• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Koronavirová pandemie způsobila v hamburském přístavu pokles přeloženého zboží

Photo: Port of Hamburg / Falcon Crest Air
  • Celkový překlad zámořského zboží v prvém pololetí roku 202 dosáhl 61,2 mil. tun, což představuje pokles o 12%
  • V prvních šesti měsících roku 2020 bylo přeloženo 4,1 mil. TEU , tj. -12,4% v meziročních srovnání
     

Celosvětově citelné, negativní následky koronavirové pandemie se samozřejmě odrazily také ve vývoji překladu v největším německém universálním přístavu. Přes terminály hamburského přístavu tak bylo v prvních šesti měsících tohoto roku přeloženo 61,2 mil.tun zámořského zboží. To představuje pokles o 12 procent. Postiženy byly oba hlavní segmenty zboží. Překlad jak kusového zboží se 42,5 mil. tun (-12,2%), tak i překlad hromadného zboží s 18,7 mil. tun (-11,7%) zaostaly hluboko za loňskými dobrými výsledky. V segmentu překladu kontejnerů bylo v Hamburku v prvém pololetí přes přístavní terminály zmanipulováno celkem 4,1 mil. TEU (20stopý standartní kontejner). To představuje ve srovnání se stejným obdobím loňského roku pokles o 12,4 procenta.

„Tento vývoj nás samozřejmě netěší, ale pandemií způsobený pokles překladu v prvém pololetí silně postihl všechny severoevropské přístavy. Jak se očekávalo, na základě celosvětové slabé konjunktury a částečně zastavených či jen velmi zpožděných běhů globálních dodavatelských řetězců, došlo ve druhém čtvrtletí k silnějšímu propadu, než tomu bylo v prvých třech měsících“, říká Axel Mattern, člen představenstva Hafen Hamburg Marketing e.V.

 

„Je však důležité, že přístav i nadále poskytuje své manipulační a logistické služby v režimu 24/7. Stále je zajištěno spolehlivé zásobování obyvatelstva a ekonomiky zbožím i za těchto obtížných globálních ekonomických podmínek. Přístav je plně funkční díky svým překladištním terminálům, logistickým a servisním operacím i dopravním spojením s vnitrozemím. Naši zákazníci to oceňují a dává to jistotu i našim zaměstnancům, “ konstatuje dále Mattern.

 

Největší pokles objemu oproti stejnému období předchozího roku byl zaznamenán v importním směru. Dovoz poklesl v prvních šesti měsících na 33,7 mil. tun (-16,3 procenta), vývoz činil 27,5 mil. tun (což představuje -6,1 procenta). Na straně dovozu vedl zejména pokles výroby oceli k menším objemům v manipulaci s rudami a uhlím. Celkově došlo v dílčích segmentech sypkého a tekutého nákladu k poklesu o 24,0 procenta, resp. 10,5 procenta. Naopak manipulace se zemědělskými produkty v segmentu sypkého zboží se v první polovině roku vyvíjela pozitivně a dosáhla objemu 4,1 mil. tun (+30,8 procenta). Významně vyšší vývoz obilí a hnojiv je hlavním důvodem tohoto velmi dobrého vývoje v první polovině roku.

 

V případě překládky kontejnerů byl vývoj objemů deseti nejdůležitějších obchodních partnerů přístavu Hamburk v prvních šesti měsících velmi odlišný. Zejména propad manipulací s kontejnery v zámořských přepravách s Čínou (-16,4 procenta), tradičně nejdůležitějšího obchodního partnera Hamburku, nemohl být kompenzován pozitivním vývojem v jiných zemích. Navíc kromě Číny byl zaznamenán pokles v námořních přepravách i u dalších významných obchodních partnerů, konkrétně Ruska (-14,9 procenta), Švédska (-13,3 procenta), Jižní Koreje (-14,4 procenta), Dánska (-2,7 procenta) a Polska (-10,5 procenta). „Vypnutí čínské ekonomiky a následné vynechané odjezdy liniových námořních dopravců – Blank Sailings - vedly k nižším objemům překládky. Tyto následky se projevily do výsledků za první polovinu roku s časovým zpožděním, “vysvětluje Mattern, který ale zároveň poukázal na oživení námořního spojení s čínskými přístavy na straně dovozu i vývozu od počátku července.

 

Pro nadcházející měsíce Axel Mattern a jeho kolega z představenstva Ingo Egloff předpokládají, že se přístav Hamburk musí připravit na pokračování ve vynechávání odjezdů liniových námořních dopravců a na poměrně pomalý nárůst celkové manipulace se zbožím. "V posledních dvou měsících se díky částečnému restartu čínské a evropské ekonomiky stabilizovaly odjezdy lodí. Jsem přesvědčen, že jsme již dosáhli dna pandemického poklesu v překládce námořního zboží a že na konci roku pocítíme první znatelné oživení a zlepšení situace v ekonomice, “míní Ingo Egloff.

 

Zdroj: Hafen Hamburg Marketing

24.8.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies