• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Koronavirus: daně a dotace

Informační seriál AK Vlasák advokáti pokračuje a přináší přehled novinek, které by Vám mohly ušetřit či dokonce pomohly získat finanční prostředky. Zásadní skutečností je novela zákona, umožňující čerpat kompenzační bonus společníkům s.r.o., která je již definitivně účinná od 3.6.2020.

Upozorňujeme také, že se blíží termín ukončení příjmu žádostí dotačního programu „Ošetřovné“ pro OSVČ za období duben 2020 (příjem bude ukončen 7.6.2020). Plánuje se pokračování tohoto programu minimálně i za měsíc květen.

Definitivně je také platný a účinný plošný odklad EET (včetně nástupu 3. a 4. vlny) do 1.1.2021. Žádný podnikatel tak podle současné úpravy nebude muset evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nebudou kontrolovat.

Vhodné je též upozornit na to, že vláda zrušila nařízení, kterým bylo zmrazeno zvyšování nájemného u nájmů bytů. Toto nařízení bylo vydáno 23.4.2020 a podle vlády již v současné situaci není zapotřebí. Proto jsme toto opatření z našeho přehledu pro přehlednost vypustili.

Dne 28.5.2020 také prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým by byla zrušena daň z nabytí nemovitých věcí. Jelikož tento návrh zákona není projednáván v režimu tzv. legislativní nouze, ale prochází standardním zákonodárným procesem, pro jeho postoupení Senátu musí projít ještě dvěma čteními v Poslanecké sněmovně.

Z oblasti záručních programů má být nově představen program COVID – Sport, jehož cílem je finanční pomoc organizátorům sportovních akcí, provozovatelům sportovních zařízení a sportovním organizacím, které musí hradit nájemné za užívání sportovního zařízení. Výzva by měla být vyhlášena cca v polovině června.

 

Podrobnější přehled najdete zde

 

Mgr. Lada Petriková | AK Vlasák advokáti s.r.o.

4.6.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies