• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Navigační systém Galileo se připravuje na plný provoz

Využití systému Galileo při budování dopravní infrastruktury.

První satelit evropského navigačního systému Galileo byl vynesen na oběžnou dráhu v roce 2011. Další satelity následovaly a v současnosti jich je na nebi již osmnáct. Další přibydou v nejbližším čase a po plném uvedení do provozu nabídne Galileo řadu funkcí a služeb pro dopravu, logistiku a bezpečnost zásobovacích řetězců. To vše bude administrativně řízeno z Prahy, kde má systém Galileo své hlavní sídlo.

Navigační systémy se již dnes v dopravě a logistice široce využívají, zatím se však jedná převážně o americký GPS, případně ruský Glonass. Galileo by však měl po svém spuštění posunout možnosti ještě dále. Ale právě spuštění systému se již několikrát odkládalo, neboť technická i finanční náročnost tohoto evropského projektu je velmi vysoká. Poslední stanovený termín by však měl splněn a ve dvacátých letech našeho století se Galileo stane každodenní realitou pro dopravce i logistiky v Evropě.

„Systém Galileo bude uveden do plného provozu v roce 2020. Instalace potřebné infrastruktury probíhá podle plánu – v současné době je již na oběžné dráze umístěno 18 satelitů,“ uvedl Daniel Lopour, market development officer GSA v Praze. „Již od prosince loňského roku jsou v provozu inicializační služby Galilea, které do značné míry urychlí nástup čipů a zařízení umožňujících příjem navigačního signálu Galilea a tím i jeho využití v oblasti dopravy a logistiky. Další čtyři satelity budou vypuštěny podle plánu ještě letos v polovině prosince.

Daniel Lopour zdůrazňuje, že Galileo ve srovnání se existujícími navigačními systémy GPS a Glonass bude v reálném čase poskytovat přesnost určování polohy až na úroveň jednoho metru, což je mnohem lepší, než činí přesnost systému GPS. Na rozdíl od GPS bude tento systém také kompletně pod civilní správou. A protože bude plně interoperabilní se systémem GPS, rozšíří celkový počet navigačních satelitů. To posune hranice navigační technologie a zlepší kvalitu a spolehlivost navigačních signálů pro uživatele po celém světě.

„Již nyní ze systémů Evropské družicové navigace profituje především letecká doprava, kde systém EGNOS umožňuje bezpečné přiblížení letadel na přistání i na vybraných letištích, které nedisponují pokročilými radionavigačními prostředky,“ vysvětlil Daniel Lopour. „Dále se počítá s využitím Evropského družicového navigačního systému v oblasti námořní nebo železniční dopravy, kde může podpořit zavádění Evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS tím, že umožní snížení nákladů potřebných na dovybavení železniční infrastruktury.“

Galileo ovšem najde využití i v oblastech jako například sledování a správa vozových parků nebo sledování zásilek – track&trace – a to zejména díky autentifikaci informace o poloze, kterou GPS nebo GLONASS zatím neumožňují. Další využití Galilea a systému EGNOS se předpokládá také v oblasti monitoringu a přepravy nebezpečných věcí, efektivní údržby komunikací nebo pro zajištění bezpečnosti účastníků silničního provozu pomocí systému eCall, kterým budou povinně vybavena všechna nová osobní auta vyrobená od března 2018.

Od roku 2012 sídlí administrativní centrum GSA v Praze. Mají z toho české firmy nějaké výhody? Daniel Lopour zdůrazňuje, že GSA samozřejmě přistupuje k firmám ze všech členských států stejně. Nicméně přítomnost agentury v Praze má podle jeho slov přece jen pozitivní vliv s ohledem na čas a náklady v případě účasti na různých jednáních nebo seminářích, které se v sídle agentury konají.

„Spolupráce agentury s českými úřady je vynikající – zejména pak s ministerstvem dopravy, které bylo v kontaktu s agenturou prakticky nepřetržitě od rozhodnutí o umístění GSA v ČR a které agentuře významnou měrou usnadnilo komunikaci s dalšími institucemi v oblasti letecké, silniční, a železniční dopravy nebo například s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému. Ty jsou součástí uživatelské základny služeb Evropského družicového navigačního systému a stejně jako v ostatních členských státech máme i u nás zájem tyto instituce zapojit do aktivit souvisejících se zaváděním služeb Evropského družicového navigačního systému,“ zdůraznil Daniel Lopour.

13.12.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.