCI Steven A. Altman, hlavní vědecký pracovník a ředitel Iniciativy DHL pro globalizaci na Newyorské univerzitě Stern School of Business. „Silnější globální propojení by mohlo urychlit zotavení světa z pandemie COVID-19, protože země, které se více napojují na mezinárodní toky, mají tendenci rychlejšího ekonomického růstu."

 

COVID-19 – zátěžový test pro globalizaci: Digitální toky prudce narůstají, obchodní a kapitálové toky se zotavují, pohyb lidí klesá

 

Uzavření hranic a zákaz cestování vedly k bezprecedentnímu kolapsu pohybu lidí v roce 2020. Podle nejnovější prognózy OSN, počet lidí cestujících do zahraničí poklesl v roce 2020 o 70 %. Mezinárodní cestovní ruch se může vrátit na předpandemickou úroveň až v roce 2023. Naproti tomu obchodní, kapitálové a informační toky překvapivě dobře obstály. Mezinárodní obchod se po prudkém propadu opět odrazil ode dna a zůstává důležitou páteří pro ekonomiky na celém světě.

Toky kapitálu byly zasaženy více. Toky přímých zahraničních investic (PZI), které odrážejí společnosti nakupující, budující nebo reinvestující do zahraničních projektů, by letos mohly klesnout o 30–40 %, jak předpokládá i OSN. Silné politické reakce vlád a centrálních bank však pomohly stabilizovat trhy. Toky digitálních informací prudce vzrostly, protože pandemie poslala práci, zábavu i vzdělávání do online sféry. Lidé a společnosti vše urychlili, aby zůstali digitálně připojeni, což vedlo k dvojcifernému nárůstu globálního internetového provozu.

 

Evropa zaujímá první místo v žebříčku nejvíce globálně propojených zemí, národy jihovýchodní Asie překonaly očekávání

 

Index globálního propojení DHL využívá více než 3,5 milionu datových bodů ke sledování globalizace 169 zemí v období mezi lety 2001 až 2019. Měří globální propojenost každé země na základě velikosti jejích mezinárodních toků ve vztahu k velikosti její domácí ekonomiky („hloubka“) a míra, do jaké jsou jeho mezinárodní toky distribuovány globálně nebo více úzce zaměřené („šířka“).

Nizozemsko je opět na špici žebříčku jako světově nejvíce propojená země. Singapur, Belgie, Spojené arabské emiráty a Irsko doplňují první pětici.

Singapur vede index mezinárodních toků v porovnání s domácí aktivitou.

Žádná země se nechlubí globálnějším rozdělením toků než Velká Británie.

Evropa je na prvním místě jako nejvíce globalizovaný region na světě, kde se nachází 8 z 10 nejvíce globálně propojených zemí. Vede v oblasti obchodu a lidských toků, zatímco Severní Amerika je nejlepší oblastí pro informace a kapitálové toky.

Seznam ekonomik, které z hlediska mezinárodních toků výrazně překonaly původní předpoklady, vede Kambodža, Singapur, Vietnam a Malajsie, přičemž regionální dodavatelské řetězce jsou klíčovým faktorem výkonnosti zemí jihovýchodní Asie.

Letošní zpráva GCI také znamená začátek nové Iniciativy DHL týkající se globalizace. Na Newyorské univerzitě Stern School of Business vznikla výzkumný tým s cílem vytvořit přední centrum pro globalizační výzkum založený na datech. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webovou stránku www.stern.nyu.edu/globalization.

 

Zdroj: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.

17.12.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies