• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Král je mrtev. Ať žije král!

S lehkou nadsázkou by tímto rčením bylo možné parafrázovat nejvýznamnější událost včerejšího dne – inauguraci 46. prezidenta Spojených států amerických. Nám jistě nepřísluší hodnotit historickou úlohu prezidenta doslouživšího, ani perspektivy toho nastoupivšího. Jisté však je, že jak povaha inauguračního ceremoniálu, tak zejména mnohaměsíční období, které mu předcházelo, svědčí o vyprázdněnosti tradiční politiky, nedostatku nosných témat a nedůvěryhodnosti stranických programů napříč celým politickým spektrem.

To jistě neplatí jen pro Spojené státy, podobná krize dnes postihuje většinu rozvinutého světa. Blahobyt, ve kterém dnes žijeme, jako by otupoval naše smysly a ospravedlňoval naši povrchnost, se kterou skutečné problémy dnešní globální společnosti přehlížíme a namísto nich vymýšlíme problémy zástupné, které pak překotně řešíme … Tradiční boj levicové chudiny s pravicovou buržoazií dnes již v rozvinutém světě politickým tématem skutečně není, ale to neznamená, že proto nezbytně musíme namísto toho hrotit boj za práva různě definovaných menšin, podléhat nátlaku nejrůznějších zájmových skupin či tolerovat nízkou efektivitu výkonu státní správy. Vždyť skutečných, legitimních témat je nepočítaně.

K těm, ve kterých lze poměrně rychle dosáhnout obrovských měřitelných výsledků, bezpochyby patří třeba funkční koncepty udržitelné city logistiky založené na optimalizaci distribuce zejména ve velkých aglomeracích, efektivní digitalizace celého dodavatelského řetězce s akcentem na elektronizaci celních a daňových procesů, zajištění podmínek pro udržení konkurenceschopnosti automobilové výroby a souvisejících oborů, modernizace a optimalizace dopravní infrastruktury nebo důraz na zvýšení kvality vozového parku nejen našich, ale i zahraničních provozovatelů s využitím existujících nástrojů. Témat, která nejenže mají potenciál přinést svým protagonistům potřebné politické body, ale která by současně znamenala opravdový posun v kvalitě našeho života i podnikání, je samozřejmě daleko víc. A k tomu mají tato skutečná témata ještě jednu obrovskou přidanou hodnotu pro obyčejné lidi: orientace na jejich řešení by snad mohla odvést pozornost politiků a úředníků od nesmyslů, nekompetentních zásahů do fungujících procesů a absurdních agend, jež nekonečně otravují životy lidí i smysluplné podnikání a stojí nás tolik peněz, kolik nejen my, ale ani naše děti nejspíš nikdy nestihneme vydělat …

 

Miroslav Rumler

21.1.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies