• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Osm důvodů, proč outsourcovat logistiku potravin

Ilustrační foto | MD logistika

Poslední dva roky, kdy se většina odvětví ekonomiky více či méně potýká s dopady pandemie koronaviru, jen podtrhují význam maximální efektivity logistických operací. Dobře nastavené procesy mohou firmě pomoci vyrovnat se s otřesy dnešní doby, ať už jde o výpadky dodávek komponent pro výrobu, nebo výkyvy v poptávce po zboží.

Jednou z nejnáročnějších disciplín stále zůstává logistika potravin. Důvody jsou zřejmé – kratší doba jejich exspirace, velký podíl chlazeného a mraženého zboží, vysoké nároky na dopravu, která musí probíhat sedm dní v týdnu. Zkušenosti společnosti MD logistika, která se distribucí a skladováním potravin dlouhodobě zabývá, jednoznačně identifikují minimálně osm důvodů, proč je outsourcing logistiky potravin pro zákazníka efektivním řešením. MD logistika denně vyskladní průměrně 135 000 kartonů zboží na zhruba 7 500 paletách, a to vše rozveze na 550 závozových míst v České republice a na Slovensku. Má tak své zkušenosti o co opřít.

Začněme definicí – úplný outsourcing znamená, že veškerou starost o dopravu, skladování, řízení zásob a distribuci potravinářských výrobků přebírá právě poskytovatel logistických služeb. A z toho vyplývá první a nejzásadnější benefit.

1. Věnujte se svému

Pokud externí dodavatel přebírá za logistiku plnou zodpovědnost, zákazník se může plně soustředit výhradně na svůj klíčový byznys. Nemusí tříštit kapacity a energii. „Je to pro zákazníka vysoce efektivní model, jinak by na logistiku musel vynaložit mnoho prostředků a energie, aby ji zajistil v takové kvalitě, jakou nabízí specializovaný operátor. My ji díky našim zkušenostem a úsporám z rozsahu umíme zajistit s odbornou péčí a podstatně efektivněji,“ vysvětluje obchodní ředitel MD logistiky Jiří Hubinka. Takové uspořádání ovšem vyžaduje velmi úzkou spolupráci a vzájemnou důvěru mezi zákazníkem a logistickým operátorem. Zákazníkem v tomto případě může být výrobce potravin, obchodní řetězec, velkoobchodník, internetový obchodník nebo jiná firma z oboru.

2. Vyberte, co potřebujete

Obrovským plusem je, že v rámci outsourcingu potravinové logistiky si klient může přesně nadefinovat služby, které chce využívat. Obvykle se jedná o návoz zboží z výroby do skladu, jeho skladování a manipulace s ním na základě požadavků zákazníka. Samozřejmostí je zajištění odpovídající teploty pro skladování a také její doložení. Dále logistický provider zajišťuje evidenci zásob a vlastní distribuci zboží na místa určená klientem – obvykle prodejny potravin. „Pro každého zákazníka připravujeme řešení na míru a získá tak od nás kompletní servis přesně dle jeho potřeb,“ říká Jiří Hubinka.

3. Přidaná hodnota pro vás

Vedle základních služeb je možné využívat služby přidané hodnoty – kompletování zboží do různých multipacků, dárkových balení, jeho přebalování, polepy, etiketování a další případné úpravy dle přání klienta. Tyto služby zajišťuje MD logistika pro všechny druhy zboží a ve střední Evropě, kde zákazníci velmi „slyší“ na slevy a další akční prodeje, jsou velmi efektivní.

4. Certifikujeme se za vás

Firmy věnující se logistice potravin musí splňovat přísné nároky. Klíčovým požadavkem je zajištění bezpečnosti a předepsaných podmínek pro potravinářské zboží, což dokládá řada certifikátů. MD logistika pro své provozovny dlouhodobě pravidelně obhajuje certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 50001, HACCP, IFS Logistics (v nejvyšší úrovni), certifikát pro skladování potravin Státní veterinární správy a další. Standardem pro zabezpečení zboží je pokrytí skladu kamerovým systémem, automatickým protipožárním zařízením a funkční systém desinfekce, deratizace i úklidu.

5. Dnes méně, zítra více

S outsourcingem logistických služeb klient získá vysokou míru flexibility. „V pandemii jsme byli svědkem toho, kdy naši klienti – výrobci potřebovali dodatečné skladové prostory v řádu desítek procent obvyklého objemu, aby se předzásobili nutnými surovinami, a podobně bojovali s výkyvy poptávky prodejci potravin. Pružně jsme také nabídli naše služby provozovatelům e-shopů, kterým v důsledku lockdownů skokově vzrostla poptávka po zboží. Díky tomu, že disponujeme dodatečnými skladovými i dopravními kapacitami, jsme jim mohli vyhovět a pomoci se pružně vyrovnat se složitým obdobím,“ vypočítává obchodní manažerka MD logistiky Kateřina Kačírková.

6. Rosteme pro vás

S logistikou potravinářského zboží má MD logistika dlouhodobé zkušenosti, tyto služby poskytuje již od roku 2002. Začínala ve východočeských Dašicích, velký krok vpřed pro firmu znamenalo otevření nových skladů v Praze – Horních Počernicích v roce 2009 a mrazicí komory C9 v Dašicích v roce 2017. Počátkem letošního roku firma otevírá nový mražený sklad C10 v Dašicích pro zhruba 3700 paletových míst, kterým navýší svou kapacitu mražených skladů zhruba o pětinu. V pokročilé fázi přípravy je také nový suchý sklad S2, který pojme 40 000 paletových míst.

Umístění nových skladových kapacit ve východočeských Dašicích je ideální pro rychlou obsluhu celého regionu střední Evropy. Ještě jej podtrhne budovaná dálnice D35 směrem z Pardubic do Olomouce, jejíž jeden úsek se otevřel v uplynulém a další přibude v tomto roce. Dobrá dopravní dostupnost je kvůli tlaku na rychlost distribuce pro logistiku potravinářského zboží klíčovým ukazatelem.

7. Přemýšlíme a inovujeme za vás

Logistiku chlazeného a mraženého zboží považuje MD logistika za svou silnou stránku. U obou zboží vstupuje do hry zachování předepsaných teplot v průběhu celého přepravního řetězce a jejich doložení. K tomu má firma funkční nástroje včetně telemetrických přenosů dat z chlazených návěsů. U chlazeného zboží (mléčné výrobky, zelenina atd.) je navíc velký tlak na rychlost distribuce, protože jde o potraviny s krátkou dobou použitelnosti, u mraženého jde především o efektivitu s ohledem na menší objem distribuovaných potravin.

Velmi účinným nástrojem pro efektivitu distribuce mraženého a chlazeného zboží speciálně do menších potravinářských prodejen v centrech měst se ukázal model Hub & Spoke, který MD logistika používá od roku 2016. U těchto prodejen je třeba skloubit horší dopravní dostupnost pro kamiony a nutnost častějšího závozu kvůli jejich menšímu skladovému zázemí. Hub & Spoke model zajišťuje zásobování menších obchodů plným sortimentem mraženého a chlazeného zboží menšími nákladními vozy při jejich maximálním vytížení. Zboží je nejprve od jeho dodavatelů soustředěno v centrálním skladu MD logistiky, poté je vytíženými kamiony rozvezeno do osmi regionálních dep v ČR a dvou dep v SR s mrazírenskými kapacitami. Odtud se distribuuje na jednotlivé prodejny, a to buď kamiony, nebo menšími vozy pro 6-8 paletových míst.

„Kvůli tomu jsme pořídili flotilu menších vozů a navázali jsme spolupráci s prověřenými depy u nás a na Slovensku. Díky tomu jsme u Hub & Spoke modelu schopni garantovat dodání zboží nejdéle do 48 hodin podobně jako u velké logistiky,“ říká Kateřina Kačírková. Od zavedení tohoto způsobu distribuce MD logistika zlepšila vytížení vozidel při rozvozu do menších prodejen o 20 % a o 23 % se snížily emise CO2 na jednu přepravenou paletu.

8. Podtrženo a sečteno

„Podle zkušeností našich zákazníků dosahují outsourcováním logistických služeb nemalých úspor. Klienti neřeší zajištění skladových prostor, dopravu, evidenci zásob a další činnosti, kterým by se jinak museli věnovat. Přestože tyto služby samozřejmě něco stojí, náklady jsou díky naší specializaci na potravinovou logistiku jednoznačně nižší. Pozitivní ohlasy nám potvrzují, že v MD logistice získávají zákazníci stabilního partnera, který přemýšlí o jejich potřebách a nejvhodnějších řešeních a na kterého se mohou plně spolehnout,“ uzavírá Jiří Hubinka.

 

Markéta Vojáčková | LN

10.2.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies