• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Méně přeloženého zboží v přístavu Hamburg v I. čtvrtletí 2020 – začínají se projevovat důsledky koronavirové krize

Port of Hamburg | © HHM / Dietmar Hasenpusch

Překlad zámořského zboží dosáhl v I. čtvrtletí 2020 31,9 mil. tun (-7,9 %). Překlad kontejnerů 2,2 mil. TEU znamená pokles –6,6 %.

Na přepravách do vnitrozemí po železnici se pokles přeloženého zboží projevil prozatím v menší míře.

 

Také největší německý universální přístav byl zasažen důsledky koronavirové krize. V prvém čtvrtletí letošního roku se překlad zámořského zboží v meziročním srovnání propadl na 31,9 mil. tun (-7,9%). Překlad kontejnerů dosáhl 2,2 mil. TEU, což znamená meziroční pokles o -6,6%. Množství kontejnerů určených pro přepravu do vnitrozemí (převážně po železnici) si zachovala srovnatelnou, stabilní úroveň, zatímco překlad kontejnerů určených pro transhipment rapidně poklesl na 772.000 TEU, což znamená v meziročním srovnání pokles -10,8%. Pokles importních a exportních zbožových proudů v rámci dodavatelských řetězců byl v prvé řadě způsoben pádem čínského hospodářství a následným výpadkem pravidelných námořních spojení (blank sailings) mezi Asií a Evropou.

 

U tří nejdůležitějších partnerů přístavu Hamburk v segmentu kontejnerových přeprav byl vývoj v posledních třech měsících rozdílný. Zatímco překlad kontejnerů s nejdůležitějším partnerem Čínou poklesl na 579.400 TEU (-14,6%), vzrostl překlad kontejnerů s USA na 146.100 TEU (+ 20,7%) – dobrý vývoj atlantických servisů převedených počátkem roku 2019 do Hamburku - a Singapurem na 111.000 TEU (+10,5%) – převedení množství vnitroasijských transhipmentových přeprav do Singapuru.

 

V přepravách po železnici (nejdůležitějším dopravním modu pro hamburský přístav) do vnitrozemí bylo dosaženo objemu 11,9 mil. tun (-4,3%) a 663.000 TEU (-4,6%), což se ovšem stále pohybuje na vyšší úrovni ve srovnání s rokem 2018.

 

Hamburský přístav zůstává stále plně provozuschopný a přejímá v těchto složitých podmínkách celosvětové koronavirové krize svoji důležitou funkci při spolehlivém zásobování hospodářství i obyvatelstva zbožím a surovinami. Veškeré terminály i dopravní napojení na zázemí zůstávají plně funkční.

 

I přes nepříznivý celosvětový vývoj v námořní dopravě způsobený koronavirovou krizí překladištní firmy přístavu Hamburk neustále pokračují v investicích do svých zařízení, aby odpovídaly nejnovějším potřebám. Jedním z takových příkladů může být dodání zbývajících dvou portálových jeřábů od čínské firmy ZPMC počátkem května t.r. na 6 nábřeží kontejnerového terminálu Burchardkai firmy HHLA. Tyto jeřáby umožní překlad největších kontejnerových lodí (Ultra Large Container Vessels) s přepravní kapacitou 24.000 TEU a více. S délkou ramene 80 metrů mohou obsloužit až 26 řad kontejnerů na šířku lodě (v současnosti mají největší kontejnerové lodě 24 řad). Včetně těchto nových disponuje v současné době tento největší kontejnerový terminál v Hamburku 30 portálovými jeřáby, z toho 18 pro mega-lodě.

 

Hafen Hamburg Marketing
Reprezentace Praha

28.5.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies