• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Logistika 2020+

ilustrační foto

V těchto dnech byla veřejnosti představena studie České logistické asociace, jejímž cílem je prezentovat aktuálně získané zkušenosti vrcholových manažerů předních českých společností z řad členů ČLA s fungováním jejich firem v podmínkách globální krize. Studie akcentuje zejména jejich hodnocení připravenosti firem na změny na trhu způsobené globální pandemií, schopnosti jednotlivých firem v dané situaci uspět a jejich očekávání změn v novém, postkoronavirovém dodavatelském řetězci.

 
Logistika 2020+
Studie České logistické asociace o změnách v logistice, dodavatelském řetězci i celé společnosti po roce 2020

Tento nový materiál vychází z podzimního průzkumu provedeného v prostředí členské základny České logistické asociace. Právě rozmanitost společností sdružených pod křídly ČLA nabízí velmi komplexní pohled na situaci optikou firem výrobních, obchodních, technologických i těch, které svým zákazníkům poskytují komplexní logistický servis. Snahou autorského týmu bylo představit široké logistické veřejnosti retrospektivní hodnocení leaderů nejvýznamnějších společností napříč celým dodavatelským řetězcem, které by ilustrovalo, v jaké situaci je zastihla globální pandemická krize na jaře 2020, definovalo klíčové faktory pro přežití takové situace a konečně i to, jak oni sami vidí perspektivy dalšího vývoje celého dodavatelského řetězce v době po skončení současné krize.

Z obsahu vlastní studie, kterou Česká logistická asociace dala na svých internetových stránkách zdarma k dispozici široké veřejnosti, vyplývá hned několik důležitých tezí, které by měly být součástí další odborné diskuze a neměly by pravděpodobně chybět mezi východisky pro jednání o stanovení účinných strategických a rozvojových plánů společností, jež se už dnes připravují na dobu po skončení této vleklé krize. Za zmínku jistě stojí skutečnost, že podle studie Logistika 2020+ celých 73 % respondentů věří, že to byla právě nezbytná technologická připravenost firem působících v oblasti logistiky, která umožnila fungování dodavatelského řetězce i v podmínkách stavu nouze a dalších omezení běžného fungování trhu ve většině rozvinutých zemí světa. Podobně více než 80% vrcholových manažerů uvádí, že zásadní roli při zvládání krize hrálo nasazení, ochota a vysoká profesionalita jejich zaměstnanců. Více než třetina z nich považuje za klíčový faktor úspěchu to, zda je firma v okamžiku nástupu krize v dobré finanční kondici. Tato a celá řada dalších zjištění by měla přinést posun v rozhodování firem o alokaci prostředků do nových technologií a inovací všeho druhu, do kvalifikace a výchovy vlastních zaměstnanců a do tvorby nezbytné hladiny finančních rezerv, které budou schopny pokrýt případné výpadky tržeb způsobené jakoukoliv další možnou krizí na trhu.

Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.„V období pandemie se výrazně posunula implementace platformy Průmysl 4.0 do logistických procesů. Obchodování se přeneslo do oblasti e-commerce jak pro firmy, tak pro fyzické osoby. Umělá inteligence se prosadila v dodavatelském řetězci ve větší míře, svým algoritmem optimalizuje trasy při vychystávání zboží ve skladě a objednávky jsou logicky spojovány. Integrované inteligentní plánování rozděluje pracovní úkoly mezi zaměstnance ve skladě a umožňuje prioritní zpracování urgentních objednávek. Jejich vyřízení je důležité pro odběratele ve zdravotnictví, pečovatelské a sociální péči“. Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., rektor VŠLG.

Jak uvedla tajemnice České logistické asociace Klára Cihelková při zveřejnění studie Logistika 2020+, jde o první ze série materiálů, které asociace připravuje jako jednu z forem komunikace mezi logistickými profesionály. „Výměnu názorů a možnost inspirovat se příklady těch druhých považujeme v České logistické asociaci za jeden z hlavních cílů naší služby členské základně, ale i široké logistické veřejnosti. Studie vycházející z praktických zkušeností našich členů budou i nadále představovat důležitou část naší práce, ke které se, jak pevně věřím, už brzy přidají i další formáty, které navíc umožní i osobní setkávání nad konkrétními tématy“, říká Klára Cihelková.

 

Studie Logistika 2020+ ke stažení >>

 

Zdroj: Česká logistická asociace

25.2.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies