• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Logistika jako služba

Martin Marek, Managing Director společnosti DoDo

Logistika poslední míle patří k nejnáročnějším logistickým disciplínám, zejména v souvislosti s nárůstem e-commerce v posledních letech. Společnosti proto neustále hledají řešení, jak co nejlépe vyhovět stále se zvyšujícím požadavkům klientů, ale zároveň co nejméně zatěžovat velká města, jejichž dopravní situace je již tak mnohdy na hraně únosnosti. Díky nadšenému týmu, využití moderních technologií a neustálému rozvoji svých služeb DoDo udává trendy v segmentu expresních přeprav, a zároveň pomáhá zlepšovat logistiku svým klientům. Managing Director společnosti Martin Marek je s DoDo téměř od jejího začátku a stál za uzavřením většiny velkých kontraktů, proto jsme ho požádali o zodpovězení několika otázek.

Auta s výrazným zeleným logem DoDo již zaznamenal téměř každý. Většina si ho pravděpodobně spojí s kurýrní službou. Ale už málokdo ví, že společnost DoDo má mnohem větší přesah. Můžete v krátkosti přiblížit, jak DoDo funguje?

Historicky se DoDo orientovalo zejména na B2C klienty, pro které zajišťovalo flexibilní osobní asistenční služby a okamžitou pomoc s takřka jakýmkoliv problémem. Rád s nadsázkou vyprávím příběhy o lovení pavouků, placení složenek babičkám, stání ve frontě na úřadě atd. Tak nějak doopravdy DoDo začínalo. S naším majitelem Michalem Menšíkem, který koupil firmu koncem roku 2016, jsme ale věděli, že potenciál B2C segmentu je poměrně limitovaný a aby pro nás byl tento segment alespoň trochu profitabilní, museli bychom dost investovat, což tenkrát nebylo na stole. Tudíž jsme se rozhodli, že od služby osobního asistenta sice neodejdeme, ale že to nebude náš hlavní business. Jako strategii jsme si naopak vytyčili akvizici významných klientů z oblasti B2B, kteří by měli zájem o logistiku poskytovanou jako službu. „Logistika jako služba“ je nový termín, který v současné době začíná rezonovat, podobně jako třeba pojem „robotika jako služba“. Troufnu si říci, že jsme v tomto směru tak trochu průkopníky. Pokud se retailová firma rozhodne, že nabídne svoje produkty online, tak my jí jsme schopni kompletně zajistit logistiku technologicky napojenou na její e-shop nebo kamenný provoz. Tím zefektivníme procesy, podpoříme celkový obchodní výkon a zároveň zákaznickou spokojenost.

Rok 2020 jste uzavřeli s pěti set milionovými tržbami a titulem nejrychleji rostoucí české firmy. Velký podíl na tom má bezesporu extrémní růst segmentu e-commerce způsobený koronavirovou pandemií, resp. opatřeními s ní souvisejícími (uzavření obchodů a restaurací atd.). To ale jistě není jediné, čemu DoDo za tak výjimečný úspěch vděčí. Za pět let své existence se ze společnosti s 2 auty a 10 kurýry stává společností s půlmiliardovým obratem. Co dalšího se skrývá za úspěchem společnosti DoDo?

Zde bych rád zmínil zakládající tým DoDo, který stál za jeho vznikem a vykřesal značku doslova ze země. Tento tým, který je mimochodem stále s námi, jeho práce a jeho profesionalita je tím jádrem DoDo, na který se teď mně a Michalovi daří nabalovat další vrstvy cibule a defacto DoDo už jen rozvíjet. Jak jste sama zmínila, začátky DoDo byly skutečně velice skromné a v současné době útočíme na půlmiliardové a miliardové obraty, naše flotila čítá více než 1 200 kurýrů a 700 automobilů a působíme ve většině větších měst ČR.

Samozřejmě jsou zde i další faktory. Jedním z nich je určitě „štěstí“ být ve správném čase na správném místě. A i když nerad toto štěstí spojuji se situací kolem COVID-19, určitě máte pravdu v tom, že nám v tomto ohledu štěstí přálo a že nám současná situace související s koronavirem pomohla. Na druhou stranu bych rád podotkl, že bychom vyšší stamilionové obraty vygenerovali i bez epidemie a to je pro mě známka toho, že náš byznys děláme správně.

V neposlední řadě bych rád zmínil, že se nám výrazně podařilo zdokonalit naši logistickou platformu, která zaznamenala za poslední dva roky neuvěřitelný nárůst, co se týče funkcionality a přesnosti plánování. Naše logistická platforma je kompletně řízená na bázi IT/BIG DATA a zajišťuje např. maximální vytížení kurýrů i vozů, plánování tras včetně servisních zastávek či tankování, kontrolu objemu hotovosti u kurýra, optimalizaci skladových procesů a podobně. Do jejího vývoje jsme investovali již desítky milionů korun. To vše se odráží v produktivitě a zákaznické spokojenosti.

Mix těchto pilířů stojí za tím, že DoDo je vyhledávanou, úspěšnou službou a to se odráží i na našich výsledcích.  

Disponuje DoDo i skladovými prostory a co všechno v rámci logistiky klientům nabízíte?

Děkuji za tuto otázku. Skladovými prostory DoDo nedisponuje, v tomto směru know-how nemáme a ani není naší ambicí se do něčeho takového pouštět. Velkým tématem pro letošní rok jsou pro nás ale tzv. crossdocky. Naší myšlenkou je, že bychom zboží do určité části města hromadně zavezli třeba dodávkou, následně bychom toto zboží rozvezli již konkrétním zákazníkům v rámci dané oblasti, k čemuž bychom využili různé udržitelné formy dopravy, například cyklokurýry, MHD a pěšáky. Díky využití těchto udržitelných forem dopravy bychom výrazně snížili náš „car footprint“.

Během posledního roku se v důsledku onemocnění COVID-19 a opatření s ním souvisejícími změnilo nákupní chování zákazníků. To urychlilo digitalizaci retailu a do on-line prostředí se přesunuli i tradiční „kamenní prodejci“, u kterých to bylo do té doby téměř nemyslitelné. Jak jste již zmínil, pomáháte velkým hráčům zejména z oblasti retailu vstoupit do prostředí online prodejů. Co vše jste schopni těmto firmám nabídnout? 

Klientům pomáháme s integrací online řešení. Naši logistickou platformu napojíme na e-shop daného klienta a k tomu poskytujeme konzultace k samotnému e-shopu. Po dohodě klientovi odvezeme dané množství objednávek a zpětně poskytujeme i výstup z datových analýz. Naše služba tudíž nekončí u předání zásilky, ale klient od nás obdrží doporučení na základě získaných dat tak, aby mohl co nejlépe optimalizovat své služby. Nazval bych to influence přístupem, který jsme schopni poskytnout také díky dalším firmám ve skupině V-Sharp, jejíž součástí je i e-commerce akcelerátor Inveo. Díky tomu dokážeme zákazníkovi pomoci i třeba se samotnou tvorbou e-shopu. Troufnu si říci, že když přijde úplně no name zákazník a řekne: „Já chci vytvořit e-shop, ale potřebuji řešení včetně marketingových konzultací, integrace logistiky a následného datového vyhodnocení,“ jsme schopni mu veškeré tyto služby poskytnout.

Se vstupem nových hráčů do oblasti e-commerce a tudíž rozšířením nabídky jak produktů, tak služeb se zvýšily požadavky zákazníků na včasnost, přesnost a kvalitu dodání. Pro mnoho zákazníků je to jedno z hlavních kritérií při nákupu či při opakovaném nákupu. Vy působíte zejména v oblasti poslední míle, která je tou nejnáročnější částí.  Jak se vám daří na tyto požadavky zákazníků reagovat?

Služby, které našim zákazníkům poskytujeme, jim šijeme na míru. Dá se říci, že my sami jsme tím hráčem, který u nás formuje segment expresního rozvozu, inovuje a nastavuje nové standardy. Skutečnost, že pro jednoho z našich klientů doručujeme 87 % veškerých objednávek do 20 minut a prakticky 100 % bez zpoždění, je dle mého názoru dost zásadním faktem z pohledu budování samotného trhu doručování. Byli jsme jedni z prvních, kteří převzali od velkých retailových hráčů logistiku. Pokud nemá firma vybudovanou dlouhodobou logistickou kompetenci, může pro ni být při vstupu na online trh náročnou výzvou vypořádat se s nástrahami, které logistika skýtá. To může firmě přinášet značná úskalí včetně zbytečného zatížení celého byznysu, vysokých odpisů či extrémní manažerské náročnosti. A pokud se takový klient rozhodne, že by pro něj bylo výhodnější předat toto vše do rukou externí firmě, pak přicházíme na řadu s naším řešením, kdy využijeme naší kompetence a škály, kterou již dnes máme obrovskou, abychom zboží doručili precizně, rychle i cenově efektivně, takže zákazník se může věnovat svému byznysu, ve kterém má konkurenční výhodu a kompetenci zase on.

Co pro vás v DoDo představuje udržitelnost a co pro ni děláte?

  • z hlediska ekonomického

Existuje mnoho studií, které se zaměřují na vliv zahlcení dopravy neekologickými (konvenčními) automobily a s tím vznikajícími náklady pro samotná města. A ty náklady jsou extrémní. Každý automobil ve městě zpomaluje dopravu, ubírá místo a znečišťuje město. V prostředí extrémně rostoucí e-commerce je tedy potřeba dělat skutečně maximum pro zvýšení efektivity, snižování uhlíkové stopy a hledání nových cest, jak nabízet co nejlepší služby zákazníkům s maximálním ohledem na město a jeho obyvatele.

V DoDo chceme jít cestou zmíněných crossdocků, což by mělo toto zatížení měst do jisté míry eliminovat, protože se chceme opřít zejména o udržitelnější způsoby dopravy.  To je jeden pohled na udržitelnost z hlediska ekonomického. Snížit zatížení města zplodinami a navázanými náklady.

Pokud se jedná o interní ekonomiku DoDo, začínáme se zabývat otázkou franšízy. Podělit se o naše know-how i technologie a prostřednictvím naší báze klientů dát možnost vydělat i někomu dalšímu. To nám uvolní ruce z pohledu provozního řízení. V tuto chvíli máme něco přes 1 200 kurýrů a více než 700 aut a uřídit takový kolos už je poměrně velkou výzvou.

Čistě z ekonomického hlediska jdeme principu udržitelnosti naproti přechodem na tzv. zónovou logistiku. Za pomoci pokročilých matematických algoritmů hledáme řešení, kolik a jakých kapacit musíme nasadit do dané zóny, abychom odvezli ne jen jednoho partnera, ale třeba šest partnerů a zároveň dodrželi veškerá SLA, která jsme partnerům přislíbili. Jedná se o komplexní optimalizační úlohu, kterou se v této chvíli zabýváme. Výsledkem je úspora na straně DoDo, protože se snažíme zvýšit produktivitu per jedna cesta, produktivitu per zóna a zaměřit se na přechod z dedikované kapacitní logistiky per jeden klient na dedikovanou logistiku per zóna.

  • z hlediska ekologického

Tady je odpověď jasná. Naše auta jsou poháněna CNG a už to samo o sobě je co do produkce emisí ve srovnání s klasickými pohony naprosto neporovnatelné. Dalším krokem je elektromobilita. Ta je v tuto chvíli spíše na úrovni vize, neboť v současné době je to spíše „extrémně drahá hračka“ a ani infrastruktura ještě není na dostatečné úrovni. Ale troufnu si říci, že již v letošním roce bychom určité procento elektromobilů měli rádi i u nás ve fleetu.

V oblasti ekologické udržitelnosti bychom chtěli jít ještě dále a více se zaměřit na cyklokurýrství a využití MHD. Praha má jedno z nejlepších MHD v Evropě a byl by hřích tohoto způsobu dopravy nevyužít. Takže jsme se zaměřili i na tento způsob přepravy a máme už menší „armádičku“ kurýrů, kteří roznáší zásilky pěšmo nebo MHD.

  • z hlediska pracovní síly

V případě naší společnosti si při počtu kurýrů, které máme, držíme velice nízkou fluktuaci. A opět musím zmínit, že v tomhle se situace kolem COVID-19 stala trochu driverem, co se týče nasycenosti trhu. Protože na přelomu roků 2019/2020 se kurýr vyvažoval zlatem. COVID-19 do této situace trochu zasáhl, takže zvýšenou potřebu kurýrů se nám i vzhledem k síle značky daří poměrně dobře pokrýt. Na druhou stranu najít kurýra s výraznějším přesahem, který by byl schopný zákazníkovi poskytnout navíc i nějakou konzultaci, poradit mu, vzít zpětnou vazbu pro klienta, aby byl trochu univerzálnější, to už je trochu složitější. Už to není jen o převozu zboží z bodu A do bodu B. Stavíme ekosystém služeb, které kurýr může zákazníkovi nabídnout.

Z hlediska pracovní síly je určitou odpovědí i franšíza, kterou už jsem zmínil výše. Nastartovali jsme tedy tzv. flexantský program. Některé požadavky klientů například na cenu nebo různé okrajové rozvozy po celé ČR už by pro nás v DoDo nebyly efektivní. Pro tyto případy si vedeme databázi dopravců, se kterými máme dobré vztahy, a tyto dopravce pak aktivujeme právě pro takové klienty. Samozřejmě ale s adekvátním dohledem na kvalitu služby.

Kam se podle vás bude segment B2C a e-commerce dále posouvat?

Současný trend, který historicky nastartoval Amazon, je Same day delivery. Každopádně pro tento, příští a přespříští rok se trh bude zabývat Same hour delivery. Vím, že v Londýně už je tohle velkým trendem a my se na něj snažíme naskočit. Musím říci, že chápu ten trend instantnosti prožitku zákazníka, určité netrpělivosti až pohodlnosti, která se bude dále zvyšovat. Doba prostě přeje instantnosti a tomu jde naproti i logistika. Cílem DoDo je pročistit město od mnoha dopravců a sjednotit je do business case, který by dával smysl vícero partnerům. Do jedné ulice nepojedou zároveň čtyři dopravci, ale když už jeden dopravce ví, že tam jede, tak není nic lepšího než se o zásilku podělit, ve finále ji doručit rychleji a nabídnout tak efektivnější službu. Takže je to o sdílení, ale zatím je tato myšlenka spíše ve formě vizí, protože bude potřeba vyřešit zejména datovou logistiku. To jsou dle mého názoru směry, kterými se bude ubírat budoucnost B2C, e-commerce a logistiky obecně.

Jaké jsou cíle společnosti DoDo pro rok 2021?

V DoDo nemíváme ve zvyku klást si nízké cíle. Ani pro letošní rok tomu nebude jinak. V plánu máme další rozvoj s cílem zdvojnásobit náš obrat a pokořit tak hranici jedné miliardy. Jak jsem již zmínil výše, chceme se zaměřit zejména na zónovou logistiku, abychom celý logistický proces dále zefektivnili, a ještě lépe těžili z toho, jak velkou škálu objednávek již doručujeme. Pokračovat chceme také v expanzi do dalších zemí. Momentálně máme v hledáčku CEE region, ale po očku pokukujeme také třeba po Londýně. Rádi bychom si vyzkoušeli logistiku v lokaci, která je zase o krok jinde. A v neposlední řadě bude krokem vpřed již zmiňovaná franšíza a spolupráce s flexanty. Chystáme se defacto ztrojnásobit vývojový tým, což v současné době, kdy je hlad po programátorech, bude samo o sobě velkou výzvou.

 

LN

11.5.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies