• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Panamský průplav se stal impulsem pro globální logistiku

ilustrační foto

Před rokem a čtyřmi měsíci začaly Panamským průplavem po několikaleté přestávce opět proplouvat velké námořní lodi. Dílo, které spojuje dva největší oceány na zeměkouli – Atlantský a Tichý – má ovšem mnohem delší historii, která se datuje až k roku 1914, kdy byl průplav otevřen. Od té doby mohou lodi překonávat překážku, kterou pro plavbu mezi oceány představuje americký kontinent. Na průplavu však po dlouhá léta od otevření pracoval zub času a tato vodní cesta také postupně přestávala stačit pro stále se zvětšující lodě. Jejich růst si v posledních desetiletích vyžádala bouřlivě se rozvíjející námořní doprava a logistika.

Co rozšíření Panamského průplavu pro námořní obchod přineslo? Především se výrazně zvýšila celková kapacita této mezioceánské vodní cesty. „Hned v prvním roce po znovuotevření dosáhl tranzit lodního nákladu přes Panamský průplav výše 330 milionů tun. Jednalo se především o kontejnery, po nich následovaly sypké náklady, tankery a ro-ro plavidla,“ uvedl Martin Hubeňák, zástupce přístavu Antverpy pro střední a východní Evropu. „Většina nákladu, který prochází průplavem, buď pochází ze Spojených států, nebo do této země směřuje.“

Význam průplavu je takový, že vytvořil vlastní klasifikaci lodí. Základní třídou je Panamax, tedy středně velké nákladní lodi, které by neměly překročit rozměry 294,13 metrů na délku, 32,31 metrů na šířku a 12,04 metrů ponoru. Využitelnost těchto lodí nepřesahuje 5000 TEU. Tato plavidla mohla proplouvat původním kanálem po jeho otevření v roce 1914. Po rozšíření v roce 2016 však z Atlantského do Tichého oceánu proplují i větší lodi, pro které vznikla nová třída Neopanamax s maximálními rozměry 366 metrů na délku, 49 metrů na šířku, s ponorem 15,2 metrů a využitelností 13 tisíc TEU. Stavitelé plavidel musí uvedené maximální rozměry dodržovat, jinak loď Panamským průplavem nepropluje. I tak však dnes existují lodi s takovými rozměry, které se do průplavových komor v Panamě nevejdou a musí volit náročnou cestu kolem nejjižnějšího okraje amerického kontinentu. Tato plavidla se označují jako Post-Panamax, nebo v případě lodí pro přepravu hromadných nákladů Capesize – podle toho, že musejí objíždět jihoamerický Hornův mys (Cape Horn), případně nejjižnější výběžek Afriky (Cape Agulhas).

Panamský průplav vytvořil nové příležitosti

Rozšířený Panamský průplav vytváří nové příležitosti pro komodity, které by jinak bylo méně ekonomické přepravovat mezi kontinenty. Výrazně vzrostl například export zkapalněných plynů LNG a LPG, ropy a ropných produktů z USA do Asie. Změnil se tok námořních kontejnerů mezi Asií a průmyslovými centry na východním pobřeží USA, které by jinak musely být vykládány v přístavech na západním pobřeží a přepravovány dále po souši. A vzrostla rovněž například kontejnerová přeprava umělých pryskyřic.

„Z průplavu má zisk i námořní obchod v celém Mexickém zálivu a samozřejmě přístavy na východním pobřeží Severní i Latinské Ameriky. Průplav se stal atraktivní bránou pro zásobování amerického Texasu a středoamerického východu a ulehčil přeplněnému přístavu Long Beach. Zásobovací řetězce snížily díky využívání Panamského průplavu své náklady na dopravu a zrychlily cestu zboží od výrobce k zákazníkovi – přepravní časy se významným způsobem zkrátily,“ vysvětlil Martin Hubeňák.

Antverpy z rozšířeného průplavu profitují

Nově rozšířený Panamský průplavem zvýšil svůj význam také pro námořní trasy spojující Ameriku a Evropu. Velké námořní lodi z Jižní Ameriky tak mohou díky rozšířenému Panamskému průplavu snadněji a rychleji připlouvat do Evropy. Například přístav Antverpy – jeden z největších přístavů v Evropě – získává narůstající tonáži námořních lodí větší objemy překládaného nákladu. „Díky tomu dosahujeme větší produktivity a efektivnosti při manipulaci s kontejnery v přístavu. Profitují z toho především naši zákazníci,“ zdůraznil Martin Hubeňák.

Pokud jde spojení mezi Evropou a západním pobřežím Severní Ameriky i západním pobřežím Latinské Ameriky, i zde se zrychlily přepravy jak v pravidelných kontejnerových službách mezi oběma kontinenty, tak v přepravě hromadného zboží. Například od antverpského přístavu míří několik pravidelných linek mezi Evropou a těmito regiony. Mezi nejdůležitějšími druhy nákladu patří vedle kontejnerového zboží také hnojiva, petrochemické výrobky či výrobky ze železa a oceli, i rudy.

Panama má význam i pro střední Evropu

Znovuotevření Panamského průplavu významně posílilo i podmínky pro přepravu zboží z amerického kontinentu do střední Evropy. V této souvislosti usiluje Přístav Antverpy podle Martina Hubeňáka o rozšíření nabídky spojení mezi přístavem a středoevropským vnitrozemím. „V uplynulých letech jsme vynaložili značné úsilí o zlepšení železničního spojení mezi Antverpami, Slovenskem, Českou republikou a Polskem a dále rozšiřujeme spojení do Rakouska. Kvůli vzdálenostem a rostoucímu objemu přepravovaného zboží je železniční spojením mnohem nákladově efektivnějším než přepravy po silnici. V loňském roce jsme spustili nové linky do Lovosic a Bratislavy, rovněž do Polska (Warszawa/Pruszkow, Katy Wroclawskie, Gadki and Slawkow) a do rakouského Lince. Letos jsme dále rozšiřovali spojení do Rakouska, do Welsu a Štýrského Hradce (Graz),“ řekl Martin Hubeňák.

Bolestí jsou vysoké poplatky za průjezd průplavem

Kontroverzní otázkou je po celou dobu existence průplavu výše poplatků za proplutí. Průplav zkracuje dobu přepravy o celé dny a poplatky za průjezd tomu odpovídají. Průplav podražil už v letech před rozšířením, což vyvolalo všeobecný odpor a někteří dopravci dokonce začali americký kontinent objíždět trasou kolem Hornova mysu, což je ovšem z ekonomického hlediska problematické.

Po rozšíření v roce 2016 se změnil způsob vypočítávání ceny pro proplouvající lodě, celkově se však podle rejdařů jednalo o další zvýšení. Přesto je využívání průplavu pro dopravce natolik výhodné, že odliv nákladu rozhodně nehrozí. Trasa kolem Hornova mysu je o několik tisíc kilometrů delší a rozhodně ani v dnešní době moderních lodí nepatří kvůli častému špatnému počasí mezi bezpečné námořní cesty.

Význam Panamského průplavu pro rozvoj námořní přepravy nelze docenit. Stal se jedním ze zásadních dopravních uzlů, které v posledních desetiletích umožnily globalizaci ekonomiky a obchodu. Také díky tomuto průplavu je možné dopravovat zboží rychle a ekonomicky po celé planetě, vytvářet zásobovací řetězce, které fungují napříč všemi kontinenty a vytvářejí z našeho světa alespoň z pohledu logistiky jednu globální vesnici. Rovněž našemu středoevropskému prostoru Panamský průplav usnadňuje spojení s ostatním světem pro dovoz zboží i surovin i export výrobků k odběratelům na celém světě.

 

LN

14.11.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.