• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Moderní vybavení skladu, cesta k vyšší efektivitě

Moderní vybavení skladů

Dnešní doba je dobou snižování nákladů a s tím souvisejícím zvyšováním efektivnosti procesů. Obecně platí, že náklady na manipulaci s materiálem a udržování zásob ve skladech tvoří přibližně 34 procent z celkových nákladů na oběh. Jednou z cest k vyšší efektivitě a nižším nákladům je, díky rychlosti a přesnosti procesů, automatizace. Existuje mnoho činností, které lze v moderních skladech automatizovat, neboli pracovníky nahradit stroji či systémy. V souvislosti s plánovanými investicemi je však vždy nutno přihlédnout ke stávajícím i budoucím objemům a činnostem společnosti.

Logistika se do podoby, v jaké ji známe dnes, vyvíjela po celá tisíciletí, ale v dnešní podobě se začala praktikovat zhruba před 35 lety. Od té doby se její postavení zásadně změnilo: z nepříliš významné oblasti se vyvinula v odvětví, kde může podnik dosáhnout značných úspor nákladů, činnost, která má obrovský potenciální vliv na spokojenost zákazníků a tím na objemy prodeje. Již se nejedná „pouze“ o přemísťování nákladu z bodu A do bodu B, její náplň se v průběhu let významně proměnila a nyní zahrnuje širokou paletu činností.

 

Moderní vybavení skladů jako konkurenční výhoda

 

Se současným trendem snižování nákladů souvisí také držení minimálních skladových zásob a zajišťování některých činností externími dodavateli. Tak jak se v průběhu měnilo pojetí logistiky a požadavky zákazníků, musely se přizpůsobovat a reagovat na tyto požadavky i logistické společnosti. Pokud chce firma uspět v konkurenčním prostředí, bez moderního vybavení skladů se dnes již neobejde.

 

K optimálnímu vybavení skladu patří efektivní uspořádání, moderní technologie, optimální flotila manipulační techniky a v neposlední řadě vhodně zvolený systém pro řízení skladu (WMS). Jednotným tématem současnosti ve všech těchto oblastech je robotizace, automatizace a komunikace.

 

Významnou roli ve skladovém hospodářství hrají také náklady na energii. Pomocí vhodně zvolených LED svítidel lze ušetřit ročně nemalé částky na elektrickou energii a snížit náklady na údržbu.

 

„Důležitým faktorem je doba provozu skladových hal, kdy se od doby svícení odvíjí výpočet úspor a návratnosti investice do LED svítidel. Je třeba si uvědomit, že není LED svítidlo jako LED svítidlo. Například do skladů s vysokými regály jsou potřeba svítidla se správnou optikou, aby byla energie pro svícení efektivně využita. Pro stejnou osvětlenost potřebují kvalitní svítidla nižší celkový příkon,“ vysvětluje Ing. Viktor Meisenbichler, jednatel společnosti NEWLED s . r. o.

 

Při dlouhé životnosti, kterou LED svítidla mají, může být i vyšší počáteční investice do kvalitních svítidel při výrazně nižších nákladech na provoz levnější a tudíž efektivnější variantou. Dodatečných úspor lze dosáhnout pomocí různých čidel (ať už pohybových nebo soumrakových), která mohou svítidla vypnout či stmívat, pokud není potřeba jejich plný výkon. Osvětlovací systémy lze programovat a řídit přes IT, kdy se dají načasovat různé stupně osvětlenosti. Intenzita osvětlení se nastavuje dle potřeby, většinou zónově (pro různé oblasti haly zvlášť).

 

Chytrá LED svítidla je možno ovládat i přes webové rozhraní odkudkoliv, kde je přístup k internetu. Na dálku lze zjistit stav jednotlivých svítidel a jejich výkon, náklady na osvětlení a úspory v reálném čase. 

 

Dle slov Viktora Meisenbichlera lze obecně říci, že největší úspory a tedy přínos k efektivnímu provozování skladu, má samotná investice do kvalitních LED svítidel. Díky vyšším vstupním nákladům mají různé způsoby řízení osvětlovací soustavy svá opodstatnění jen tam, kde je lze efektivně využít. V každém případě je nutné vypracování konkrétního projektu osvětlovací soustavy dle vlastních potřeb včetně kalkulace úspor, návratnosti investice a využití poradenství zkušených dodavatelů osvětlení.  

 

Vhodně optimalizovaný sklad napomáhá k plnění obchodních cílů

 

Při optimalizaci skladových procesů je podstatné sledování klíčových parametrů a zohlednění celého fungování byznysu zákazníka. V tomto případě nejde ani tak o to, jaké množství zboží či materiálu je ve skladu uloženo nebo jaký je průtok zboží skladem. Vhodně optimalizovaný sklad by měl především napomáhat k plnění obchodních cílů, tedy zajistit, aby zboží bylo včas u zákazníka.

 

V běžném skladu se denně přesouvají tisíce položek s celkovou hmotností až stovek tun. Při takovém množství velmi záleží na ergonomickém vybavení pracoviště. Správné ergonomické uspořádání skladu může nejen zvýšit jeho efektivitu o několik desítek procent, ale také optimalizovat využití jeho plochy, čímž opět přispívá ke snížení nákladů a navýšení skladových kapacit.

 

Současné nejmodernější skladové technologie umožňují každé firmě vybrat skladový systém přesně podle jejích potřeb a požadavků, prostorových možností, předmětu a účelu skladování. Ať se již jedná o skladování paletových položek, objemnějších produktů nebo třeba nápojů a potravin, optimálně nastavený proces skladování a vychystávání zboží a materiálu nabízí mnoho možností jak snížit náklady.

 

„Každá technologie prochází prakticky stejným životním cyklem. Od prvotního objevení a obrovského nadšení „jak to či ono změní…“, přes vystřízlivění z poznání, „že není vše tak růžové“, až po standardizaci a nasazování s realistickými očekáváními,“ říká Milan Ludvik, ředitel společnosti ZETES Czech Republic.

 

V dnešní době patří mezi inovativní a ověřené technologie systém hlasového vychystávání nové generace nebo systémy inteligentních kamerových systémů (Vision) pro čtení čárových kódů a rozpoznávání tvarů, které umožňují omezit nebo odstranit neproduktivní činnosti v logistice.

 

„Voice Assisted mobilní aplikace, cloudová řešení pro zajištění sledovatelnosti a viditelnosti, zajištění výměny a sdílení dat mezi početnými účastníky dodavatelského řetězce nebo technologie pro hromadné načítání čárových kódů představují reálnou alternativu k neproduktivním či zastaralým technologiím či postupům. Na rozdíl od plné automatizace či robotizace nabízejí vysokou flexibilitu a rychlou návratnost investic,“ vysvětluje Milan Ludvik.

 

Na jedné straně je optimální uspořádání skladu, nejmodernější regálové vybavení či automatické sklady doplněné o nejmodernější automatickou manipulační techniku. Avšak bez optimálně nastaveného systému řízení se neobejde ani ten nejmoderněji vybavený sklad. K tomu, aby fungoval efektivně a dosahoval požadovaných výsledků a úspor napomáhá vhodně zvolený a sestavený systém řízení skladu WMS.

 

„V rámci logistiky (stejně tak v ostatních činnostech) je vhodné oddělit „management” systémy a „execution” systémy. Logistics Execution Systémy (LES) se zaměřují především na efektivní realizaci procesů (exekuci) bez nutnosti modifikovat nadřazené řídicí systémy (WMS/ERP/MES/TMS/POS/…), umožňují nasadit nové progresivní technologie a řešení a rychle přizpůsobovat procesy novým požadavkům. Tím je zaručena maximální produktivita práce, nižší náklady na provoz a změny ale především optimální nasazení inovativních technologií, které v době vzniku nadřazených systémů nemusely být známy a tedy nejsou standardně podporované,“ doplňuje Milan Ludvík, Zetes.

 

Také v oblasti manipulace a skladování se ubírá vývoj směrem k robotizaci a automatizaci. Velké mezinárodní společnosti nabízejí svým klientům komplexní řešení, která zahrnují jak dodávku regálových nebo dopravníkových systémů, řídicí software a následné propojení všech těchto částí v jednotný, efektivně fungující intralogistický celek.

.

 

 „Klíčová je definice, co od automatizace očekávám a jak rychle a kvalitně jsem schopen definovat veškeré procesy, které budou následovat. Většinou se bavíme o napojení na stávající ERP zákazníka a dodržení jeho standardů, kvalitě podlahy, rychlosti, redundanci a spolehlivosti. Velmi důležitým aspektem jsou také poprodejní služby. V neposlední řadě musíme být na toto připraveni z hlediska lidských zdrojů a mít kvalifikované zaměstnance,“ vysvětluje Michal Beneš, jednatel společnosti BITO skladovací technika CZ.

 

Průmysl 4.0 – využití v plném rozsahu – blízká budoucnost nebo vize

 

Často se dnes mluví o Internetu věcí a Průmyslu 4.0 v souvislosti s uplatněním v logistickém odvětví. V nedávné době ještě fantazie ze sci-fi filmů se zřejmě již brzy stanou součástí každodenního provozu. Jejich přínos bezesporu přispěje k ještě efektivnějšímu a transparentnějšímu fungování nejen dodavatelských řetězců a logistiky, ale také celé společnosti. Na druhé straně je nutné počítat s vyššími náklady na technické vybavení a výstavbu potřebné infrastruktury, značnou pozornost je třeba věnovat také otázce bezpečnosti.

 

„Přechod na Industry 4.0. v podmínkách jednotlivých firem bude představovat vždy velmi komplexní řešení a je dobře, že v této oblasti vznikají i v ČR aktivity jako například Národní iniciativa Průmysl 4.0. Díky tomu bude v budoucnu čím dál tím snadnější integrovat různé výrobní procesy a řešit bezproblémovou interoperabilitu různých systémů a subsystémů,“ říká Martin Petřík, marketing manažer společnosti Linde Material Handling Česká republika.

 

V červnu skupina KION Group, pod kterou Linde Material Handling patří, oznámila akvizici vedoucího světového dodavatele inovativních automatizovaných intralogistických řešení, firmy Dematic. KION Group tak posílila svou pozici komplexního dodavatele pro dodávku skladových řešení a je v té nejlepší výchozí pozici pro realizaci projektů v oblasti Industry 4.0.

 

 „Průmysl 4.0 je určitě zajímavá myšlenka, ale tak jako vše, nemůže být mantrou a spásou pro lidstvo. Určitě je to blízká budoucnost a například ve Škodě Auto i realita. Na druhou stranu se podívejme, jak nám chybějí dělnické profese, kvalitní řemeslníci a obecně pracovní síla. Tento fakt stále svědčí o tom, že lidé byli, jsou a budou stále třeba. Máme totiž svůj rozum, inteligenci a emoce a to je přeci to, co nás odlišuje od strojů,“ upozorňuje Michal Beneš.

 

Kdy se vyplatí nasadit automatizaci a kdy je ještě vhodné využití lidské pracovní síly

 

„Rozhodnutí, kdy se vyplatí nasadit automatizaci a kdy je vhodnější využití lidské pracovní síly, záleží na více faktorech. Podle naší zkušenosti z Linde Material Handling Česká republika se vždy vyplatí před zavedením podstatnější automatizace skladů ve výrobním a zásobovacím řetězci provést konzultaci o celkovém řešení skladování ve firmě. Konkrétní odpověď na to, kdy se vyplatí nasadit automatizaci, musí přinést logistická optimalizační studie nebo alespoň důkladná analýza s uvážením všech přímých i nepřímých nákladů na skladové řešení. Navíc tzv. pohled „zvenku“ je vždy výhodný, protože omezuje vliv zajetých stereotypů a přináší pohled odborníků, kteří se věnují optimalizaci na denní bázi,“ popisuje Martin Petřík.

 

To potvrzuje i Michal Beneš „Jako každý proces, by i úvaha o automatizaci měla být podložena důkladnou analýzou dat a především její kalkulací návratnosti a případných úspor. Prvotní kvalita dat a jejich zpracování je klíčové pro další úspěch. Obecně je automatizace velkým trendem zejména v automotive. Zde se jedná o automatické milkruny (AGV), sklady drobných dílů (AKL) nebo i paletové sklady (APL). Samozřejmostí jsou dnes poháněné inteligentní dopravníky jako periferie výše uvedených zařízení. Vždy musíme také uvážit další dopady pro budoucnost. Obecně lze říci, že pokud mám vysokou obrátkovost ve skladu a pracuji ve tří nebo čtyřsměnném provozu, určitě má smysl se touto myšlenkou zabývat. Na druhou stranu je třeba brát v potaz i jednodušší řešení jako například spádové regály BITOproflow nebo mobilní regály BITO PROmobile, které jsou ekonomicky a logisticky také efektivní a jejich návratnost je přitom kratší.“

 

LN

19.9.2016

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.