• LogisticNEWS
    O čem se mluví

MD logistika: specialista na rychloobrátku

ilustrační foto

Společnost MD logistika, která vznikla z někdejšího provozu Mrazíren Praha v Dašicích, dnes patří k významným logistickým operátorům na trhu potravin a dalšího rychloobrátkového zboží v České a Slovenské republice. Věnuje se skladování a logistice zboží ve všech teplotních režimech, tedy včetně chlazeného a mraženého, a její zkušenosti odrážejí aktuální trendy a změny, kterými zdejší trh FMCG prochází.

Kvalita na prvním místě

Aktuálním, a přitom již poměrně dlouhodobým, trendem zůstávají podle zkušeností MD logistiky rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu skladových prostor a především služeb v nich poskytovaných. Každé výběrové řízení stanovuje jasné požadavky na kvalitu poskytovaných služeb, technickou vybavenost skladu a také požadavky týkající se minimalizace dopadů skladových operací na životní prostředí. Zákazníci také chtějí jasné stanovení parametrů kvality v podobě KPI a při jejich nedodržení požadují přijetí jednoznačných nápravných opatření.

Dlouhodobě také MD logistika registruje požadavky zákazníků na zajištění maximálního rozsahu služeb v podobě služeb s přidanou hodnotou, jako je například sortování nebo polepování zboží. „Donedávna byla klíčovým parametrem, který odrážel úroveň servisu providera, například chybovost při vyskladňování nebo včasnost dojezdu kamionů. Nyní firmy pečlivě sledují kupříkladu včasnost dodání dodacích listů, co nejvčasnější disponibilitu zboží z příjmu a jeho kontroly, snižují se také procenta tolerovaných inventurních rozdílů. Když to zobecním, tak se zvyšují požadavky na přesnost zásob a jejich disponibilitu. Zákazník se potřebuje spolehnout, že to, co vidí u sebe v systému, má také skutečně k dispozici a může do posledního kartonu využít,“ vysvětluje obchodní manažerka MD logistiky Kateřina Kačírková. 

Podle zkušeností MD logistiky zákazník vždy poměřuje cenu a kvalitu dodávané služby. „K nejčastějším požadavkům patří upgrade informačních systémů, abychom uměli komunikovat se zákazníkem co nejrychleji a v nejvyšší kvalitě. Cílem je oběma stranám co nejvíce usnadnit práci,“ říká Kateřina Kačírková. Další zákaznické požadavky se týkají zdokonalení ochrany skladovaného zboží, například pokud jde o zastřešení nakládkových a vykládkových zón. Samozřejmostí jsou požadavky na požárně-bezpečnostní zajištění skladů.

Co přinese budoucnost?

„Vycházíme z toho, že požadavky zákazníků na kvalitu poskytovaných služeb se budou nadále zvyšovat, dále poroste zájem o on-line dostupnost skladových dat a v neposlední řadě o zkracování časů mezi objednávkou zákazníka a vychystáním zboží k distribuci koncovému uživateli,“ naznačuje výhled obchodní manažerka MD logistiky.

V oblasti dopravy vnímá MD logistika od stávajících i potenciálních zákazníků růst požadavků na častější závozy menších objemů zboží, tudíž zvyšující se požadavek na malá vozidla. Naproti tomu pro návozy zboží od zákazníků do distribučního skladu je trend opačný, a to co nejvíce využívat velkokapacitní přepravní jednotky. 

Situaci firem podnikajících v sektoru logistiky stále znesnadňuje nedostatek lidských zdrojů, a to jak v oblasti personálu skladů, tak řidičů v dopravě. Provideři, kteří i v těchto složitých podmínkách zvládnou zajistit požadovanou prvotřídní kvalitu, budou mít možnost své služby náležitě ocenit.

Hlavní základna pro suché zboží - Horní Počernice

Ve svých provozech v Dašicích a Praze – Horních Počernicích MD logistika aktuálně disponuje více než 80 000 paletovými místy ve všech teplotních režimech. Z toho více než 20 000 paletových míst připadá na mražené sklady. Jejich kapacita se zhruba o čtvrtinu zvýšila v roce 2017, kdy firma zprovoznila nový sklad C9 v Dašicích. Kapacita suchých skladů se průběžně mění podle jejich vnitřního uspořádání upravovaného dle požadavků zákazníků.

Většinu své kapacity pro suché zboží nabízí MD logistika právě v Horních Počernicích na okraji hlavního města. Tento sklad nabízí již od roku 2009 strategickou polohu v blízkosti řady velkých distribučních center v oblasti. Na ploše 38 000 m2 se tu v různých teplotních režimech (od 2 do 24 oC) nabízí kapacita až pro 60 000 palet. Každý den sklad přijme a vydá průměrně kolem dvou tisíc palet a obsluhuje desítky zákazníků.

Jeho velkou výhodou je výška budovy – dvanáctimetrových skladů v ČR není mnoho. „Dává nám to obrovskou variabilitu ve využití skladu a dovoluje rychlejší doplňování zboží, což zvyšuje efektivitu. To se pozitivně odráží na ceně, kterou jsme zákazníkovi schopni nabídnout,“ říká ředitel pražského skladu MD logistiky Radovan Gregor. Díky svému zázemí pro pracovníky je sklad využíván 24 hodin denně.

Ramp není nikdy dost

Množství ramp pro příjem a výdej zboží – to je další vlastnost, která dělá z pražské základny MD logistiky skutečný „áčkový“ sklad. Jejich dostatek umožňuje v krátké době obsloužit co nejvíce vozidel jak na příjmu, tak výdeji zboží. Tomu samozřejmě odpovídá vybavení skladu manipulační technikou – retraky a vysokozdvihy. „Dostatek expedičních prostor ve skladu je dalším plusem, který v Horních Počernicích máme. Umožňuje nám využít volné časy v noci pro přípravu zboží na další den,“ vysvětluje Radovan Gregor.

Klíčovou kapitolou každého skladu je bezpečnost. Celý sklad v Horních Počernicích je krytý kamerovým systémem, haly jsou vybaveny moderním automatickým protipožárním zařízením se sprinklery. K tomu patří i funkční systém desinfekce, deratizace všech prostor a funkční systém úklidu. Další náležitosti plynou z certifikátů, kterými MD logistika pro své skladové kapacity disponuje. Především jde o normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 180001, ISO 50001, HACCP, IFS, certifikát pro skladování potravin Státní veterinární správy a další.

Na začátku byl Spar

Skladba zákazníků, které MD logistika obsluhuje z Horních Počernic, se od roku 2009, kdy zde firma začala působit, zásadně změnila. Původně byl sklad postavený pro jediného zákazníka – řetězec Spar, který zde skladoval veškerý v ČR prodávaný sortiment kromě mraženého zboží. Poté, co Spar z českého trhu odešel, změnilo se využití skladu i jeho uživatelé. „Museli jsme získat další zákazníky. Proto se také změnil sortiment a uspořádání skladu,“ vysvětluje ředitel počernického skladu. Poměr potravinářského a nepotravinářského zboží dnes v Horních Počernicích činí zhruba 50:50.

Kombinace zásobování mnoha zákazníků z jednoho skladu je samozřejmě podstatně náročnější než obsluha zákazníka jediného. Ale díky stabilnímu týmu pracovníků skladu zvládá počernický sklad i výkyvy v objemech přijímaného a vyskladňovaného zboží u všech svých zákazníků.

Na místě záleží

Umístění skladových kapacit MD logistiky v Praze a Dašicích je ideální pro rychlou obsluhu českého a slovenského trhu a regionu střední Evropy. Dobrá dopravní dostupnost je klíčovým ukazatelem zejména pro výrobce potravinářského zboží. Praha je už dnes velmi dobře napojena na existující dálniční síť a od roku 2022 získají toto napojení i Dašice. V tomto roce má být zprovozněn nový úsek dálnice D35 Časy – Ostrov z Pardubic směrem na Olomouc. Jeho součástí je i sjezd Dašice. „Díky tomu získáme rychlé napojení na dálniční síť a Dašice tak ještě posílí svoji strategickou polohu přibližně ve středu někdejšího Československa. Ta nám pomůže k efektivní distribuci zboží našich klientů zejména z řad dodavatelů chlazeného a mraženého zboží, pro které je čas spolu se zachováním stanoveného teplotního režimu klíčovým parametrem kvality služby,“ vysvětluje Kateřina Kačírková.

Aby mohla MD logistika svým zákazníkům nabídnout co nejefektivnější distribuci FMCG zboží, zvažuje v Dašicích výstavbu nových skladovacích kapacit, a to předběžně v objemu 40 000 paletových míst, z čehož zhruba osmina má být určena pro mražené zboží. „Konečné rozhodnutí ale bude přijato na základě zájmu potenciálních zákazníků o tyto kapacity,“ dodává Kateřina Kačírková.

 

LN

31.1.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies