• LogisticNEWS
    O čem se mluví

„Manipulační technika mne oslovila svou variabilitou i lidmi, které v oboru potkávám“

Jiří Mlynář

Jiří Mlynář je ředitelem a spoluvlastníkem kroměřížské společnosti HYSTER CZ a.s., která v České republice zastupuje manipulační techniku Hyster. Široké uplatnění výrobků této značky v řadě průmyslových a logistických oborů je značné a my se proto Jiřího Mlynáře zeptali, jak si značka Hyster vede v České republice. Zajímalo nás také, co pro něj manipulační technika osobně znamená a čím ho tento zajímavý obor oslovil.

V čem vidíte pozitiva současného rozvoje manipulační techniky Hyster v České republice?

Myslím, že vzhledem k vývoji ekonomiky a celkovému růstu trhu manipulační techniky, jehož jsme v posledních letech svědky, se vede značce Hyster dobře – což ale neznamená, že by se jí samozřejmě nemohlo vést i lépe. Nicméně na fungování naší firmy se díváme ze středně až dlouhodobého hlediska a tomu odpovídají i kroky, které aktuálně realizujeme a plánujeme. Naši pozici na trhu manipulační techniky jsme si jasně definovali a víme, kde se chceme nacházet a jaké prodeje musíme realizovat, abychom si udrželi podmínky pro stabilní rozvoj, zaměstnanost a v neposlední řadě i profitabilitu z tohoto úsilí vyplývající. V roce 2013 naše společnost převzala zastoupení značky HYSTER a tyto kroky jsou vždy doprovázeny určitými obavami ze strany zákazníků, zaměstnanců, reakcemi výrobce, konkurence atd. Musím konstatovat, že i pro nás bylo období přechodu velmi hektické, firma se v průběhu necelých tří měsíců zdvojnásobila, ale díky dlouholetým zkušenostem v oboru, důvěře našich zákazníků a obrovskému nasazení našich zaměstnanců jsme vše zvládli a dále se rozvíjíme.

Jak tedy vypadá současnost firmy? A na co se chcete nyní nejvíce zaměřit?

Na přelomu roku 2016/2017 jsme dokončili budování a přemístění naší pražské pobočky do kompletně nových prostor, čímž jsme si vytvořili dostatečné prodejní a servisní kapacity do dalších roků. Naše hlavní zázemí je v sídle společnosti v Kroměříži, nicméně další lokální pracoviště máme napříč celou republikou, a to například v Plzni, Českých Budějovicích, Letohradu, Olomouci a Nošovicích.

V současné době zaměstnáváme v ČR již přes 100 zaměstnanců, z čehož více než tři čtvrtiny pracují v oblasti servisu a poprodejních službách, zbytek pak v oblasti prodeje nových a použitých strojů. V rámci dalšího rozvoje se proto chceme zaměřit na zefektivnění naší práce, pokračování v odborných školeních zaměstnanců a s tím spojené neustále zkvalitňování poskytovaných služeb a nabízených řešení.

O které segmenty vašich výrobků je v ČR největší zájem?

Nabídka produktů značky Hyster je kompletní a pokrývá většinu požadavků našich zákazníků. Přesto z dlouhodobého hlediska je naší doménou prodej čelních vozíků se spalovacím motorem, prodej těžkotonážních vozíků a v posledních letech i prodej čelních elektrických vozíků. Nejlepších výsledků tedy dosahujeme v oblasti prodeje čelních vysokozdvižných vozíků bez ohledu na druh pohonu. Díky inovacím výrobce však v posledních letech sledujeme výrazný růst v oblasti skladové techniky, a to zejména u retraků, ručně vedené nízko a vysokozdvižné techniky. Nová řada retraků má díky konstrukčním vylepšením vynikající výhled a špičkovou zbytkovou nosnost. Má rovněž velmi citlivé a plynulé ovládání hydraulických funkcí, dotykový displej, automatické nastavení předdefinované výšky zdvihu, kamerový systém, laserový ukazatel polohy vidlic, volbu ovládání pomocí joysticku nebo minipáček a spoustu dalších vylepšení zvyšujících produktivitu a bezpečnost. Prodloužený servisní interval a lhůty pro výměnu hydraulického a převodového filtru současně snižují náklady na provoz těchto strojů. Další kapitolou této skladové techniky jsou inovace u ručně vedené techniky, kdy byl výrobní program mimo jiné rozšířen o ručně vedené vysokozdvižné vozíky s max. nosností 2 000 kilogramů. Trendem poslední doby v pohonu elektrických vozíků se stávají Li-Ion baterie, kdy tento pohon nabízíme i u vybraných produktů ručně vedené techniky a čelních elektrických vozíků.

Samostatnou kapitolu pak tvoří těžkotonážní vozíky tzv.“Big Trucky“ a kontejnerové manipulátory, u kterých Hyster patří mezi světovou špičku, a i my se snažíme výrazným způsobem cílit i na tento segment v rámci ČR. Prodejní data a zakázky realizované na tomto malém, ale velmi specifickém trhu ČR nám potvrzují, že Hyster produkty opravdu patří mezi špičku v oboru.

Na které trendy a technologie klade v současnosti Hyster důraz?

Zcela zřejmý je trend elektrického pohonu, jelikož přes 80 procent celkových prodejů v ČR se realizuje právě u vozíků na elektřinu. To je i důvod, proč výrobce vozíků zn. Hyster vyvíjí nové produkty jako například Li-Ion či vodíkové baterie, systémy pro efektivní řízení a správu flotil MT. Používají se rovněž komponenty snižující emise a spotřebu pohonných hmot u spalovacích vozíků a energetickou náročnost elektrických vozíků a mnoho dalších technologií. Výrobce vozíků Hyster se zkrátka snaží jít ruku v ruce se současným trhem. Naší snahou je si udržet prodejní výsledky v oblasti čelních vozíků se spalovacím motorem a zaměřit se a zvýšit náš tržní podíl v oblasti skladové a vychystávací techniky.

Jak reaguje Hyster na zavádění robotizace a automatizace ve skladování?

Automatizace skladových procesů je trendem nejen posledních let, ale slouží jako účinný nástroj pro maximalizaci řady efektů jejich uživatelů. V posledních letech jsme však v souvislosti s rozvojem bezdrátových technologií svědky nejen významného vývojového pokroku v této oblasti, ale i řady realizací a nasazení těchto AGV (Automatic Guided Vehicle) technologií do konkrétních provozů. Mezi hlavní efekty, které nasazení těchto technologií přináší, řadíme zrychlení toku produktů, materiálů nebo zboží, neomezené časové využití, zpřesnění logistického toku, využití pracovních sil v jiných provozech a podobně.

Na tyto trendy samozřejmě reaguje i výrobce manipulační techniky značky HYSTER. Díky využití technologie CAN bus ve vozících je umožněna daleko komplexnější komunikace jednotlivých komponent a řídicích jednotek vozíku. Díky AGV technologii je tedy možné a dnes již běžné pořídit si HYSTER vozík vybavený technologiemi ovládajícími nejen vlastní vozík. Dalším pokrokem je instalace a automatizace jak manipulačního vozíku, tak i propojení s vlastním WMS (Warehouse Manager System) skladovým systémem, který řídí tok zboží skladem. Vozíky Hyster jsou provozovány v několika provozech, a to zejména modely určené pro manipulaci v úzkých uličkách, kdy stroj komunikuje prostřednictvím WMS systému a obdržuje informace, kde a kam má být daná paleta umístěna. V jedné z aplikací vozík také skenuje čárové kódy palet, a pokud je tato vyhodnocena jako nesprávná, systém vozík instruuje, jak má být s touto paletou naloženo a kam má být umístěna. Nespornou výhodou takovýchto strojů značky HYSTER je možnost přepnutí do manuálního módu, který umožňuje běžné používání vozíku oprávněnou osobou. Dovybavení strojů bezpečnostními, laserovými systémy zásadně redukuje případné poškození nebo nehody.

Pojďme k Vašemu osobnímu vztahu k oboru manipulační techniky. Jaká byla Vaše profesní cesta na místo, které v současnosti zastáváte?

Dlouhá, pestrá, a tak jak to v životě chodívá, občas i trnitá. Nicméně musím konstatovat, že v převážné většině, díky lidem se kterými jsem mohl spolupracovat, nebo v současné době pracuji, také pozitivní, obohacující a troufnu si říci, že i úspěšná. V oboru jsem začínal v roce 1999 na lokální úrovni malé soukromé společnosti, čítající pět zaměstnanců, a postupem doby jsem vytvořil společnost s 25 zaměstnanci, která se v roce 2008 stala součástí nadnárodního koncernu Zeppelin. V této společnosti jsem působil na pozici vedoucího servisu a následně jsem vedl divizi manipulační techniky. V roce 2013 jsme po dohodě mezi výrobcem, stávajícím a novým zástupcem, formou plánovaného procesu převedli výhradní zastoupení značky na společnost HYSTER CZ a.s., kde v současné době působím na pozici ředitele a spoluvlastníka společnosti. Hyster CZ a.s. Tato je součástí skupiny Kromexim a.s., která působí i mimo oblast manipulační techniky, a to v oblasti prodeje osobních vozidel, výrobě rozvaděčových skříní, recyklaci materiálů, provozuje stanici TK, což dohromady představuje skupinu zaměstnávající více než 350 zaměstnanců s obratem přes jednu miliardu korun.

Čím Vás manipulační technika oslovuje? Co je pro Vás na tomto oboru zajímavé?

Můj vstup do oboru manipulační techniky byl pozvolný a v počátcích se týkal spíše oblasti inovací a modernizace elektrických vozíků a nabíječů. Nicméně standardní vývoj výrobců nové manipulační techniky měl za následek snížení počtu příležitostí a realizovaných zakázek, proto jsme naši činnost rozšířili v oblasti servisu a následně i prodeji nové techniky. Tak jak se postupně rozšiřoval záběr firmy, zvyšoval se počet zaměstnanců, bylo nutné měnit organizační strukturu, delegovat kompetence a odpovědnosti, zkrátka se postupně rozvíjet. Tímto postupným vývojem se mi manipulační technika doslova dostala pod kůži. Pestrost produktů, množství firem, kterým můžeme nabízet naše služby, specifická řešení, která tvoříme, to jsou hlavní benefity a to, co mne na práci a oboru baví. Manipulační technika je používána ve všech průmyslových odvětvích, množství a rozdílnost provozů a zejména lidé v nich působících, které jsem doposud měl možnost potkat, tvoří to, čím je pro mne tento obor zajímavý.

Jakým způsobem dokážete slaďovat nároky profesního a osobního života?

Z mého pohledu si troufám říci, že dobře, ale relevantní odpověď by asi poskytla má žena a děti. Rodina je pro mne prioritou, nicméně v práci všeobecně trávíme nejvíce času, a pokud máte i nějaké koníčky, je potřeba vždy najít vhodný kompromis. Protože firma působí napříč celou republikou, trávím část pracovního týdne mimo domov, a proto se snažím, aby víkendy byly vyhrazeny pro rodinu a mimopracovní aktivity. Rád hraji tenis, plavu, jezdím na kole, v zimě trávíme hodně času lyžováním a těmto aktivitám se věnuje i zbytek rodiny, takže o společné chvíle není nouze. Čím je člověk starší, tím více si uvědomuje nutnost vhodného vybalancování pracovního a osobního života.

 

Jiří Mlynář

Ředitel společnosti HYSTER CZ, a.s.

Po absolvování Evropského polytechnického institutu vstoupil v roce 1999 do oboru manipulační techniky jako jednatel společnosti COMATIC. Z malé soukromé společnosti s pěti zaměstnanci postupně vybudoval společnost s 25 zaměstnanci. Poté, co se v roce 2008 COMATIC stal součástí nadnárodního koncernu Zeppelin, působil nejprve na pozici vedoucího servisu a následně vedl divizi manipulační techniky. Po převedení výhradního zastoupení značky na společnost HYSTER CZ a.s. v roce 2013, působí v této společnosti na pozici ředitele a spoluvlastníka firmy.

 

LN 12/2017

28.12.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.