• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Padesátku slavím společně se svojí firmou

Hendrik Venter, CEO DHL Supply Chain

Hendrik Venter, CEO DHL Supply Chain pro region střední a východní Evropy, je energickým manažerem se smyslem pro nové technologie a inovace. Kromě odborných znalostí disponuje nadšením pro věc, které se stává motorem a inspirací pro celý jeho pracovní tým i zájemce o logistiku.

Tento rozhovor vzniká u jedné velmi zvláštní příležitosti – 50. výročí společnosti DHL. Co podle vás dokáže udržet firmu na trhu tak dlouho?

Ano, v září skutečně oslavíme tohle neuvěřitelné výročí. Na samém počátku stáli tři velmi podnikaví pánové, kteří přišli s novou, revoluční myšlenkou: založení mezinárodní letecké expresní přepravy. Co začalo jako jednoduchá idea – přepravit důležité dokumenty přes noc a umožnit, aby se dostaly do místa určení ještě před samotným nákladem a proběhlo rychleji proclení – přerostlo do všech divizí DHL, které pokrývají široké spektrum služeb od transportu přes logistiky až po zajištění dodavatelských řetězců. A právě v tom spočívá historie, současnost i budoucnost společnosti DHL – stále si udržuje vysokou míru inovativnosti. Ta letošní oslava je pro nás výjimečná, protože máme příležitost být pyšní na svou historii, ale zároveň se podívat směrem do budoucnosti. Jako společnost chceme být odolní, agilní, schopní přizpůsobovat se změnám. Jedině tak se můžeme rozvíjet a jedině tak se udržíme na trhu.

Máte nějaké speciální plány, jak výročí oslavit?

Je skvělé, že můžeme jako oficiální logistický partner podpořit Bryana Adamse během jeho letošní tour: jeho píseň Summer 69 je pro výročí správnou trefou. S Bryanem máme navíc společné zaujetí pro životní prostředí. Díky tomu skupina Deutsche Post DHL vysadí za každou prodanou vstupenku na koncert jeden strom. To znamená tisíce a tisíce nových stromů.

A co toto výročí znamená pro vás osobně?

To je velmi zajímavá otázka, protože tento rok je velmi důležitý i pro mě osobně. I já totiž oslavím padesátku! Jsem stejně starý jako firma, pro kterou pracuji. Zároveň slavím 10 let u Deutsche Post DHL. Takže i pro mě přichází chvíle ohlédnout se zpět za tím, co se za minulé roky podařilo a jaké zkušenosti se mi poštěstilo získat. A pak se podívat také do budoucnosti.

Co tedy přejete k narozeninám sám sobě a také DHL?

Oběma jen to nejlepší. Já osobně mám rád život a jsem člověk mnoha vášní, a jednou z nich je i moje práce. Velmi mě oslovují hodnoty a kultura DHL, které sdílíme globálně v celé skupině Deutsche Post DHL. Inspirují mě, což mi pomáhá dosáhnout úspěchu. Pokud jde o firmu, je výborné, že jsme leaderem na logistickém trhu, jsme zdaleka největší v oblasti řešení pro supply chain a smluvní logistiky. S tím je ovšem spojená velká odpovědnost. Přeji nám tedy, abychom pokračovali v podnikání a udrželi si svůj smysl pro ekologickou udržitelnost. V tomto ohledu si stanovujeme odvážné cíle. Například do roku 2050 chceme být uhlíkově neutrální společností.

Mluvíme o globálních cílech, bude je obtížné financovat a splnit i v méně rozvinutých částech světa?

Ano a ne. Myslím, že trvalá udržitelnost nemusí být nezbytně drahá. Jde spíše o nacházení inovativních způsobů, jak dělat věci jinak. Měl jsem příležitost žít v různých zemích a kulturách světa, vyrůstal jsem v Jihoafrické republice. Vidím rozdíly, ale zároveň i podobnosti. Žít v rozvíjejícím se regionu vám dává příležitost zažít fázi rychlého růstu. Pro nás je skvělé setkávat se se zákazníky a ukazovat jim, co pro ně můžeme v oblasti smluvní logistiky udělat, jak mohou využít své dodavatelské řetězce, aby se staly „zelenějšími“ a využily to ve svůj prospěch jako konkurenční výhodu. Rozvíjející se trhy k tomu nabízejí více příležitostí než ty tradiční.

V České republice jsme navíc schopni najít vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, to je jedna z největších výhod tohoto regionu. Máme skvělé lidi, které si můžeme dovolit zaplatit a těžíme zároveň z nízkých cen pronájmů. A tato kombinace umožňuje trhům střední Evropy mnohem rychlejší růst než v západní Evropě.

V ČR vedeme debatu o tom, že už nechceme být velkou montovnou Evropy a chceme investovat do inovací, vzdělávat se. To je v protikladu k chápání našeho trhu jako místa, kde je k dispozici kvalifikovaná a přitom levná pracovní síla...

Myslím si, že je to chytrý tah. Podívejte se například na to, jak e-commerce dramaticky mění způsob podnikání a strukturu dodavatelských řetězců, jak chtějí mít spotřebitelé stále větší výběr, lepší služby, efektivní zpětnou logistiku a rychlejší dodávky zboží. Naši klienti se musí vyrovnávat s obrovskými výkyvy v poptávce a počtu doručovaných balíků. Abychom byli my – jejich dodavatelé schopni zaručit požadované objemy a flexibilitu a uměli rychle reagovat, potřebujeme více lidí s lepšími znalostmi a dovednostmi. A to je velká výzva, zvláště v České republice.

Jak takové lidi chcete přilákat právě k vám?

Musíme být natolik atraktivním zaměstnavatelem, aby lidé chtěli pracovat právě pro nás. V tomto ohledu se nám velmi dobře daří. V poslední době jsme získali řadu titulů a ocenění jako preferovaní zaměstnavatelé. Mít správné lidi ovšem nestačí, je nutné najít způsob, jak propojit lidi s technologiemi. V současnosti vstupujeme do nové dimenze a je třeba naše zaměstnance podpořit, aby s námi pronikli do „technologického prostoru“ a pomohli nám tvořit novou budoucnost. Česká republika je v tom úžasná. Když vidím, jak zde lidé přijímají inovace a stále zrychlují tempo, jsem si jistý, že do nové dimenze vcházíme právě teď.

Vidí lidé intenzivní využívání technologií pouze jako příležitost, aby dělali věci jinak?

Lidé jsou někdy velmi neochotní se měnit, protože je to nutí vzdát se svého pohodlí.  Ale společnost se mění a s ní se musí měnit i naši lidé. Máme k dispozici jen omezený počet pracovníků, ale potřeba je mnohem vyšší. Nezbývá nic jiného než podpořit lidi technologiemi a s jejich pomocí dosáhnout nejlepších výsledků. Chceme, aby naši lidé prováděli činnosti, které přinášejí přidanou hodnotu. Nepotřebujeme, aby převáželi zboží z bodu A do bodu B. Mají dělat chytřejší věci. A zde přichází prostor pro roboty, aby pracovaly vedle lidí a dělaly to, co lidé dělat nemůžou nebo nechtějí.

Jak daleko jste se zaváděním těchto technologií do praxe?

Dost daleko.  Uvědomili jsme si, že musíme změnit způsob vnímání technologií a inovací. Musíme postupovat mnohem rychleji. Pracujeme s inovátory, startupovými laboratořemi, našimi vlastními talenty a mladými studenty, kteří mají skvělé nápady. Jen nápad ale nestačí. Pokud chce být firma úspěšná, musí rychle najít způsob, jak ho uvést do života. Na světe existuje spousta dobrých myšlenek. Ale úspěšnou je jen taková společnost, která nápad uchopí, najde pro něj využití a pak ho ve velkém měřítku uvede do praxe a udělá z něj standard. A to je ta pravá výzva dneška.

Využíváte jako zdroj inspirace také nápady od zákazníků?

Rozhodně. Je velmi důležité občas se zastavit, naslouchat zákazníkům a pochopit jejich byznys a očekávání. Základní požadavky firem jsou si velmi podobné. Ať už jsou ze západní nebo východní Evropy, chtějí servis vysoké kvality, výběr a flexibilitu, chtějí dodavatele, který myslí na inovace, ekologii a dodržuje předpisy, a to vše za rozumnou cenu. Ale mají i specifické požadavky, které se týkají jejich produktů a pole působnosti. Pokud naši zaměstnanci naslouchají a chápou zákazníka, můžou přijít i s velmi jednoduchý nápadem, jenž mu ovšem výrazně usnadní život.

Máte systém, který by shromažďoval návrhy inovací od zaměstnanců?

Máme synchronizované organizace a v týmech lidi, jejichž úkolem je průběžně podporovat inovace a zlepšování procesů. Přesně tohle od nás naši zákazníci očekávají. Spolupracují s DHL, protože mají neustálý přísun inovací dříve, než nás o to požádají. A proto také s námi zůstávají.

Zmínil jste ohled na životní prostředí – nejde tento trend proti snahám o vyšší efektivitu a nižší náklady?

V řadě případů máme štěstí, že se tyto dvě věci vzájemně doplňují. Jako příklad mohu uvést využití solární technologie na střechách elektrických vozidel. Auta mají na střeše panel, který pomocí sluneční energie pohání například chladicí systém, nakládací zařízení nebo ventilaci v přívěsu. Vozidlo tak šetří energii elektrické baterie a dojede dál. To znamená větší efektivitu a ušetřené náklady, a zároveň ekologickou udržitelnost. Je to výhoda pro zákazníka, pro nás, ale také pro lidi, kteří u nás pracují. Když pracujete pro firmu, která zavádí inovace, jako je tahle, máte být na co hrdí. A chcete pro ni pracovat.

Ze své pozici máte příležitost inspirovat a motivovat. Co byste řekl mladým lidem, kteří zvažují kariéru v logistice?

Když vám táhne na padesát, začínáte se pomalu ohlížet zpět, stáváte se trpělivějším a dochází vám, co je v životě opravdu důležité. Práce s mladými lidmi je rozhodně jednou z mých životních vášní. Například v Polsku spolupracuji s organizací topyoung100, oslovuji nejlepší studenty a pak s nimi často i spolupracuji. Jejich nápady jsou tak osvěžující! Ničím se neomezují, přemýšlejí o věcech jinak. Z toho se učím zase já. Díky kontaktu s mladými lidmi pak víme, co očekávají od firmy, pro kterou budou pracovat, jak si ji vybírají a co je pro ně důležité. Pokud se jim nepřizpůsobíme, nebudou pro nás pracovat. Nemluví jen o penězích, ale také o uspokojení z práce a pocitu, že práce má smysl. Našim úkolem je nabídnout jim zajímavé příležitosti a šanci měnit budoucnost. To jsou věci, na kterých mladým opravdu záleží.

A to doporučení pro zájemce o logistiku?

Pokud zvažují práci v logistice, vybrali si správný čas. Nabídneme jim globální společnost a šanci pracovat v mnoha zemí. Pracovat s nejmodernějšími technologiemi. Přicházet s nápady a modelovat budoucnost dodavatelského řetězce. Jako manažer si nejvíce užívám momenty, kdy lidé přicházejí s nápady. Musím říct – a nejen proto, že pro DHL pracuji – že máme nejlepší lidi v oboru. A když se na ně podívám, jsem skutečně hrdý.

Každý den vznikají nové pracovní pozice. S novými technologiemi budou vznikat další, jež si dnes ani neumíme představit. Chtěl bych inspirovat mladé lidi, aby si našli práci, která v nich vzbudí opravdovou vášeň. To mi dává smysl – vybrat si práci, která vás baví, jedině pak ze sebe vydáte všechno. A nebát se říct svůj názor.

Změní nové trendy podobu logistického trhu?

Určitě. V současnosti probíhá závod o to, kdo dokáže jako první správně využít technologie, standardizovat je a zavést do praxe ve velkém tak, aby získal nejrychleji výhody. To je hlavní zpráva dne. Vyhraje ten, kdo bude umět reagovat na změny, a k tomu potřebujete nové technologie. Pokud se firmy nedokážou dost rychle přizpůsobit, ztratí konkurenceschopnost, zákazníky a zažijí těžké časy. Věřím, že DHL má perfektní startovní pozici. Je jen na nás, abychom dokázali tuto výhodu využít a byli úspěšní.  

 

LN

3.6.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies