• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Po Brexitu budou na hranicích v Doveru 15kilometrové fronty, i když bude odbavení kamionu trvat jen dvě minuty

ilustrační foto

Brexit v tvrdé variantě by měl značný dopad na trh logistických služeb v Česku, upozorňuje Luděk Procházka ze společnosti Gerlach. Problém představuje úzké hrdlo na hranicích, které zpomalí přepravu zboží a přinese logistickým firmám nové vícenáklady kvůli stojícím kamionům. Přepravci kvůli tomu mohou začít preferovat lépe placené zakázky v unijních zemích nebo přistoupit ke zdražení transitních služeb. Britský trh je v současné době pro české exportéry pátým největším a objem vývozu loni dosáhl na rekordních 207,1 miliard korun, jak ukazují data ČSÚ. Největší podíl na exportu má automobilový průmysl, dále stroje a elektronika.

Vyšší náklady na transit mohou přinést růst cen přepravních služeb

„Nedávno jsem četl studii, která se zabývá situací na hranicích po Brexitu. I když bude jedno odbavení v anglickém Doveru trvat pouhé dvě minuty, vytvoří se i přesto kolona o délce patnácti kilometrů a bude nutné vyhradit jeden dálniční pruh jako odstavné parkoviště. Stojící kamiony nevydělávají peníze a hrozí, že přepravní firmy budou preferovat zakázky v zemích, kde jim kvůli kolonám nevznikají dodatečné vícenáklady. V případě Británie může jít o významné navýšení, které mohou dopravci kompenzovat i růstem cen přepravních služeb,“ upozorňuje Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, která je v Česku největším poskytovatelem celních služeb pro exportéry i dovozce.

 

Anglické firmy mají obavy z Brexitu, přiznává český vývozce strojů

Silný podíl na exportu do Velké Británie má například české strojírenství, které zastupuje společnost RWT. Vyváží brousící stroje a nervozitu ostrovního trhu před Brexitem dokázala využít ve svůj prospěch. „Objem sjednaných obchodů se za poslední rok navýšil a my to vidíme jako důsledek obav anglických firem z toho, co bude po Brexitu. Firmy mají v současné době větší ochotu investovat a připravit se na případný odchod z EU. Zároveň nákupem technologií řeší nedostatek pracovních sil na trhu. Všeobecně má české strojírenství v Anglii dobrý zvuk, na bonitě aktuálně přidává automobilka Škoda, která má s novými modely dobré jméno na trhu,“ uvádí majitel firmy Petr Rojek.

 

Exportní ceníky a kolísající kurz libry a eura

Představitel společnosti RWT přiznává, že jeho obchodní partneři se odchodu Británie z EU obávají a je to diskutované téma. „V současné době mají problém s výměnou jejich měny za euro kvůli kolísajícímu kurzu libry a eura, jelikož exportní ceníky jsou nastaveny v eurech. Náš obchodní partner se nás zeptal, jestli bychom si kvůli tomuto problému nezaložili bankovní účet v librách a přenastavili ceníky na libry, čímž bychom ovšem veškerá rizika s výkyvem kurzu vzali na sebe.“ Další obavy ale Petr Rojek nemá a s případnými celními procedurami po Brexitu počítá. „Pro naši firmu se změní pouze to, že každý vývoz bude muset projít celním úřadem jako u ostatních teritorií mimo EU, kam také vyvážíme své výrobky.“

 

Jak se mají firmy připravit na Brexit

A jak se mají čeští exportéři na Brexit připravit a na co si dát pozor? O tom hovoří Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, odborník na mezinárodní celní problematiku. „Na základě analýzy četnosti zásilek, způsobu přepravy, druhu obchodovaného zboží, ale i personálních možností by si vývozci i dovozci měli v prvé řadě vyhodnotit, zda je pro ně výhodnější řešit celní služby vlastními silami nebo využít outsourcing. Druhou možnost bych doporučil v případě Brexitu, který přinese mnoho nepřehledných situací a nežádoucích prodlev v toku zboží na ostrovní trh. Nemluvě o nové administrativní zátěži kvůli náročným celním procedurám, zcela chybějícím či neúplným celním dokladům a dalším chybám, které zpomalují byznys.“

 

Časté chyby firem v celním řízení

Na závěr Luděk Procházka upozorňuje na nejčastější chyby firem v celním řízení, které mohou například zpomalit tok převáženého zboží. Celní prohlášení je přitom stejné pro malá i velká vozidla a společnost Gerlach odbavuje auta v pořadí, v jakém přijedou. „Nežádoucí zdržení nastává v okamžiku, kdy obdržíme nedostatečné podklady o druhu zboží, abychom ho mohli správně deklarovat, a nedaří se kontaktovat nikoho, kdo má o zboží potřebné informace. Dopravce určitě urychlí odbavení, když co nejdříve zašle kalkulaci přepravních nákladů rozdělenou do tří úseků (zahraničí, EU, CZ) a zajistí, aby se výsledná částka nelišila od skutečně vyfakturované částky za dopravu. Rozdíl celníci považují za celní delikt, když nás na rozpor neupozorní příjemce faktury a my jej dodatečně neopravíme.“


 

7.3.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies