• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Nizozemsko: nemocnice řídí zásoby pomocí standardů GS1

Využití standardů Systému GS1 v nemocničním zařízení - procesy a doporučené datové nosiče (čárový kód GS1-128 a 2D kód GS1 DataMatrix)

Amsterodamská nemocnice OLVG (Onze Lieve Vrouwe Gasthuis) se souhrnnou kapacitou 1000 lůžek dlouho nedisponovala žádnými daty o aktuálním stavu zásob a např. dobu použitelnosti zdravotnických prostředků její zaměstnanci kontrolovali manuálně. Po implementaci standardů GS1 má nyní personál přesné informace o skladových zásobách, nemocnice ušetřila ohromné prostředky díky eliminaci ztrát zapříčiněných prošlou exspirací a nucenou likvidací nepoužitých zásob a dosáhla významného zefektivnění řízení zásob.

 

Až donedávna personál nemocnice OLVG prováděl evidenci skladových zásob o průměrné hodnotě 1,4 milionu eur manuálně. Třikrát ročně se prováděly náročné inventury, po kterých byly vyřazovány zdravotnické prostředky v průměrné hodnotě 30 000 eur, přičemž nejméně u 80 % vyřazených položek bylo zjištěno prošlé datum použitelnosti. V roce 2014 se vedení nemocnice rozhodlo tomuto plýtvání učinit přítrž. Své rozhodnutí později vyjádřilo lakonicky: „Kdybychom byli supermarket, už bychom dávno museli zkrachovat!“

Optimalizace řízení zásob

Jedním z prvních kroků projektového týmu byla analýza dosavadního procesu řízení zásob a identifikace problémových oblastí. Na základě této analýzy tým proces zjednodušil odstraněním zbytečných kroků. Od počátku měla být jádrem nového procesu automatická identifikace. Ovšem ukázalo se, že řada produktů používaných na operačních sálech pochází od mnoha různých dodavatelů používajících různé kódy. Ne všechny výrobky byly opatřeny čárovými kódy GS1 s potřebnými informacemi, jako např. GTIN, číslo šarže a datum použitelnosti. Kromě toho zaměstnanci často nevěděli, který čárový kód mají snímat, jelikož některá balení byla označena více čárovými kódy současně. Aby bylo skenování pro zaměstnance co nejjednodušší, bylo rozhodnuto o přeznačování zboží za použití snadno rozpoznatelných žlutých štítků nesoucích GTIN, číslo šarže a datum použitelnosti. Svoji produkci označuje v souladu se standardy GS1 60 % dodavatelů OLVG, pro zbytek produktů přiděluje nemocnice čárové kódy GS1 sama.

Centralizace skladového hospodářství

Skenování čárových kódů obsahujících GTIN nemocnici pomáhá udržet optimální stav zásob. OLVG používá uživatelsky přívětivý systém řízení zásob, který zaměstnance upozorňuje na položky, které je nutné objednat, a také na výrobky, u nichž se blíží datum konce použitelnosti.

Každé oddělení nemocnice bylo dříve odpovědné za objednávání a řízení svých zásob. Nový logistický tým má za úkol řídit zásoby pro všechna pracoviště se záměrem udržet vysoce efektivní proces řízení zásob. Díky tomu se zaměstnanci jednotlivých oddělení mohou plně soustředit na péči o své pacienty.

Automatická identifikace = méně stresu personálu

Díky novému řešení využívajícímu standardy GS1 je celý proces řízení a sledovatelnosti zásob automatizovaný. Všechny zdravotnické prostředky použité během operačních zákroků a léčby konkrétního pacienta jsou v systému registrovány pod jeho číslem.

V případě odvolávek je nemocnice schopna stisknutím tlačítka zjistit, která konkrétní pomůcka byla použita při léčbě toho kterého pacienta.

Díky tomu, že se zaměstnanci mohou plně spolehnout na nový systém automatizovaného řízení zásob, mají během své práce méně stresu. Odpadá jim náročné manuální zaznamenávání informací, místo toho jsou vše schopni zaznamenat jednoduchou a rychlou metodou; a protože řízení zásob je

v kompetenci logistického oddělení, mohou se nyní plně soustředit na péči o pacienty.

Mikuláš Černý

 


Přínosy projektu


• 100% sledovatelnost zdravotnických pomůcek na operačních sálech.

• Úspory 100 000 eur ročně

• O 90 % méně odpadů díky zjišťování dat použitelnosti

• Jasná viditelnost stavu zásob

• 40% snížení zásob

• Automatizovaný proces objednávání

• Kratší intervaly zásobovacího procesu

• Zlepšení zásobování pracovišť a spolupráce s dodavateli

• Zvýšené povědomí o nákladech mezi zaměstnanci

6.2.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.