• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Mezinárodní odborné certifikáty cELog Evropské logistické asociace předány dalším úspěšným absolventům

Logo ELA

V prosinci loňského roku bylo přichystáno slavnostní předání mezinárodních odborných certifikátů cElog úspěšným absolventům tzv. vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství zajišťované katedrou logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Tato výuka je mezinárodně akreditována Evropskou logistickou asociace (ELA). Přítomna měla být nejen rektorka VŠE v Praze a děkan Fakulty podnikohospodářské, ale i zástupci katedry logistiky FPH VŠE a vedení České logistické asociace. Bohužel, nakonec ale bylo vzhledem ke stále probíhající pandemii COVID-19 na VŠE vše jinak. Necelé dvacítce nově certifikovaných absolventů byly nakonec tyto certifikáty předány individuálně prostřednictvím sekretariátu katedry logistiky nebo jim byly zasílány poštou. Smyslem tohoto opatření byla ochrana zdraví všech zúčastněných – několik absolventů se totiž léčilo s nemocí samotnou a někteří další byli v karanténě...

„Jsme rádi, že certifikáty cElog jsou pro naše úspěšné absolventy podporou jejich odborného startu. Jsou ale také mezinárodně platným osvědčením kvality a rozsahu jejich odborných znalostí, které jim katedra logistiky garantuje. Naše katedra v minulém roce obstála v náročném reakreditačním procesu ELA, a proto můžeme naše úspěšné absolventy mezinárodně odborně certifikovat i po dobu dalších tří let. Na naší fakultě jsme jediným výukovým programem (na celé VŠE máme takové dva), který má mezinárodní institucionální odbornou akreditaci.“ zmiňuje vedoucí katedry logistiky doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

„Vzrůstající komplexita logistických problémů, které dnes praxe řeší na národní i globální úrovni, se nezbytně musí přímo projevit i v přípravě „nových“ mladých logistiků. Náš odborný vzdělávací program je zařazen jako volitelná specializace do magisterského stupně studia, kterou si mohou zvolit studenti ze všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze jako doplněk ke svému hlavnímu oboru. Tím se nám daří profilovat logistiky s širokým zaměřením pro výrobní, obchodní, logistické firmy nebo firmy poskytující doplňkové služby logistice např. IT. Certifikace cElog od ELA poskytuje konkurenční výhodu na pracovním trhu, ale rovněž i nám poskytuje potvrzení, že se nám daří směrovat kormidlo logistického vzdělávání tím správným směrem i přes občasné bouře v podobě pandemii COVID -19.“ komentuje další z pedagogů katedry logistiky Ing. Petr Jirsák, Ph.D.

 

Zdroj: VŠE v Praze

10.1.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies