• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Pandemie jako katalyzátor změn

Ing. Miroslav Rumler

Není pochyb o tom, že logistika i celý dodavatelský řetězec procházejí letos dramatickou zatěžkávací zkouškou a nelze než s potěšením konstatovat, že je to právě logistika, co nám umožňuje i na vrcholu globální pandemie žít bez výraznějších obav o zajištění všech našich potřeb. Její vnímání širokou veřejností je dnes o poznání pozitivnější než kdy dříve. To nás, kdo jsme své profesní kariery spojili právě s tímto oborem, naplňuje hrdostí a pomáhá nám nacházet další zdroje vnitřní energie nutné pro stanovení dalších, náročnějších cílů.

 

Shodou okolností je to ta logistika, jež byla v posledních letech systematicky podrobována tvrdé kritice společnosti v souvislosti s jejími mnohdy až nerealistickými ekologickými, ekonomickými a sociálními požadavky, které často nereflektovaly skutečné potřeby moderní společnosti, a navíc nezřídka představovaly protichůdné tendence. Až skutečná globální pandemie, podobně jako v minulosti opakovaně například válečné konflikty, jasně definovala, jaké jsou skutečné kvalitativní parametry logistiky a co přesně od logistiky společnost očekává. Jakoby mávnutím příslovečného proutku se díky flexibilitě a technologické vyspělosti logistiky mohla téměř ze dne na den kritická část obchodování přenést do elektronické verze „e-commerce“ jak pro firmy, tak pro fyzické osoby.  V dodavatelském řetězci se naplno uplatnily již existující formy automatizace a digitalizace.

 

Věřme společně, že právě tato zkušenost bude tím nejlepším katalyzátorem změn nejen v prostředí jednotlivých firem, při tvorbě státní politiky či dokonce strategie rozvoje logistiky na úrovni jednotlivých států, ale v celém globálním dodavatelském řetězci. Médii rezonuje obava, že svět nebude stejný po pandemii, jako byl před ní. To je velmi pravděpodobné a současně je jisté, že s podobou světa a globální ekonomiky se bude měnit i celý dodavatelský řetězec. Se zkušenostmi, které přinesla tato globální pandemie, se otevírá možnost skutečně moderní dodavatelský řetězec pro jedenadvacáté století budovat tak, aby byl ještě o poznání chytřejší, robustnější, bezpečnější a efektivnější než ten dosavadní. Začít musíme od sebe, investovat do kvalifikace lidí, perspektivních technologií a minimalizace plýtvání jednotlivými zdroji. Aniž bychom to nezbytně vnímali, stojíme na prahu nového rozdělování trhu. Ten je sice i nadále globální, ale není nekonečný. Buďme tedy připraveni, abychom si z něj byli schopni utrhnout svůj významný díl!

 

Rád bych v této souvislosti poděkoval všem klientům i obchodním partnerům společnosti RELIANT, kteří společně s námi v letošním roce bojovali proti nepřízni osudu a navzdory komplikacím, jež globální krize přinesla, zůstali věrni nám, našim produktům a službám, které jsme naopak my podle jejich aktuálních potřeb postupně modifikovali. Podařilo se nám společně nakonec realizovat téměř vše, co jsme si předsevzali a co se realizovat prozatím nepodařilo, to nepochybně doženeme při nejbližší možné příležitosti. Jde především o jubilejní patnáctý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN, jejíž konání jsme byli nuceni odložit na vhodnější termín. Jedná se o nejvýznamnější odbornou a společenskou platformu svého druhu, pro kterou neexistuje žádná virtuální alternativa. Povinnost nabídnout všem partnerům a účastníkům zejména v rámci jubilejního ročníku této tradiční konference vše, na co jsou po leta zvyklí, považujeme za silný závazek, kterému jsme připraveni beze zbytku dostát.

 

Já sám i celý tým společnosti RELIANT si velmi vážíme důvěry všech našich zákazníků a velmi se těšíme, že společně v roce 2021 otevřeme novou kapitolu budování moderního dodavatelského řetězce doby postkovidové, ve kterém právě logistika bude hrát úlohu významnější než kdy v minulosti.

 

Ing. Miroslav Rumler
jednatel, RELIANT s.r.o.,
vice-president, Česká logistická asociace,
Board Member, European Logistics Association

23.12.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies