• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Po čem lidé touží

ilustrační foto

Společnost Randstad zpracovala v letošním roce zajímavý průzkum, jehož cílem bylo mj. ukázat svět ve světle dvou různých pohledů: jednak optikou zaměstnavatele, ale na druhé straně i tou zaměstnaneckou. Výsledky prezentované na slavnostním předávání cen Randstad Award přinesly celou řadu zajímavých zjištění. Pojďme společně s Jackem Kowalakem, ředitelem společnosti Randstad ČR a SR nahlédnout do těchto výsledků a ukázat si alespoň některé ze zjištěných faktů:

Co zaměstnanci v dnešní době oceňují na firmě nejvíc?

Lidé hledají hlavně dobré finanční ohodnocení, jistotu zaměstnání a cení si také dobré pracovní atmosféry. Záleží jim i na finanční stabilitě firmy a zajímavé pracovní náplni. Jak se v našem průzkumu Randstad Employer Brand Research ukázalo, zaměstnavatelé často podceňují důležitost těchto faktorů, a někdy sází více na výhody, které jsou pro zaměstnance sice zajímavé, ale zdaleka u nich nestojí na prvních místech. Mezi ně patří například možnost využívání moderních technologií nebo fakt, že je společnost globální.

 

Co firma očekává od svých zaměstnanců a jak oni tato očekávání naplňují?

To záleží na oblasti podnikání a úrovni pozice, ale obecně firmy stojí o lidi, kteří jsou pracovití, loajální a rozumí své práci. Naplnění těchto očekávání hodně souvisí s tím, jak je pro zaměstnance atraktivní daná práce a firma. Doby, kdy si zajímaví uchazeči na pohovorech podávali dveře, jsou pryč. Nyní je situace spíše opačná a jsou to zaměstnavatelé, kdo kvalitním kandidáty musí oslovit. Některé firmy tak už ani neřeší, zda zaměstnanci dostatečně naplňují očekávání, ale mají vůbec problém jakékoliv vhodné uchazeče najít. Právě proto je tak důležité pracovat na své značce zaměstnavatele, pochopit, co zaměstnanci doopravdy chtějí a snažit se jim to nabídnout.

 

Co Čechy motivuje být loajální k firmě?

Podle průzkumu Randstad Employer Brand Research jsou Češi nejvíce věrní zaměstnavatelům, kteří jim dávají jistotu. Největší šance udržet si zaměstnance mají také firmy, které jsou na tom finančně dobře a dokáží své lidi náležitě ohodnotit. Kromě těchto základních kritérií zaměstnance motivuje i zajímavý obsah práce a dobře dostupné pracoviště. Záleží ale i na tom, o jaké zaměstnance se jedná. Pro ty starší je důležitější jistota dlouhodobého zaměstnání, mladší ročníky spíše přesvědčí dobrý plat a kariérní možnosti. Lidé s vyšším vzděláním hledí i na to, jestli jim zaměstnavatel poskytuje dostatečnou rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

 

Kvůli čemu naopak opouští zaměstnavatele?

Nejčastěji z důvodu nespokojenosti s platem, ale i proto, že jim chybí uznání a ocenění a prostor ke kariérnímu růstu. Dalším častým impulzem k odchodu bývá i nedostatečná vyváženost mezi osobním a pracovním životem a špatné vedení.

 

Podle jakých kritérií zaměstnanci hledají zaměstnání?

Asi nepřekvapí, že nejdůležitějším měřítkem je nabízený plat a benefity. Dále je zajímá jistota zaměstnání a finanční zdraví společnosti. Důležitá je i dobrá atmosféra na pracovišti a zajímavá pracovní náplň. Otázka platu ale u většiny lidí hraje největší roli, a to nejen v ČR, ale i ostatních zemích regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky, kde Randstad Employer Brand Research probíhal. Mezi nejméně zajímavé výhody pak čeští zaměstnanci zařadili možnost školení a vzdělávání a při volbě nového zaměstnavatele je příliš nezajímá ani silný management firmy, technologie nebo prospesnost firmy pro společnost.

 

Jaká je úloha personální agentury v současném světě?

Najít kvalitní zaměstnance je čím dál těžší a většina firem potřebuje věnovat nejvíce energie vlastnímu podnikání a ne řešení otázky pracovní síly. To ale bez vhodných pracovníků nemůže dobře fungovat, takže se tím dostávají do začarovaného kruhu. A právě tady je důležitá role pracovní agentury, která do něj vstoupí a zařídí to, čemu se její klient nechce nebo nemůže věnovat. Navíc nabídne cenné zkušenosti i znalost trhu, které bez každodenního působení v této oblasti není možné získat. Úlohou agentury je i podpořit kandidáty, poskytnout kariérní poradenství a pomoci jim uplatnit jejich potenciál. V neposlední řadě bych rád zmínil, že jsou to často agentury, které upozorňují na palčivé problémy ve světě práce a otevírají otázky týkající se etiky, diverzity, rovných příležitostí apod. Zároveň přinášejí odpovědi a vyhlídky na to, kam se pracovní trh v budoucnu posune a co mohou zaměstnanci i firmy očekávat.

23.5.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies