• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Logistická studie jako nástroj úspor

ilustrační foto

Příznivý ekonomický vývoj přináší společnostem ideální příležitost rozšířit své působení či upevnit tržní postavení v rámci konkurenčního prostředí. Nové zakázky kladou nároky jak na náběr nových zaměstnanců, tak také na kapacitu skladových či výrobních prostor. Společnosti ve chvíli nutné expanze stojí před rozhodnutím, zda se vydat cestou vyhledání nových, větších prostor či zvážit možnosti optimalizace v rámci stávajícího objektu, především po stránce kapacitního uspořádání. Klíčovým pojmem se s ohledem na možnou nedostatečnost stává efektivita.

Stěhování nemusí být vždy prioritou

Častou chybou bývá opomenutí možných rezerv v rámci skladové logistiky a tedy okamžité zaměření pozornosti na výběr nových prostor. S tímto požadavkem klienti oslovují specializované zprostředkovatele. „Naším cílem je nového klienta nejprve lépe poznat. Nesnažíme se ihned nabízet nové projekty. V první řadě se ve specializované logistické studii zaměřujeme právě na optimalizaci stávajících řešení,“ uvádí Jiří Klenk, business director ve společnosti 108 AGENCY.

Přestože se tím zprostředkovatel vystavuje možnému riziku ztráty obchodní příležitosti (vyhledání nových prostor), takovýto postup má svou logiku. „Ve většině případů, kdy se s klientem domluvíme na vytvoření logistické studie, dojde k účelné optimalizaci skladových či výrobních řešení. Výsledkem tedy může být i setrvání v současné budově. Pro naši společnost je však z dlouhodobého hlediska důležitější spokojený klient, který nám díky aktuální úspoře projeví důvěru a dá mandát i na další zastupování v budoucnu,“ upřesňuje Jiří Klenk. Zapracuje-li klient na rezervách v jeho dosavadním přístupu k logistickým řešením, vyhne se tak do budoucna riziku výskytu stejného problému i v nových prostorách. Situace by se tak v konečném důsledku neustále opakovala.

Zapracujte na rezervách

Tomuto efektu lze zabránit právě vytvořením detailní logistické studie, jejímž základem je vstupní analýza intralogistiky. Ta sestává například z procesních map, dále obsahuje seznam identifikovaných potenciálů k optimalizaci a také upřesňuje budoucí prostorové požadavky. Na základě této analýzy vzejde od zprostředkovatele několik návrhů koncepce skladování. „Výstupy těchto návrhů jsou již konkrétní prvky, jako výkresy prostorového uspořádání, srovnání koncepcí dle logistických parametrů skladu a doporučení vhodného řešení klientovi,“ upřesňuje 108 AGENCY. Výsledný koncept je následně důkladně rozpracován a klient obdrží detailní návrh sestávající mimo jiné z tzv.“layoutu“, doplněného o upřesnění vhodných regálových a manipulačních řešení.

V případě, že úprava stávajících prostor skutečně nedostačuje a společnost musí začít poptávat nové skladové či výrobní kapacity, výstup logistické studie obsahuje také přesné specifikace pro požadované stavební řešení. Například rastr budovy, výšku skladu a další. S těmito podklady jsou následně zprostředkovatelem přizvány k jednání vybrané developerské společnosti. Jasná definice požadavků je klíčovým prvkem v hodnocení nabídek, dle principu „best fit offer.

Časová i finanční efektivita

Zde již vztah mezi zprostředkovatelem a klientem přechází do tradiční formy spolupráce, což představuje mimo samotné zprostředkování také možnost komplexního zastupování. Tato varianta je vhodná především u rozsáhlejších projektů a představuje vyjednání komerčních podmínek, zpracování hloubkových finančních analýz a výsledná srovnání s cílem maximální efektivity z pohledu klienta.

S ohledem na neustále klesající neobsazenost moderních industriálních prostor na českém trhu, pohybující se v posledních letech pod hranicí 5 %, představuje využití logistické studie silnou zbraň z hlediska možných úspor na straně klienta. Volné skladové kapacity představují vzácný artikl, s jehož rostoucí atraktivitou roste také hodnota požadovaného nájemného. Efektivnější využití skladové kapacity tak může dané společnosti přinést signifikantní finanční, ale i časové úspory.

4.1.2017

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.