• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Moderní technologie baterií a nabíjení firmy EnerSys® zvyšují produktivitu skladu společnosti dm-drogerie markt

ilustrační foto

Společnost EnerSys® (NYSE:ENS), která má vedoucí světové postavení v oblasti řešení uložené energie pro aplikace spojené s hybnou silou, umožnila společnosti dm-drogerie markt po vybudování zakázkové nabíjecí stanice pro optimalizaci výkonnosti baterií používaných pro její park vysokozdvižných vozíků v jejím centrálním skladu v České republice značně zvýšit produktivitu.

Společnost dm-drogerie markt s.r.o. prodává drogistické a kosmetické výrobky prostřednictvím svých 223 maloobchodních prodejen rozmístěných po celé České republice. Společnost zásobuje všechny tyto obchody z centrálního skladu v Jihlavě. V minulosti spoléhala během normálních období na provoz na 1,5 až 2 směny s rozsáhlejším pokrytím během období špiček, jako například před Vánocemi nebo v létě.

 

Tato dlouhá období nepřetržitého provozu znamenala ztrátu doby při nabíjení baterií pro pohon vozíků, protože ty nebyly dostatečně na požadovanou dobu provozu. Očekávalo se zhoršení této situace, protože společnost plánovala zavedení třetí – a čtvrté směny pro provoz v režimu 24/7 v období špiček – pro podporu svého stabilně rostoucího postavení na trhu. Vzhledem k této situaci společnost dm-drogerie markt požádala firmu EnerSys, aby navrhla a nainstalovala novou stanici pro dobíjení baterií, která by dokázala zvládnout očekávané pracovní zatížení a současně zlepšila přehled o stavu baterií a zvýšila efektivitu provozu.

 

Stávající organizace dobíjení měla nedostatky a nabízela prostor pro organizační zlepšení. Plný počet přibližně 25 baterií se dříve nabíjel jak ve vozících, tak mimo ně, v nabíjecí stanici i kdekoliv jinde ve skladu; bez dozoru a jasného plánu údržby. K dalším nedostatkům, pokud se týká efektivity, docházelo kvůli relativně krátké životnosti baterií, opomíjeným skladovacím prostorám a rozptýlení vysokozdvižných vozíků po celém skladu.

 

Na konci roku 2013 se společnost dm-drogerie markt s.r.o rozhodla modernizovat systém ze základní místnosti pro vyměňování baterií zaměřené na pouhou výměnu na řídicí místnost pro flexibilnější a optimalizovanou správu celého parku vysokozdvižných vozíků. Tato snaha vyvrcholila řešením společnosti EnerSys®, dokončeným v roce 2017 po realizaci projektu trvajícího 3½ roku. Nová místnost zaujímá pouze malý prostor ve srovnání s původní nabíjecí stanicí, a přesto dokáže nabíjet až 150 baterií jak pro paletové, tak pro vysokozdvižné vozíky. Téměř 100 z těchto baterií a nabíječek je již na svém místě, přičemž zbytek je bude následovat podle harmonogramu nepřetržitých dodávek. Tato stanice nyní zajišťuje veškeré nabíjení pro přibližně 97 procent celé sestavy baterií ve skladu.

 

Nový systém zahrnuje především, pokud ne zcela úplně, baterie pro zajišťování hybné síly Hawker® Perfect Plus™ a Water Less®, přičemž každý z těchto typů má své vlastní výhody, které jsou popsány níže. Avšak hlavní přínosy, pokud se týká produktivity, efektivity, úspor energie a bezpečnosti, vznikají také z použití moderních systémů organizace dobíjení baterií včetně řídicí jednotky baterií Wi-iQ® a systému signalizace stavu baterií Hawker BSI40™. Tyto nástroje jsou používány pro všechny baterie používané v Jihlavě a poskytují přehled o stavu baterií v reálném čase; umožňují pracovníkům provádět rozhodnutí o optimální správě a nasazování baterií do provozu na základě správných informací.

 

Moduly Wi-iQ® jsou malá monitorovací zařízení, která lze nainstalovat na jakýkoliv typ baterie EnerSys. Komunikují s nabíječkou, řídicím PC a systémem rotace baterií BSI40 nainstalovaným v řídicí místnosti bezdrátově. Moduly nainstalované na hlavních stejnosměrných kabelech na bateriích monitorují, zaznamenávají a poskytují data o proudu, napětí a teplotě a jako volitelný doplněk, prostřednictvím externího čidla o hladině elektrolytu. LED kontrolky zajišťují signalizaci stavu baterií v reálném čase. Tyto informace umožňují pracovníkům kontrolovat, zda se baterie správně nabíjejí i zda jsou vybity na optimální úroveň. To omezuje počet potřebných nabití nebo výměn baterií ve vozících a maximalizuje dobu využitelnosti jednotlivých vozidel.

 

Systém signalizace stavu baterií BSI40 se využívá jako centrální zdroj pro řízení celé sestavy baterií, zjednodušuje výměnu baterií a zajišťuje volbu „nejlepší baterie“ pro každý vozík. Organizuje rotaci baterií systémem první dovnitř, první ven, pomocí digitálního displeje, který signalizuje další baterii, která bude k dispozici. Jsou zajištěny delší doby provozu vozíků mezi výměnami baterií, a současně se maximalizuje výkon a provozní životnost baterií.

 

Efektivitu zvyšují také technologie baterií. Články Hawker® Perfect Plus™ zajišťují vyšší kapacitu a efektivitu při vybití dosahovanou moderními díly použitými při konstrukci kladných desek. Dimenzování kladných a záporných desek bylo optimalizováno podle objemu, který je k dispozici ve schránkách článků. Jednotky Water Less® současně poskytují vyšší flexibilitu a delší dobu díky delším intervalům doplňování čtyř, osmi nebo třinácti týdnů podle technologie nabíjení. To znamená snížené náklady na práci při doplňování baterií.

 

Petr Vaněček, ředitel logistiky ve společnosti dm-drogerie markt s.r.o., hodnotí úspěch projektu, který přičítá těsné spolupráci pracovníků společnosti EnerSys, kteří pečlivě naslouchali potřebám jeho společnosti a v souladu s tím připravili řešení ušité na míru. Doplňuje: „Systém rotace baterií BSI40 poskytuje pracovníkům našeho skladu přesné informace o stavu baterií a o tom, co je třeba dělat. To pomáhá vyhýbat se lidským chybám, které často negativně ovlivňují produktivitu a efektivitu. Klíčovou výhodou jsou jasné informace o tom, která baterie by měla být použita, aby se zabránilo nesprávné a nevyvážené rotaci baterií. Toto vše zvyšuje bezpečnost pracovníků, produktivitu a přispívá k optimalizaci dodavatelského řetězce a snižuje množství odpadů a omezuje nevhodné používání na minimum.“

 

Klikněte na odkaz a prohlédněte si video na YouTube o spolupráci mezi společnostmi EnerSys a dm drogerie markt s.r.o. : https://www.youtube.com/watch?v=LGvJqsQELEM

 

Zdroj: Christopher Butcher

20.11.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.