• LogisticNEWS
  O čem se mluví

Od ledna ve Francii - povinnost značení "mrtvých úhlů" na vozidle

Samolepka

Ve Francii byla schválena vyhláška 2020-1396 o značení "mrtvých úhlů" na vozidlech, jejichž celková povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny. Nová povinnost je platná od 1. ledna 2021 a to pro osobní i nákladní vozidla s celkovou povolenou hmotností nad 3,5 t. Vyhláška se vztahuje i na vozidla s registrací v zahraničí.

Podle posledních informací bude po dobu 3 měsíců dodržování povinnosti ze strany kontrolních orgánů tolerováno, nicméně k této informaci není k dispozici žádný písemný materiál, proto doporučujeme své vozidlo příslušnými nálepkami vybavit i během tohoto "tolerančního období".

 

Smyslem nového značení je upozornit chodce, cyklisty a řidiče osobních vozidel na místa, kde je řidič většího vozidla nemůže vidět. Opatření by mělo snížit počet často velice vážných dopravních nehod. Proto značení "mrtvých úhlů" musí splňovat požadavky na maximální viditelnost zejména pro tyto účastníky provozu, a to při pohledu právě na boční a zadní část vozidla.  

Výjimku mají zemědělská a lesnická vozidla a dále vozidla zimní údržby a zásahová vozidla správy silnic a dálnic.

Za nedodržení povinnosti může být udělena pokuta ve 4. třídě.

Značení mrtvých úhlů na nákladních i tažených vozidlech a autobusech:

- vzor značení "mrtvých úhlů" je dán přílohou vyhlášky

- způsob připevnění značek k vozidlu:

jakým způsobem mají být značky připevněny k vozidlu není předepsáno. Značky tak mohou být přilepeny, přinýtovány nebo nalakovány přímo na karoserii vozidla.

- umístění značek na vozidle:

značení musí být viditelné za všech okolností a současně nesmí omezovat viditelnost regulačních tabulek a značek vozidla, světelných a signalizačních zařízení a nesmí zasahovat do zorného pole řidiče.
Značení nesmí být umístěno na skleněných částech vozidla.

- znázornění polohy značek na vozidle:

 • značení musí být na motorovém i přípojném vozidle;
 • všechny značky na vozidle musí být umístěny v předepsané výšce měřené od země: minimálně 0,90 a maximálně 1,50 m;
 • vpřední části vozidla budou umístěny na levé i pravé straně ve vzdálenosti do jednoho metru od přídě vozidla, u návěsů je vzdálenost od jednoho metru za čepem přípojného vozidla;
 • v zadní části vozidla bude značka umístěna na pravo od středové osy.

 

1 2 3

 

 • u kloubových autobusů jsou umístěny na každém článku vozidla.

 

4

 

Pro motorové vozidlo jsou povinné tři samolepky; v případě soupravy vozidel bude mít každé z vozidel (motorové i přípojné) dvě boční značení (na levé a pravé straně) a na zadní straně, tedy u tahače s jedním přípojným vozidlem se jedná o šest samolepek.

 

- poznámky: 

 • motorová vozidla a tažená vozidla, u nichž je technicky nemožné splnit požadavek na předepsanou výšku značení (měřeno od země), budou mít značky umístěny v nejbližší možné poloze horního limitu, ale ne výše než 2,10 m;
 • vozidla se systémy přímého vidění ve spodní části dveří nebo skleněnými dveřmi, jsou vybavena značkami umístěnými ve vzdálenosti od přední části vozidla co nejblíže předepsané vzdálenosti s tolerancí 10 stop. Od vzdálenosti 3 m lze upustit, pokud konstrukce vozidla neumožňuje umístění značek tak, aby nebyly umístěny na jeho zasklení;
 • kritéria pro umístění zadních značek neplatí na vozidla, u nichž je to technicky nemožné - například kontejnery, cisterny, valníky, odnímatelné korby s rameny, ap. Tato vozidla jsou budou mít značení umístěno na zadní straně v rámci možností.
 • kritéria pro umístění bočních značek neplatí pro tažená vozidla, u nichž je to technicky nemožné a značky budou umístěny v poloze, kterou jejich konstrukce umožňuje.
 • motorová a tažená vozidla, u kterých je prokázána nemožnost instalace značek v důsledku jejich konstrukce, mají výjimku z povinnosti značení "mrtvých úhlů" na bocích a / nebo v zadní části.

Pokud má vozidlo "mrtvé úhly" vyznačeny v souladu s legislativou platnou v zemi své registrace, bude uznáno jako vyhovující. Podmínkou je, že vozidlo bude i v takovém případě vybaveno třemi značkami pro mrtvé úhly - na pravé a levé straně a v zadní části vozidla.

Postihy za nevyhovující značení mrtvých úhlů budou udělovány po skončení přechodného období, které je platné do 31. 3. 2021.

 

Zdroj: ČESMAD BOHEMIA

21.1.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies