• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Nesmysly kam až oko dohlédne …

Bylo by velmi těžké nevidět, jak se kolem nás množí stále další a další absurdní úkazy. Mám na mysli úkazy, které snad nikdy nemohly mít žádné racionální jádro, přesto se však navenek tváří jako něco, co vzniklo s tím nejlepším úmyslem, a navíc bylo od začátku koncipováno pro naše blaho. Jak jinak je možné chápat velkorysé zavedení práce z domova se stoprocentní mzdou pro státní úředníky v době, kdy například na poštách, v MHD a na řadě dalších míst většina ostatních pracuje bez zásadnějších omezení. Jak zdůvodnit umělé vytváření front před úřady v důsledku omezení úředních hodin namísto prodloužení otevírací doby s cílem fronty minimalizovat. Jak vysvětlit v době naprostého kolapsu státních financí nekonečné udržování lidí na neperspektivních pracovních pozicích, když například v logistice jich je takový nedostatek, jako uprostřed ekonomické konjunktury. A co si má nezávislý pozorovatel myslet o nekompromisním zavírání provozoven napříč celou ekonomikou při naprosté neschopnosti státu platná opatření vymáhat a – co hůře – při flagrantní neochotě mediálně známých politických a úřednických elit tato opatření respektovat.

Všichni asi tušíme, že diagnózou, jež za těmito absurditami stojí, není Covid, ale byrokracie, arogance moci a nejspíše i lidská hloupost. A to je škoda. Naše škoda. Protože na Covid už existuje vakcína. Ještě s ní budou problémy, ale nakonec pandemii zatlačíme do kouta. Kdyby se tak totéž dalo říct i o té byrokracii, aroganci a hlavně o lidské hlouposti …

 

Miroslav Rumler

4.2.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies