• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Novinky z oblasti Certifikace Evropský logistik

Letošní absolventi VŠE, kteří získali certifikát  cELOG

Již tři české vysoké školy jsou akreditovány v programu Evropské logistické asociace a Národní certifikační rady s názvem candidate cELOG

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze je po Vysoké škole Škoda Auto, o.p.s. a českobudějovické Vysoké škole technické a ekonomické třetí českou akreditovanou vzdělávací institucí, která získala akreditaci Evropské logistické asociace (ELA).

Program je určen pro absolventy, kteří úspěšně dokončili studia se zaměřením na logistiku a splnili stanovená kritéria.

Slavnostní předání evropských certifikátů ELA  

V rámci této akreditace proběhlo slavnostní předávání certifikátů u příležitosti DNE ČESKÉ LOGISTIKY, který se konal 11. dubna 2019 na Vysoké škole ekonomické v Praze ve Vencovského aule.

Úspěšným absolventům certifikáty předali Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., president ČLA, Ing. Kamil Slavík, předseda Národní certifikační rady a vicepresident ČLA  a Doc. Ing. JUDr. Radek Novák, CSc., vedoucí Katedry logistiky, VŠE.

Česká logistická asociace, z. s. (ČLA) a Národní certifikační rada (NCR) tak úspěšně prokračují v programu certifikačních řízení logistických profesionálů v České republice. Program certifikace ELA je řízen Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL), která je nezávislým orgánem složeným ze zástupců z členských zemí ELA.

Certifikaci lze získat v jedné ze dvou kategorií, které se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska jejich současného funkčního postavení, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí

  EJlog - European Junior Logistician 

  ESlog - European Senior Logistician

Certifikáty s celoevropskou platností úspěšným logistickým profesionálům vystavuje ELA se sídlem v Bruselu.

V letošním roce proběhnou certifikační řízení ve dnech 24. - 25. září a 19. - 20. listopadu. 

Zájemci si mohou zdarma otestovat své znalosti v aplikaci MIND THE GAP (www.elalog.net/). Při vyplňování přihlášky si zvolí odpovídající úroveň certifikace, ale i odborné volitelné moduly. Podrobnější informace o certifikačním procesu jsou k dispozici na internetových stránkách ČLA, www.czech-logistics.eu/

 

 

Zdroj: Česká logistická asociace, z.s.

30.5.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies