• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Oprava Barrandovského mostu začne v květnu

Zdroj: CC Karelpipin | Pohled na Barrandovský Most z Děvínského kopce

Technická správa komunikací (TSK) ve čtvrtek 10. února 2022 vybrala dodavatele na druhou etapu rekonstrukce Barrandovského mostu. Zástupci hlavního města zakázku hodnotili podle tří kritérií – ceny, doby dopravních omezení a zkušeností s podobnými stavebními akcemi. O veřejnou zakázku se ve sdruženích i samostatně ucházely čtyři subjekty, přičemž jednoznačně nejlepší nabídku podala společnost PORR a.s. Do prací za necelých 600 milionů korun by se měla pustit už v první polovině května.

„Úspěšná oprava Barrandovského mostu je jeden z mých nejdůležitějších úkolů. Všichni víme, že rekonstrukce nejdůležitější dopravní tepny v Praze je naprosto nezbytná. Skoro 40 let se na ni nesáhlo a roky do mostu teče. Další etapa už ovlivní pražskou dopravu. Proto je obrovský úspěch, že se nám podařilo stáhnout dobu dopravních omezení na tři a půl měsíce v tomto roce z původních devíti. Navíc je budeme směrovat na dobu letních prázdnin, kdy je v Praze nejmenší provoz,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu.

TŘI JÍZDNÍ PRUHY V KAŽDÉM SMĚRU

Rekonstrukce vrchní stavby (2. etapa) bude rozdělena do čtyř podetap, kdy v každé stavební sezóně mezi lety 2022 a 2025 proběhne jedna. S časovou rezervou by tak měla druhá etapa rekonstrukce skončit v roce 2026. Po celou dobu oprav budou pro řidiče otevřené tři jízdní pruhy v každém směru.

„Na rekonstrukci vrchní stavby Barrandovského mostu se připravujeme již tři roky. Provedli jsme diagnostiku mostu, připravili projekt rekonstrukce, sanovali jsme spodní stavbu, opravovali nájezdové a sjezdové rampy a rekonstruovali okolní hlavní tahy. Infrastruktura je tak na tuto obrovskou akci připravená. Abychom co nejvíce zkrátili a zmírnili dopravní omezení, jež práce na mostě přinesou, soutěžili jsme tuto zakázku způsobem, kdy jsme kladli důraz na co nejkratší dobu uzavírek a zachování maximální možné průjezdnosti mostu. Nově jsme využili smluvní vzory FIDIC dle ověřeného celosvětového standardu, který obsahuje i nástroje a mechanismy pro efektivní řízení stavby. S vítězným uchazečem jsme důsledně kontrolovali jeho návrh výstavby a rovněž zajišťujeme zkušený externí tým správce stavby, který bude reagovat na události na stavbě a zajistí důsledné plnění smlouvy,“ říká Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

KAŽDÝ ROK PŘIBLIŽNĚ JEN 100 DNÍ DOPRAVNÍCH OMEZENÍ

Nový systém výběru dodavatele, při němž cena a doba dopravních omezení měly každá váhu 40 procent a zkušenosti uchazeče 20 procent, zajistil, že omezení by neměla trvat předpokládaných 973 dní, ale jen 376 dní. Průměrně tedy počítejme s uzavírkami na mostě 94 dní každý rok. Ve všech ukazatelích byla nejlepší nabídka společnosti PORR a.s., která dosáhla v bodovém hodnocení 90,33 bodu s cenovou nabídkou 594, 5 milionů korun. Druhá v pořadí, společnost STRABAG a.s., měla 72,57 bodu. Zbylá dvě konsorcia Společnost Barrandovský most E+S+F a MTBR + BES+PKB – Barrandovský most nepřekonala hranici 35 bodů.

Rekonstrukce vrchní stavby dle podetap:

  • podetapa I – odhadovaný počet dní dopravních omezení: 110 dní (původně v plánu: 180 dní)

Práce na jižní polovině jižního mostu, práce na rampě strakonické, spodní části rampy barrandovské a na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Strakonická

  • podetapa II – odhadovaný počet dní dopravních omezení: 92 dní

Práce na severní polovině jižního mostu, práce na horní části rampy barrandovské a také na spodní části jižního mostu přes Vltavu

  • podetapa III – odhadovaný počet dní dopravních omezení: 92 dní

Práce na severní polovině severního mostu, dále práce na spodní části mostů přes Vltavu nad ulicí Modřanská

  • podetapa IV – odhadovaný počet dní dopravních omezení: 82 dní

Práce na jižní polovině severního mostu a na spodní části severního mostu přes Vltavu

 

Zdroj: TSK

11.2.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies