• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Nadměrné přepravy jsou zpestřením logistické praxe

Ilustrační foto | Gebrüder Weiss

Gebrüder Weiss se vedle logistických řešení na míru věnuje i přepravě nadrozměrných zásilek a neobvyklých nákladů. Zajištění takových zakázek je z důvodu jejich hmotnosti v desítkách tun, nebo atypickým a velikým rozměrům náročné, jak z organizačního, tak i technického hlediska. „Nejde jen o přepravní techniku, speciální vozidla nebo balení. Pro naše kolegy jsou nadrozměrné přepravy také otázkou plánování tras, zajištění příslušných povolení či doprovodů, nebo odpovídajícího pojištění,“ vysvětluje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Na globálním trhu a dokonce ani v rámci Evropské unie, neexistuje pro nadměrné přepravy jednotný ucelený systém. Rámcovou specifikaci je možné nalézt ve směrnici Evropského společenství č. 96/53, přesto však každá členská země definuje nadměrnou přepravu s národními odchylkami. Nadměrné přepravy je potřeba připravovat se skutečně velkým předstihem, ideálně již ve fázi přípravy výroby. Nadrozměrný produkt musí být přepravitelný v první řadě již z výrobního závodu. Příprava trasy a vyřizování potřebných povolení běží obvykle současně, dochází také ke koordinaci s dalšími organizacemi. Často je nutné se zabývat problematikou vedení a rozmístění rozvodů elektrických sítí, statiky mostů a podobně. Na základě jednání a příprav vzniká individuální harmonogram přepravy, který je následně nezbytné projednat také s příslušnými orgány, například policií, pokud se přepravy v souladu s předpisy účastní. „Gebrüder Weiss řeší každoročně vyšší stovky přeprav, které jsou svými rozměry, hmotností nebo charakterem neobvyklé. Specialisté „break bulk“ přeprav řeší velice různorodé požadavky a jejich práce je příležitostí k prezentaci jejich dovedností i profesionality celé firmy,“ doplňuje Jan Kodada.

Povodňová vrata z pro Vídeň

Dvojice 39 metrů dlouhých, 142 tun těžkých stavidel přepravil Gebrüder Weiss z tureckého Istanbulu nejprve po silnici do přístavu Derince. Odtud zásilka pututovala charterovaným námořním plavidlem do Konstance a konečně říčním plavidlem po Dunaji až do Vídeňského přístavu. Kombinace silniční a vodní trasy je, tam kde je to možné, výhodným řešením nejen z hlediska administrativních úkonů potřebných k realizaci přeprav. Brány budou chránit říční přístav "Alberner Hafen" ve Vídni před velkými povodněmi. Celá přeprava si vyžádala šest měsíců plánování, včetně průzkumů trasy, vypracování zvedacích a upevňovacích opatření a plánování koordinace lodní dopravy.

Transformátory do Maroka

Přeprava dvou generátorů o celkové hmotnosti 189 tun byla pro Gebrüder Weiss úspěšnou operací mimo jiné i z hlediska reputace. Náklad se totiž podařilo přepravit v neobvykle krátkém čase. Specialisté Gebrüder Weiss se k přepravě této zásilky rozhodli využít relativně malých lodí o hrubé nosnoti 3500 tun, které disponují také dvěma palubními jeřáby, každý o nosností 120 tun. Tato plavidla mohou plout relativně vysokou rychlostí 18 uzlů, takže náklad naložený v Rotterdamu se během sedmi dnů podařilo doručit do Casablanky a Laayoune, kde byly transformátory pomocí palubního zařízení lodí vyloženy.

Elektrárny na biomasu na Nový Zéland

Navzdory absenci pravidelných námořních linek, které spojují Evropu a Nový Zéland - zejména jeho Jižní ostrov - doručil úspěšně Gebrüder Weiss na „ostrov bílého oblaku“ dvě kompletní elektrárny na biomasu. První z nich je určena do hlavní nemocnice v Christchurchi, druhá do jedné z největších továren na zpracování mléka na Jižním ostrově. Zásilky zahrnovaly volně ložený náklad na kontejnerové lodi s řešením pro kotel, stejně jako využití plavidel RORO a kontejnerový náklad. Také v tomto případě se potvrdily výhody vlastní, nezávislé a globální pobočkové sítě. Díky pobočce Gebrüder Weiss v Christchurch se podařilo zajistit spolehlivé kontejnerové překladiště a sklad, které byly pro úspěšnou realizaci celé zakázky nezbytné. 

 

Zdroj: KNOWCOMM

25.5.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies