• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Logistický outsourcing dává firmám svobodu pro vlastní činnost

ilustrační foto

Logistický outsourcing nebo také „in house logistika“ může pro řadu firem představovat významnou konkurenční výhodu, která jim umožní posílit svou pozici na trhu. Při různých formách této spolupráce se například výrobce soustředí na činnost, kterou dovede nejlépe, a starosti se skladováním a dopravou přenechá odborníkům. Je ale všechno tak jednoduché? Zajímal nás pohled poskytovatelů outsourcovaných logistických služeb a položili jsme jim několik otázek.

 „Pokud se podíváme na situaci, která byla před několika desetiletími, existovala tehdy řada společností, které vyráběly a skladovaly výrobky ve vlastních skladech, provozovaly vlastní dopravní flotilu a také se samy snažily o distribuci,“ říká Dariusz Walczyk, Warehousing Product Manager ve společnosti ESA logistika Polsko. „To vše pod vlastním ,deštníkem‘ a s vlastním řízením. V průběhu let se situace změnila a dnes už nikdo neříká, že využívání specializovaných společností pro dopravu nebo skladování je outsourcingem. Pod tímto názvem většina klientů rozumí služby spojené s interní logistikou, zejména zásobování výrobní linky, balení či přebalování zboží, vychystávání, třídění, kontrolu a podobně. Ve společnosti ESA raději tyto služby označujeme in-house, protože klademe důraz na vytváření společné hodnoty s klientem v jeho ,domě‘.“

Hlavní důvody pro využívání in-house logistických služeb nejsou finanční. Ve skutečnosti externí logistický partner osvobozuje firmu, aby se mohla zaměřit na to, co umí nejlépe. Když organizace rostou a rozšiřují svou činnost, mnohdy nedokáží držet krok s neustálými změnami a vývojem v logistickém světě. Logistický operátor je v případě in-house nebo in-plant služeb specialistou, který se zabývá podrobnostmi v plánování dopravy a řízení skladu. Klient se tak může zaměřit na širší obchodní témata či úkoly své hlavní obchodní činnosti a lépe reagovat na potřeby zákazníků. Výsledkem je zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti. Zcela přirozeně se díky tomu uvolní zdroje a kapitálové prostředky pro jiné účely. Optimalizace nákladů je také jedním z hlavních přínosů tohoto druhu spolupráce. Společnost, která si zajišťuje skladování vlastní silou, má vyšší provozní náklady než poskytovatel, který je odborníkem v oboru, obsluhuje několik klientů a tím má nižší jednotkové náklady. Dalším důležitým přínosem je sdílení rizik, které rovněž znamená snížení nákladů. A konečně – spolupráce v in-house službách posiluje myšlení win-win.

„ESA zajišťuje mnoho in-house projektů a každý z nich je na míru. Jedním z nejstarších a také nejúspěšnějších projektů, který začal v roce 2012, je pro výrobce televizních přijímačů z Mazovska v Polsku. V okruhu našeho zájmu stálo snížení nákladů i další zmíněné výhody in-house služeb, ale ne jako předem stanovené objektivní ukazatele. Hlavním cílem projektu bylo právě vytvoření win-win situace. Poskytlo to nám, tedy naší společnosti i zákazníkovi, konkurenční výhodu díky sdílení znalostí a společným cílům. Obě strany dokázaly zavést řadu inovací, přizpůsobovat procesy měnícím se potřebám a omezit rizika,“ dodává Dariusz Walczyk.

 

Spolupráci je třeba dobře nastavit

„Tlak na produktivitu a výrobní kapacity mnoha společností, především z oblasti automotive, přináší nové příležitosti v poskytování externích logistických služeb tak, aby se firmy mohly soustředit hlavně na výrobu,“ říká Jan Havlíček, Business Unit Manager – Logistika společnosti C.S.CARGO. „Primárně zajišťujeme mezinárodní i vnitrostátní kamionovou přepravu, ale uvědomujeme si, že v době, kdy se většina firem zaměřuje na své hlavní procesy, již není možné nabízet pouze dopravní služby. Proto nabízíme zákazníkům komplexní a kvalitní servis logistických služeb, čímž se snažíme mít náskok před konkurencí. Poskytujeme našim zákazníkům všechny stupně outsourcingu: od zajištění dopravy, přes skladování, celní služby až po zpracování logistických konceptů a poradenských služeb. Pro společnosti především z oblasti automotive, zajišťujeme další oblasti outsourcingu, jako jsou například lehké montáže, přebalování a kontrolu kvality, dodávky v rámci principu Just In Time nebo konsolidace komponent od dodavatelů a následné vytvoření sekvence pro montážní linky.“

Outsourcing by měl hlavně přinést firmám snížení nákladů, uvolnění investic do jiných oblastí a zprůhlednění nákladů za dané činnosti, tak si myslím, že hlavní výhodou je zvýšení flexibility, snížení rizik a získání kvalifikovanější pracovní síly. Tím, že společnost C.S.CARGO disponuje dostupnou kapacitou skladování a pronajímá ji více zákazníkům najednou, může pak rychleji reagovat na změny zákazníka nejen v oblasti kapacit, ale i v oblasti lidských zdrojů a vybavení. Další nespornou výhodou outsourcingu je přenesení rizik, a to nejen z pohledu poskytovaných služeb, ale i takových, které právě souvisí v dnešní době s nedostatkem volné pracovní síly na trhu a stále se zvyšujících nákladů na mzdy.

„Problémy ovšem mohou vznikat při nesprávném zadání ze strany zákazníka, například když nedostatečně popíše své potřeby a procesy. Stává se také, že nedojde ani ke správnému propojení informačních systémů obchodních partnerů. EDI nebo XML komunikace je často na okraji zájmu a celý proces při poskytování logistického outsourcingu pak pokulhává. Při správném nastavení a propojení informačních systémů obou obchodních partnerů dochází k výrazné úspoře práce i administrativních nákladů. Čas, který je k práci určený, je tak využitý efektivněji, lépe se využívají i skladové prostory a dochází k výraznému snížení chyb a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Naopak špatné nastavení může být někdy i příčinou předčasného ukončení spolupráce,“ říká Jan Havlíček.

 

Outsourcing přináší flexibilitu a variabilitu

„Jako mezinárodní logistická společnost dostáváme poptávky od výrobních a obchodních firem na převzetí některé části nebo celého logistického řetězce,“ říká Tomáš Holomoucký, ředitel společnosti DB Schenker. „Firmy se snaží vyhnout větším investicím, které přímo nesouvisí s jádrem jejich podnikání. Pokud je to jen trochu možné, preferují cestu outsourcingu a svěřují tuto agendu logistickým společnostem. To, že nás zákazník poptá, pro něj znamená nejen o starost méně, ale díky naší specializaci i mnohem lepší nastavení logistických procesů a jejich větší efektivitu, což se ve výsledku ukáže i v jeho vlastním byznysu. Obecně mohu říci, že se spíše vyplatí využívat logistické služby od dodavatele při menších objemech zásilek než je jeden celý kamion, když zásilky směřují do více zemí Evropy nebo světa, když je potřeba organizovat zámořskou přepravu, když je možné a výhodné kombinovat druhy přepravy anebo když je zboží třeba také skladovat či s ním dále v rámci logistiky pracovat (štítkování, copacking atd.).“

Kromě úspor přináší outsourcing firmám větší flexibilitu a variabilitu – mohou získávat řešení na míru tak, jak je skutečně v danou chvíli a na daném projektu potřebují. Kvalitní logistická společnost nabízí také služby přidané hodnoty, celní služby, cargo pojištění, logistické poradenství, zajištění obalů a další služby.

„Nejdůležitější je při outsourcingu nalezení spolehlivého a zkušeného partnera. Pokud někomu svěříte do jeho rukou část svého byznysu, musíte mu věřit. Proto je nutné hledat mezi prověřenými logistickými společnostmi. Důležitým bodem, který se nevyplácí podceňovat, je vzájemná komunikace. Jak zadavatelská firma, tak logistická společnost musí být společně naprosto sladěné a od začátku otevřeně jednat o svých očekáváních a potřebách. Aby pak veškeré procesy dobře fungovaly, je nutné mít dobře nastavené sdílení a výměnu dat. Umíme nabídnout celou řadu služeb přidané hodnoty i zastat část prací v lehké výrobě nebo v servisu spojeného s reverzní logistikou. Máme řadu odborníků se specializovaným logistickým know-how včetně celních služeb. U výrobních firem se outsourcovaná logistika stále častěji stěhuje přímo k jednotlivým závodům do regionů. Část svého byznysu, například lehkou výrobu, pak mohou delegovat na logistické firmy. Velké výrobní podniky, jako například automobilky, se snaží koncentrovat všechny dodavatele okolo sebe,“ dodává Tomáš Holomoucký.
 

LN

6.3.2018

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies