• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Konsolidace skladů jako reakce na COVID-19

Ilustrační foto: Kardex

Pandemie koronaviru přinesla firmám, kromě jiného, také problémy v oblasti dodávek zboží od jejich dodavatelů. Následkem toho byly problémy s dodávkami zboží zákazníkům a s tím spojené finanční (ale i nefinanční) ztráty. To je jeden z důvodů, proč dnes mnoho firem zvažuje konsolidaci svých skladů a její dopad na zákazníky.

Konsolidace několika skladů do jednoho centrálního skladu by měla znamenat celkové zeštíhlení. Pokud ale firma plánuje do budoucna růst, jak bude po konsolidaci schopná zvládnout všechny operace? Jedním z řešení tohoto dilematu může být použití automatizovaných skladových systémů. Ať už mluvíme o vertikálních výtahových systémech typu Kardex Shuttle XP, případně vertikálních karuselech, nebo systémech typu Vertical Buffer, všechny pracují na principu „zboží k obsluze“. To znamená, že na základě požadavku operátora přiváží stroj zboží do ergonomicky ideálně umístěného výdejového otvoru. Automatizované skladové systémy umožňují navýšit kapacitu vašeho skladu, zredukovat náklady a zlepšit přehled o stavu skladových zásob.

Větší kapacita na menší ploše

Pokud management rozhodne o konsolidaci několika skladů do jednoho, potom má hned několik možností, jak své skladové zásoby vtěsnat na omezenou plochu, kterou bude mít k dispozici. Jednou z nich je bezpochyby zavedení automatizace, díky které je možné vyhnout se například nutnosti rozšiřování nebo přistavování skladu. Tato skladovací zařízení plně využívají světlou výšku skladu a díky tomu je s jejich použitím možné ušetřit až do 85 % půdorysné plochy. Kromě toho umožňují skladovat zboží maximálně zahuštěně (výtahový systém Kardex Shuttle XP například při zaskladnění měří aktuální výšku zboží na polici a s ohledem na ni potom zboží v rámci systému uskladňuje). Díky tomu potom zákazník „neskladuje vzduch“, jak se to často stává s použitím klasických regálů.

Díky rychlému a bezproblémovému přístupu ke zboží v jednom centrálním skladu je možné minimalizovat dopady případných výpadků v dodávkách. Umožní vám také lépe zvládat sezónní výkyvy poptávky, a to bez nutnosti přesouvat zboží mezi jednotlivými sklady.

Snižte náklady na obsluhu díky konsolidaci

Přestože nákup automatizovaných skladových systémů se sebou nese vyšší pořizovací náklady (například v porovnání s klasickými regály), návratnost této investice je často kratší než 18 měsíců. Pokud tedy konsolidace znamená, že ušetříte náklady nejen na další sklad, ale budete schopní vychystávat stejné množství objednávek s nižším počtem obslužného personálu, potom bude pro vás konsolidace pravděpodobně výhodná. Díky automatizaci je možné nejen uspořit místo, ale také eliminovat neproduktivní pochůzky obsluhy a vychystávat objednávky mnohem rychleji (protože jednotlivé položky nebudou muset vyhledávat v regálech). Se správně zvolenou strategií vychystávání (sdružování objednávek, color picking, pick/put to light…) je možné několikanásobně zvýšit produktivitu operátorů nebo také zredukovat jejich počet, což také přispěje k úspoře nákladů. Bez nutnosti přesouvat zboží mezi jednotlivými sklady budete také schopni zboží rychleji expedovat.

Přehled o stavu skladových zásob

Při skladování zboží v několika skladech je těžké udržet minimální stavy zásob. Ve snaze zajistit dodávky just-in-time (JIT) musí být zajištěna dostupnost zboží napříč sklady. Pokud firma své sklady zkonsoliduje do jednoho s použitím automatizovaných skladových systémů a softwarem pro správu skladu, může díky nim zajistit dokonalý přehled o stavu skladových zásob a zredukovat „bezpečnostní zásoby“. To také představuje úsporu s nezanedbatelným vlivem na celkový hospodářský výsledek.

Automatizace jako základ pro udržitelný růst

Konsolidace vašich skladů může představovat šanci pro zefektivnění procesů ve skladu a celkové zlepšení jeho průtočnosti. Sklady mnoha firem budou po pandemii jistě vypadat zcela jinak, než jsme si to ještě před rokem byli schopni představit: musí být ve stavu lépe se vypořádat s případnými výpadky v dodávkách, ale také musí zajistit, že i s menším počtem personálu (například s ohledem na nutnost rozdělit zaměstnance do několika směn) a s menší skladovou plochou bude možné včas a bezchybně dodat zákazníkům objednané zboží. Firmy, které myslí na budoucnost, by měly již dnes investici do automatizace zvážit.

 

 

Blanka Lejsalová, Kardex Remstar

8.10.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies