• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Náročná logistika potravin přináší řadu výzev

ilustrační foto

Ačkoli v různých zásobovacích řetězcích platí stejné základní logistické principy, přesto mají některé komodity v logistice zvláštní postavení. Patří sem například logistika potravin, která musí řešit řadu otázek a problémů, které jsou pro ni specifické. Zajišťuje distribuci zboží, které má mnohdy velmi omezenou dobu spotřeby či je náročné na udržení stálých teplotních podmínek nebo musí být skladováno a přepravováno odděleně od jiných komodit. Z toho vyplývají vysoké nároky na kvalitu a časově přesné dodávky pro odběratele, kteří bedlivě sledují nastavené parametry služeb. S tím vším se musí logistika potravin vypořádat.

Poskytovatelé služeb v oblasti logistiky potravin potřebují mít nejen zkušenosti s přepravami i skladováním zboží v podmínkách regulované teploty, ale také být schopni zajistit vysledovatelnost každé zásilky v rámci dodavatelského řetězce. Legislativa, která upravuje práci s potravinářským zbožím je stále náročnější a klade vzrůstající důraz na zdravotní i bezpečnostní aspekty manipulace s potravinami.

Hovořili jsme s významnými logistickými společnostmi, které v České republice tyto náročné služby poskytují. Zajímaly nás jejich problémy i způsoby řešení, které k dosažení žádaných výsledků volí. A v neposlední řadě jsme požádali i o krátký pohled do budoucnosti tohoto oboru.

„Nejpracnější u potravinové logistiky je správné dodržení expedice požadované exspirace,“ vysvětlil Pavel Merfait, Business Director logistické společnosti ESA s.r.o. Skupina ESA je jednou z předních logistických společností se zastoupením ve čtyřech státech střední Evropy (CZ, SK, PL, HU). V současné době ve skupině pracuje asi 1000 zaměstnanců. Jejím strategickým partnerem se stal japonský lídr v dopravě a logistických službách Hitachi Transport System, Ltd. ESA se zaměřuje na poskytování komplexních logistických řešení s maximální mírou ohleduplnosti k životnímu prostředí. V roce 2010 zavedla logistický produkt „Green 3PL solutions“, který spojuje komplexní logistiku s enviromentálním chováním a zodpovědností. ESA rovněž zajišťuje jednotlivé logistické služby, jejíž hlavní pilíře jsou dopravní řešení, skladování, distribuční logistika, outsourcingová řešení, prodej FMCG a služby přidané hodnoty (VAS).

„V obchodních dohodách mezi majiteli zboží a odběrnými místy bývají často velmi různorodé podmínky na povolené vyčerpání DMT,“ řekl dále Pavel Merfait. „Například odběratel 1 má na stejnou položku povoleno 30 % vyčerpanosti DMT, odběratel 2 požaduje 25 % a odběratel 3 například jen 20 % vyčerpání. Zejména u chlazených potravin je toto skutečně výzva, jak efektivně řídit picking zónu, protože je často potřeba mít v picking zóně připravenu stejnou položku se třemi a více různými daty spotřeby. Bez efektivního řízení picking zóny, by se při dodržení všech požadovaných pravidel expedice stal sklad neprůchozím, nebo v lepším případě by se ‚pouze‘ snížila produktivita pickingu, což se rovná neefektivně vynaloženým nákladům. Efektivní neboli dynamické řízení picking zóny je nezbytnou součástí každé profesionální společnosti, která potravinovou logistiku chce poskytovat.“

Esa se považuje za úspěšnou 3PL společnost, která jako jedno ze svých klíčových know how má právě food logistiku. V potravinové oblasti Esa vykazuje zhruba pětiprocentní růst podílu ve splitu svých služeb a v této oblasti se daří i naší slovenské a polské pobočce.

S potravinovou logistikou jsou také velmi často spojené co-packingové aktivity, které v předvánočním období rostou geometrickou řadou. Flexibilita personálu a prostoru jsou klíčové požadavky pro zajištění copackingových aktivit našich i klientů, které jako providera nevyužívají Esu. „Čím dál častěji se setkáváme s požadavkem na zajištění potřebného materiálu pro copackingové akce providerem, což pro marketingová oddělení klientů bývá pohodlnější a levnější řešení, protože díky objemovým slevám se dají ušetřit nemalé finanční prostředky, které mohou společnosti využít jinak,“ zdůraznil Pavel Merfait.

A co očekává společnost ESA v oblasti potravinové logistiky v budoucnosti? „Stále častěji se potraviny, včetně chlazených, dají koupit přes eshopy a různé portály. Existují doručovací služby a odběrná místa, které potravinami zásobují sektor B2C. Toto je směr, který vzniká zejména ve velkých městech a populačně silných aglomeracích. Do budoucna predikuji, že tento typ potravinové logistiky pozvolna poroste a bude se dále etablovat na našem trhu,“ dodal Pavel Merfait.

O výzvách v oblasti potravinové logistiky hovořil také Aleš Willert, předseda představenstva a generální ředitel společnosti C.S.CARGO. Skupina C.S.CARGO se od počátků své činnosti kontinuálně navyšovala svůj obrat, počet zaměstnanců i kapacitu vozového parku. Organický i akviziční růst jí umožnil expandovat do dalších evropských zemí, s čímž souvisela reorganizace na mezinárodní holding. V současné době skupina C.S.CARGO působí v čtyřech evropských zemích (Česká republika, Slovensko, Polsko a Rusko), zaměstnává přes 1700 pracovníků a denně provozuje 2200 nákladních vozidel. C.S.CARGO poskytuje komplexní logistická řešení opřená o vlastní IT technologie zejména v oblastech, ve kterých ji zákazníci vnímají jako významného strategického partnera. Zákaznické portfolio skupiny tvoří přední společnosti řady průmyslových odvětví (automobilový průmysl, potravinářství a nápojářství, stavební průmysl, elektronika a maloobchod).

O které výzvy se v potravinové logistice především jedná? „Určitě je to sezónnost a nárazovost přepravy značného množství zboží. Vývoj trhu je velmi těžce odhadnutelný oproti požadované garanci přepravních kapacit. Velkým nedostatkem je také malá propojenost software dodavatelů a providerů s možností přenosu vybraných dat až k dopravci do vozidla. Potravinovou logistiku ovlivňují také čekací doby na centrálních skladech a propustnost hlavních komunikací, takže je velmi důležité plánování,“ řekl.

Služba, kterou C.S.CARGO v tomto segmentu poskytuje, není kompletní potravinovou logistikou, ale jedním článkem v celém řetězci potravinové logistiky. C.S.CARGO provádí přepravy jak chlazenými vozy s řízenou teplotou, tak i distribuci suchého zboží. V současnosti realizujeme zakázky v České republice i v zemích Evropské unie.

S pohledem do budoucna zdůrazňuje Aleš Willert několik trendů. „Očekáváme postupné zvyšování automatizace v oblasti toku dat od dodavatelů i ve skladové činnosti. Bude se zvyšovat tlak na kvalitu a poroste cena kvalitnější lidské práce v logistickém procesu (zejména ve skladech). S rostoucím podílem internetových potravinových obchodů vzroste i objem rozvozových služeb ke koncovým zákazníkům,“ dodal Aleš Willert.

Zajímalo nás také, co je v oblasti potravinové logistiky důležité pro společnost MD logistika – tradiční českou firmu se zkušeným týmem zaměstnanců, vlastními sklady, moderním vozovým parkem, manipulační technikou a IT podporou, která efektivně a spolehlivě zajišťuje kompletní logistické služby potravinářského zboží. Výkonnost a dynamika umožnila společnosti MD logistika vyrůst ve významného poskytovatele logistických služeb, zaručujícího stálé inovace, rozvoj procesů a technologií.

„V současné době je výzvou co nejlépe a nejefektivněji zareagovat na měnící se trh,“ uvedla Kateřina Kačírková, obchodní manager MD logistika, a.s. „Civilizace se stěhuje do měst, kde vznikají menší prodejní jednotky s menším zázemím a sklady. Na logistického providera pak obchodník klade daleko větší nároky, co se týká obslužnosti prodejních míst. Zvláště v centrech měst jsou to dopravní omezení kvůli hluku nebo emisím nebo infrastruktura vůbec nevyhovuje kamionové dopravě. Proto jsme začali od roku 2015 rozšiřovat poskytované služby o malou logistiku.“

Úspěchem, který společnost MD logistika těší, je každý nový zákazník, který se na společnost s důvěrou obrátí a spolehne se na její služby. „A to, že jsme dobří, potvrdilo i získání první ceny za logistický projekt roku 2016,“ zdůraznila Kateřina Kačírková a na otázku, co očekává v oblasti potravinové logistiky do budoucna, řekla: „Zpřísňování požadavků na celý dodavatelský řetězec, náročnější zákazníci na kvalitu a flexibilitu, což plyne z náročnějšího koncového zákazníka. A také vyšší využití informačních technologií, zvyšování automatizace ve skladových procesech,“ dodala Kateřina Kačírková.

6.2.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.