• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Logistika nabízí celou řadu možností k dosažení udržitelného rozvoje

ilustrační foto

Společnost ŠKODA AUTO si uvědomuje podstatný vliv aspektů dopravy a logistiky na životní prostředí. Z tohoto důvodu byla do podnikové strategie Green Future začleněna i oblast Green Logistics. Primárním cílem Green Logistics je mírnit dopady dopravy a logistiky na životní prostředí.
V roce 2018 dodávky zákazníkům vzrostly o 4,4 %, což mělo dopad také na logistiku značky, která se stále více rozrůstá. Doprava má velký podíl na globálních emisích CO2, a proto se společnost zasazuje o co největší uplatňování principů Zelené logistiky v praxi.

Zelená logistika jakou součást strategie logistiky ŠKODA AUTO
Jednotlivá řešení Zelené logistiky se zavádí po celém logistickém toku – od inbound logistiky, přes inhouse až po outbound. „Zelená logistika“ je součástí strategie logistiky a je systematicky uskutečňována v jednotlivých oblastech. Mezi opatření, která byla v minulosti realizována, patří například kamiony na alternativní pohon CNG. Kamiony byly nasazeny na trase mezi závody Mladá Boleslav a Vrchlabí a to z toho důvodu, že se závod Vrchlabí nachází v chráněné krajinné oblasti, proto je snižování emisí v této oblasti velice důležité. Kamiony jsou také využívány pro vnitropodnikovou dopravu. Využití nákladního prostoru se pravidelně optimalizuje, aby byly přepravní prostředky co nejvíce vytížené. Pohon na zemní plyn výrazně snižuje emise a škodliviny v ovzduší. Náklady na pohonné hmoty se u CNG kamiónů snížily oproti konvenčním pohonům o 30 %. Výrazně se také snížili emise, kde se můžeme bavit o poklesu o 80 – 90 % oxidu dusíku, o 90 % oxidu uhelnatého a v neposlední řade o 25 % CO2.

Koncept 4v1
S optimalizací s názvem „Koncept 4v1“ zvítězila společnost ŠKODA AUTO v roce 2016 v soutěži OBAL ROKU. Jedinečný transportní koncept používá Logistika značky ŠKODA pro přepravu karosérií a nelokalizovaných dílů z hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi do indického závodu v Aurangabádu. Zatímco v roce 2000 Logistika značky ŠKODA přepravovala v kontejneru dvě karoserie, díky současné optimalizaci jsou přepravovány karoserie  čtyři. Tento unikátní transportní koncept 4 karoserií v 1 kontejneru ušetří na 13 270 kilometrů dlouhé přepravní trase více než 800 tun CO2 ročně. Navíc jsou pro přepravu používány pouze plně recyklovatelné materiály. V návaznosti na obalové hospodářství se neustále soustředí na optimalizaci palet, či balení, zavádí lehká a skladatelná řešení s cílem vyhnout se převážení vzduchu.
V roce 2017 získala Logistika značky ŠKODA prestižní ocenění za „Ekologický logistický projekt roku“. Cílem soutěže bylo především podpořit a iniciovat logistická řešení, která přispívají k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Železniční doprava – důležitý faktor v logistickém řetězci výrobního závodu
Společnost ŠKODA AUTO také dlouhodobě využívá železnici pro expedici hotových vozů. Dlouhodobým trendem v podniku je zvyšovat podíl železniční přepravy. V posledním sledovaném období bylo z Mladé Boleslavi vypraveno celkem 33 465 vagónů s hotovými vozy. Kdyby šlo pomyslně z těchto vagónů vytvořit vlak v kuse, stála by jeho lokomotiva v Mladé Boleslavi a poslední vagon na nádraží v Paříži. Každý jeden ucelený vlak plně naložený hotovými vozy zároveň eliminoval potřebu vypravit 23 kamionů na silnici. Díky tomu došlo k naplnění záměru společnosti ohledně zvýšení podílu železniční dopravy u expedice hotových vozů, a to konkrétně na 58 % podíl železniční dopravy. Frekventovanější využívání železnice je testováno i pro další transportní koncepty Logistiky značky ŠKODA. Vlečkový provoz v závodě Mladá Boleslav byl v březnu 2018 posílen o dvě nové lokomotivy EffiShunter 500. Ty fungují v nepřetržitém třísměnném provozu a mimo expedici hotových vozů zajišťují i expedici vozů v rámci projektů do zahraničních závodů. Technologicky odpovídají současným trendům, zvyšují bezpečnost i ergonomické podmínky zaměstnanců obsluhující vlečku a zároveň snižují spotřebu pohonných hmot a tím i emise CO2.
Železniční přeprava je důležitým faktorem v logistickém řetězci výrobního závodu. Ve ŠKODA AUTO slouží hlavně k zajištění expedičních kapacit a to hotových vozů do cílových destinací a výrobního materiálu do zahraničních závodů. Vlečka v hlavním závodě Mladá Boleslav má cca 20 kilometrů kolejí. Uvnitř závodu je pět nakládkových kolejí na hotové vozy, kam se přistavují speciální patrové vagóny, na které jsou naloženy hotové vozy. Pro vozy v různých stupních rozloženosti slouží dvě nakládací koleje pro nakládku uzavřených vagónů do zahraničního závodu na Ukrajině a dvě nakládací koleje na kontejnerovém terminálu, odkud se expedují kontejnery do zahraničních závodů v Nižném Novgorodě a Kaluze. Železniční vlečka v závodě funguje stejně jako železniční nákladové nádraží včetně železničních předpisů. Veškerý provoz je dopředu přesně naplánován. Trasy, časy příjezdů a odjezdů jednotlivých vlaků mají pevný jízdní řád. Vše řídí výpravčí závodové vlečky společně s výpravčím státní železniční sítě, kteří spolu telefonicky komunikují a neustále ověřují aktuální situaci. Na závodové vlečce je stanovená maximální povolená rychlost 30 km/hod. Provoz uvnitř závodu má na starosti výpravčí, který komunikuje vysílačkou s jednotlivými strojvedoucími.  Železniční vlečka vypraví denně v průměru 12 vlaků.
Minulý rok byla železniční vlečka v hlavním závodě jednou ze zastávek v rámci Středočeského dne železnice, do závodu v Mladé Boleslavi se přijelo podívat více než 800 příznivců železniční dopravy. Pro návštěvníky byla připravena unikátní expozice, která zdůraznila význam železniční přepravy ve ŠKODA AUTO. Bohatý doprovodný program umožnil návštěvníkům podívat se například pod kapotáž nových lokomotiv.

Výchova mladé generace k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí
V neposlední řadě se Logistika značky ŠKODA snaží přispět k výchově mladé generace, aby si byla vědoma následků dopravy na naše životní prostředí. Z tohoto důvodu podporuje předmět Zelená logistika na dvou českých univerzitách, Univerzitě Pardubice a ŠKODA AUTO Vysoké škole. Rovněž vzdělává a rozvíjí stávající zaměstnance formou tréninkových center a odborných školení.
Logistika značky ŠKODA si plně uvědomuje dopady svých činností na životní prostředí a snaží se myšlenku Zelené logistiky co nejvíce podporovat.

 


 

„V oblasti Logistiky vidím velký potenciál s celou řadou možností, jak dosáhnout trvale udržitelného rozvoje a zachování si konkurenceschopnosti. Proto již řadu let vedu Logistiku značky k ekologickému myšlení, plánování transportních konceptů s ohledem na životní prostředí, hledání nových zelených řešení a jejich zavádění do praxe.
Zelená logistika ŠKODA tak začíná při plánování vratných, ekologických či recyklovatelných obalů a pokračuje ekologickou dopravou materiálu, při které je samozřejmostí optimální vytížení dopravních prostředků a využívání vozidel s alternativním pohonem. Dále se zaměřujeme na neustálé zlepšování energetické účinnosti našich skladových hal a zavádění inovativních technologií vedoucích k úspoře energií a emisí. Mohu říct, že v blízké budoucnosti budou naše logistické provozy takřka bezemisní. Používáme jak dopravníky na bateriový pohon, tak elektrické tahače vybavené solárními panely. V oblasti expedice hotových vozů dlouhodobě zvyšujeme podíl železniční dopravy, který činí téměř 60 %, a modernizujeme vybavení naší železniční vlečky. Podstatnou měrou se na Zelené logistice ŠKODA podílí angažovanost našich zaměstnanců pro ochranu životního prostředí a osvěta našich odborníků na středních a vysokých školách.“
Jiří Cee, vedoucí Logistiky značky ŠKODA a garant Zelené logistiky pro koncern Volkswagen

 

LN

18.4.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies