• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Komerční nemovitosti: Co přinesl COVID-19?

Nedávná koronavirová pandemie ovlivnila všechny oblasti lidské činnosti. Není snad obor, který by zůstal nedotčen. Na čas se pracovní ruch v kancelářích, obchodech a výrobních prostorách z velké části, nebo dokonce zcela, zastavil. Tam, kde to šlo, se zaměstnanci přesunuli na home office. Tento koncept se v některých firmách natolik osvědčil, že zvažují jeho nasazení v širší míře i do budoucna. Problémem výroby byla nejen nutnost chránit zaměstnance, ale také závislost na dodávkách zboží z asijského kontinentu. Po této zkušenosti mnoho firem zvažuje přesun výroby zpět do Evropy. Jak období, kterým jsme prošli a které mnohde převrátilo naruby pohled na dosavadní fungování, ovlivní trh komerčních nemovitostí napříč segmenty, prozrazují specialisté ze společnosti 108 Agency – za trh kancelářských nemovitostí Lenka Grycová, za logistické nemovitosti Jakub Holec a z pohledu obchodních center Jan Hospodář.

 

Lenka GrycováLenka Grycová, Regional Office Director (Brno), 108 AGENCY, a.s.

Mnoho firem převedlo v době krize své zaměstnance na home office. V některých firmách se tento způsob práce osvědčil natolik, že ho pravděpodobně v určité míře využijí i do budoucna. Jak tato změna ovlivní kancelářský trh?

Zavedení práce z domu bylo pro mnohé zaměstnavatele testem, zda provoz společnosti dokáže efektivně fungovat i bez fyzické přítomnosti pracovníků v kanceláři a jistě mnozí z nich vyšli z tohoto testu vítězně. Pokračování ve využití home office práce u subjektů na kancelářském trhu proto očekáváme, nicméně již v redukované míře oproti uplynulým měsícům.  Home office má nesporné výhody, jako je snížení nákladů na zaměstnance a ochrana jejich zdraví, tedy témata, která budou mít v příštím období post Covid recese velkou důležitost.  Na druhou stranu má práce z domu svá úskalí jak na straně zaměstnance (nároky na okolní podmínky a prostředí, sebedisciplína, negativní důsledky izolace od kolegů a další) tak na straně zaměstnavatele (náročnější a méně efektivní řízení a vedení pracovníků, slabší soudržnost společnosti). 

Předpokládáme tedy, že home office bude v blízké budoucnosti využíván častěji než v minulých letech, nicméně zůstane doménou některých profesí a bude jako doplněk k práci z kanceláře spíše benefitem než normou. A zda se výměra běžné poptávky po kancelářských prostorách sníží z důvodu menší potřeby stálých pracovních míst? Ano, toto lze očekávat, nicméně nepředpokládáme, že to bude v zásadním rozsahu. 

Jak ovlivní zkušenost s koronavirem a nutnost chránit zaměstnance pohled investorů na koncept open space?

Open space je prostorově a investičně efektivní řešení kancelářských prostor, proto je stále poměrně populární, byť se již nějakou dobu hovoří o jeho ustupujícím trendu. Ochrana zdraví zaměstnanců aktuálně je a v nadcházející době jistě i bude silným tématem a zaměstnavatelé na něj budou muset reagovat. Lze předpokládat, že mezi zaměstnavateli budou v přístupu k této problematice rozdíly a například nadnárodní korporace se silným smyslem pro přísnou interní bezpečnostní politiku budou v opatřeních striktnější než jiné subjekty. Toto může do jisté míry podpořit již zmíněný trend na větší členitost a zmenšení open space pracovišť se zvětšením rozestupů mezi jednotlivými pracovními místy.  Očekáváme, že požadavek na snížení hustoty zaměstnanců na open space pracovišti bude doplňovat využití práce z domu, kdy mohou být pracovní místa sdílena a zaměstnanci se budou na pracovišti a home office střídat.

Předpokládáme, že se nově definované požadavky na ochranu zdraví zaměstnanců na přístupu k využití open space pracovišť v jistém rozsahu projeví, což jen navazuje na již probíhající vývoj v dispozičním řešení kanceláří v posledních letech, kdy se výměra velkoprostorových kanceláří a počet zaměstnanců na průměrném open space pracovišti zmenšuje. K opuštění tohoto konceptu však jistě nedojde, jeho nákladová efektivita je nesporná, což nabude v předpokládané hospodářské recesi na významu. Nabízí se však jeho propojení se střídáním zaměstnanců na pracovišti, funkčním využitím nábytku, paravánů a členících prvků, které zaměstnance alespoň částečně oddělí.

 

Jakub HolecJakub Holec, CEO, 108 AGENCY, a.s.

Na základě zkušeností z posledních měsíců se mluví o snížení závislosti na asijském kontinentu v oblasti výroby. Jak očekáváte, že se tento trend projeví u globálních logistických hráčů v požadavcích na velikost a vybavení skladových nemovitostí?

Tento trend pozorujeme v Evropě už delší dobu. Mnoho asijských výrobců dílů pro automotive již stěhuje své výrobní závody z Asie do Evropy, aby byli blíže svým odběratelům. Současná pandemie tento trend jistě ještě více podpoří, ale nebude to nijak zásadní exodus. Bude se jednat pravděpodobně pouze o jednotky případů. Pokud jde o spotřební zboží, je Asie stále nenahraditelná a spíše předpokládáme, že se změní zásobovací model u distribučních firem. Firmy se zřejmě pokusí více se předzásobit na vánoční sezónu, aby je neohrozila případná druhá vlna pandemie v dodávkách zboží zákazníkům.

Jistě se opět dostane do hry další alternativa v dopravě zboží do Evropy. Konkrétně se bude jednat o železnice. Dnes již existují plány na zkapacitnění vlakových tratí přes Rusko do Evropy.

 

Jan HospodářJan Hospodář, Head od Investment, 108 AGENCY, a.s.

V důsledku koronavirové krize a nutnosti na několik týdnů uzavřít obchody žádají nájemci odklad nájmu. Jaký dopad to může mít na majitele obchodních center? Jak vypadá návrat jednotlivých prodejců do nákupních center? Vrátili se nebo se vrátí všichni nebo byli někteří nuceni v důsledku krize prodejny uzavřít?

Z pohledu vlastníků obchodních center a retail parků vnímáme tlak ze strany nájemců na odklad nájmů. Povětšinou se vlastníci snaží držet dohodnutého splátkového harmonogramu, protože i oni musí splácet své závazky například vůči financujícím bankám. Majitelé nabízí nájemcům kupříkladu zmrazení indexace nájmů. 

 

 

 

Markéta Vojáčková

11.6.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies