• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Logistika je tok energií, víme jak ji ušetřit a zvýšit Vaši efektivitu a konkurenceschopnost

Příklad instalace zařízení v logistickém provozu firmy Phoenix.

Každý výrobek je neustále na cestě, každé zdržení či zpomalení stojí peníze, jak rychle projde výrobek nebo jeho součást výrobním závodem, jednotlivými technologiemi, jak rychle se vyskladní, naloží a dostane se až k Vašemu zákazníkovi je úkol logistiky. Naším úkolem je dbát na to, aby tento proces logistiky zboží byl možná co nejefektivnější z hlediska využívání energií, zamezení ztrát a byl maximálně bezpečný a zvyšoval komfort na pracovištích a to jak ve výrobních závodech, tak i při cestě k zákazníkovi a to jakýchkoliv výrobků.

Logistika v rámci firmy i mimo ní propojuje různé technologické provozy, které mají různé teploty, různé vlhkosti různé požadavky na kvalitu vnitřního prostředí, pracují s ochrannou atmosférou, potřebují aktivní ochranu proti prašným provozům či ochranu proti polétavému hmyzu atd. Propojení těchto technologií je vždy spojeno se ztrátami a provozními vícenáklady či technologickými problémy, kdy nakonec výrobky opouštějí výrobní podnik a výrobní haly jsou propojeny s venkovním prostředím. Jak zajistit oddělení těchto provozů a zabránit provozním vícenákladům a přitom zajistit flexibilní pohyb výrobků umí unikátně firma GeoCore s.r.o. a to na míru každému Vašemu požadavku, navrhne a dodá tzv. vzduchový oddělovací systém.

GeoCore s.r.o. se specializuje na úsporné systémy a efektivní implementaci do průmyslových, administrativních, bytových objektů a rodinných domů. Individuální posouzení na místě u zákazníka, je nedílnou součástí našeho servisu, který vede k nejefektivnějšímu nasazování úsporných opatření v praxi a porozumění potřebám našich zákazníků.

Vzduchový oddělovací systém – co to přesně je? V čem spočívá rozdíl oproti běžným systémům vzduchových clon?

Vzduchové oddělovací systémy jsou funkční, vysoce kvalitní zařízení pro omezení výměny energie tepelné či chladící a látek jako je například prach či vlhkost atd. Jádrem těchto zařízení je patentovaná vzduchová dýza. V ní vytvářený proud vzduchu zajišťuje spolehlivé a především účinné oddělení různých prostorů a to je hlavní parametr, který odlišuje naše vzduchové oddělovací systémy od tzv. vzduchových clon a to při velmi nízkých požadavcích na energie pro vlastní provoz.

Vzduchové oddělovací systémy se používají ve třech oblastech:

Výměna tepla

Rozhodující je zde spolehlivá ochrana před vznikem průvanu a s ní spojená úspora energie v zákaznických zónách či skladech. Oblasti použití lze najít např. v nákupních centrech, hotelech, veřejných budovách nebo v průmyslu či logistice zboží.

Výměna látek

V oblasti výměny látek jde především o oddělení různých kvalit vzduchu. Patří sem mimo jiné nepříjemné pachy nebo škodlivé látky, ale také důsledná ochrana výrobních prostorů proti hmyzu nebo individuální případy využití v průmyslu.

Výměna tepla a látek

Výměna tepla a látek je pro naše vzduchové oddělovací systémy prémiovým segmentem.  V této oblasti použití zajišťují vzduchové oddělovací systémy spolehlivé oddělení prostorů s různými teplotami, např. v chladírnách, mrazírenských boxech nebo šokových mrazácích. Ve spojení s oddělením látek, např. vodní páry nebo kyslíku a dusíku, nacházejí vzduchové oddělovací systémy využití také v inertizovaných prostorách nebo v technologiích které s těmito plyny pracují. 

Proč se vyplatí používat vzduchové oddělovací systémy například ve vstupním prostoru supermarketu nebo logistických vjezdech? V čem spočívá rozdíl oproti běžným systémům vzduchových clon?

Běžné systémy vzduchových clon se zpravidla montují nade dveřmi. Přitom je shora dolů foukán vzduch, který jen nepatrně působí proti studenému vzduchu proudícímu u země dovnitř. To znamená, že v podstatě probíhá pouze ohřívání vtékajícího studeného vzduchu ale nikoliv uzavření a oddělení prostorů.

Vzduchové oddělovací systémy jsou umístěné vlevo a vpravo po stranách průchodu a cíleně působí proti výměnným procesům ve dveřním otvoru a to díky excelentní distribuci vzduchu patentovanou na míru zhotovenou dýzou pro daný případ ztrátového proudění výměnného procesu. Dole působí proti studenému vzduchu proudícímu dovnitř a nahoře proti teplému vzduchu proudícímu ven. Navíc je oddělující proud vzduchu u vzduchového oddělovacího systému podstatně užší a rychlost vyfukování podstatně vyšší než u podobných systémů. Možný dosah proudu je proto větší. Patentovaná dýza brání strhávání okolního vzduchu. To vede k nízké indukci.

V závislosti na použití je výkonnost vzduchového oddělovacího systému definována na základě faktoru průtoku tzv. průvanového součinitele (PS). Faktor průtoku tzv. průvanový součinitel (PS) je zaručená hodnota maximálního průtoku, kterému dokáže systém vzduchové přepážky zabránit, resp. který dokáže zadržet (1,0 – 4,5 m/s). To je zásadní rozlišovací znak našich vzduchových oddělovacích systémů. Doposud neznáme žádného výrobce vzduchových clon, který by byl schopen konkrétně definovat a garantovat přepažující nebo chcete-li oddělovací účinek. Tento fakt přináší v rámci spotřeby energií našich systémů významnou úsporu a velmi krátkou dobu návratnosti. V závislosti na velikostech logistických otvorů, faktoru průtoku tzv. průvanového součinitele (PS) a rozdílů teplot mezi prostory se dá hovořit o desítkách až několika stovkách kW energie tepelné či chladící. Návratnosti obvykle bývají pouze několik let.

Kde vidíte hlavní oblasti s obzvlášť vysokým potenciálem zlepšení při použití vzduchových oddělovacích systémů a proč?

Zlepšení je skutečně citelné především u průchodů se silným průvanem, popř. se silnými výměnnými procesy tedy větším rozdílem teplot mezi zónami. Automatické zavírací mechanismy u větších otvorů jsou obvykle důležité, ale nezabrání ztrátám. Důležitý parametr je počet pracovních hodin. Někdy i malé otvory, které nejsou chráněny, mají obrovský potenciál. Podle místních rámcových podmínek se vzduchové oddělovací systémy konstruují, vyrábějí a odborně montují s nasazením speciálně vyškolených pracovníků individuálně pro každý případ použití.

Značnou pozornost věnujeme zejména používání v průchodech mrazíren a chladíren. Kvůli současně probíhající výměně tepla a látek (vlhkosti) je zde vytvoření účinného přepažení (oddělení) velice důležité. Znamená  obrovský potenciál úspor a eliminaci provozních problémů, například s masivní kondenzací vody v chladírnách, či tvorbě mlhy v mrazírnách. Jestliže se přitom navíc jedná o inertizovaný sklad, kde je nutné bránit ztrátě inertního plynu, pokud jsou vrata otevřená, je naše patentovaná technologie vzduchových oddělovacích systémů oproti konkurenčním stále výrazně napřed.

Čemu je třeba věnovat zvláštní pozornost při výběru, montáži a používání vzduchových oddělovacích systémů?

V podstatě je nutné sledovat profil proudění na průchodu a následně z něho stanovit směr vyfukování dýz. Výkonnost, tedy garantovaná hodnota, se zjišťuje a stanovuje na základě síly průvanu. Profil proudění a faktor průtoku tzv. průvanový součinitel (PS) je měřen přímo u zákazníka v provozu. Každý vzduchový oddělovací systém plánujeme podle požadavků a podmínek místa instalace u zákazníka.

Jak vysoké jsou náklady na údržbu?

Náklady na údržbu jsou minimální, protože používáme přímo poháněné ventilátory. Díky konstrukci zařízení není třeba používat vzduchové filtry v běžných provozech. Odpadá tedy pravidelná výměna filtrů. Svým zákazníkům doporučujeme pouze roční kontrolu zařízení, v rámci které se revidují výkonové údaje a elektrické parametry systému. Tuto službu samozřejmě poskytujeme zákazníkům s nasazením vlastního personálu.

 

www.geocore.cz

 

6.3.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies