• LogisticNEWS
    O čem se mluví

KION Group v náročných podmínkách generuje rychlý růst a získává rekordní objem přijatých zakázek

Rob Smith | generální ředitel KION GROUP AG

KION GROUP AG se může ohlédnout zpět za velmi úspěšným rokem 2021. Světový výrobce průmyslových vozíků, robotiky a automatizačních technologií pro intralogistiku zůstává na cestě k úspěchu i přes obtížnou situaci na nákupních trzích a probíhající pandemii koronaviru.

„Skupina KION Group zaznamenala v roce 2021 rychlý růst a více než vykompenzovala nepříznivý dopad koronaviru z roku 2020 téměř ve všech oblastech. Jako poskytovatel komplexních služeb s významnou celosvětovou působností skupina využila příležitostí, které se jí v roce 2021 naskytly. Plně dosáhla svých ambiciózních cílů a v případě objemu přijatých zakázek cíl pohodlně překročila,“ uvedl Rob Smith, který převzal po Gordonu Riskem funkci generálního ředitele KION GROUP AG s účinností od 1. ledna 2022. Přestože problémy s dostupností materiálů a růst cen komodit vytvářejí obrovské výzvy, skupina KION opět potvrdila svou klíčovou roli ve svém oboru: „Nejenže udržujeme svět v pohybu, ale také utváříme budoucnost našeho sektoru. KION Group má vynikající postavení na trzích průmyslových vozíků a skladových technologií a jako jeden z předních světových poskytovatelů systémů pro automatizaci skladů, automatizovaných řízených systémů vozíků a robotiky a digitálních řešení pro ně nabízí plnohodnotnou řadu softwaru. Pomáháme našim zákazníkům předvídat zítřejší logistické výzvy již dnes a efektivně a udržitelně je řešit,“ dodává Rob Smith.

To se odráží ve finančním úspěchu skupiny KION v uplynulém roce. Hodnota objemu přijatých zakázek dosáhla rekordních 12,482 miliardy eur, což bylo téměř o třetinu (32,2 procenta) více než v předchozím roce (2020: 9,443 miliardy eur). Tento významný nárůst byl způsoben především segmentem Industrial Trucks & Services (ITS), jehož objem přijatých zakázek meziročně vzrostl o 40,9 procenta, a dokonce tak překonal úroveň objednávek před pandemií z roku 2019. Objem přijatých zakázek v segmentu Supply Chain Solutions (SCS) také vzrostl, a to o 18,5 procenta na 4,329 miliardy eur (2020: 3,655 miliardy eur). Objem rozpracovaných zakázek skupiny se ke konci roku 2021 zvýšil na 6,659 miliardy eur (31. prosince 2020: 4,441 miliardy eur), částečně díky zákazníkům ze segmentu ITS. Konsolidovaný obrat vzrostl v roce 2021 o 23,4 procenta na 10,294 miliardy eur (2020: 8,342 miliardy eur), čímž poprvé překročil hranici 10 miliard eur.

Očištěný EBIT rostl ještě rychlejším tempem v důsledku zvýšených objemů a úspor plynoucích z opatření na zvýšení efektivity a nákladů, vyskočil o 53,9 procenta na 841,8 milionu eur (2020: 546,9 milionu eur). Očištěná marže EBIT se podstatně zvýšila na 8,2 procenta (2020: 6,6 procenta), i když má stále před sebou ještě kus cesty k dosažení úrovně před pandemií. Negativní dopad na marže měly výrazně zvýšené ceny materiálu a logistické náklady, stejně jako snížená efektivita vyplývající z problémů v dodávkách a zdrojích. Celkově se hrubá marže KION Group meziročně nezměnila a setrvala na 24,5 procenta (2020: 24,5 procenta).

Čistý zisk ve výši 568,0 milionu eur výrazně převýšil hodnotu za rok 2020 (210,9 milionu eur) a byl také vyšší než v roce 2019. Tento vzestup byl způsoben nárůstem výnosů v kombinaci s pouze mírným nárůstem provozních nákladů a snížením nákladů na čistou úrokovou sazbu a také jednorázovými položkami v souvislosti s úpravami plánu v oblasti definovaných závazků.

Volné cash flow činilo 543,8 milionu eur (2020: 120,9 milionu eur), což posílilo finanční pozici skupiny. Tento nárůst byl způsoben především nárůstem provozního zisku KION Group. Růst byl limitován vyššími hotovostními platbami za kapitálové výdaje na rozšíření a modernizaci výrobních závodů a růstem čistého pracovního kapitálu v průběhu roku. Nárůst objemu obchodu a přetrvávající problémy s dodávkami způsobily, že ke konci roku došlo ke zvýšení zásob, zejména v segmentu ITS.

Základní zisk na akcii vzrostl na 4,34 eur (2020: 1,81 EUR) na základě průměrného počtu 131,1 milionu (2020: 118,9 milionu) akcií bez nominální hodnoty. KION GROUP AG navrhne výplatu dividendy ve výši 1,50 EUR na akcii výroční valné hromadě v roce 2022 (2020: 0,41 eur).

Díky tomuto velmi povzbudivému obchodnímu výkonu KION Group upravila kapacitní a strukturální program, který zahájila v roce 2020, v souvislosti s personálními opatřeními zaměřenými na snížení kapacity v reakci na pandemii koronaviru. V budoucnu se KION Group zaměří na svůj strukturální program a související opatření pro zvýšení efektivity.

Počet zaměstnanců celosvětově (v přepočtu na plný úvazek) vzrostl v průběhu roku o 3 395 (9,4 procenta) na 39 602.

Globální investice pro udržitelný růst

KION Group pokročila se svými investičními projekty v obou segmentech, aby i nadále řídila svůj globální růst. Trvalá expanze podnikání v Číně je klíčovou součástí růstové strategie KION Group. Koncem loňského roku skupina oznámila, že staví nový závod pro řešení pro dodavatelské řetězce v Jinanu v čínské provincii Shandong. Nový závod bude sloužit k výrobě produktů, jako jsou regálové systémy pro systém Multishuttle dceřiné společnosti KION Dematic, komponent pro systémy automaticky řízených vozíků a dopravníkové systémy. Tento závod na řešení pro automatizaci má být uveden do provozu v prvním čtvrtletí roku 2023. Nachází se hned vedle dalšího závodu na protizávažové vozíky, který KION Group oficiálně otevřela v prosinci 2021. Skupina KION plánuje v Jinanu ve střednědobém horizontu v Jinanu vytvořit více než 1 000 nových pracovních míst.

Stejně jako expanduje v Asii, skupina pokračuje v růstu také v Evropě. V loňském roce uvedla skupina KION do provozu nový moderní závod na průmyslové vozíky v Kołbaskowě u Štětína v Polsku. Skupina KION plánuje do konce roku 2023 vytvořit v polském závodě až 400 pracovních míst.

Skupina hodlá také rozšířit svůj závod v německém Kahl am Main, kde má být vybudován ultramoderní sklad dílů s vysokoregálovými skladovacími prostory a automatizovanými, digitalizovanými a inteligentně propojenými procesy. Sklad, známý jako Regionální distribuční centrum Kahl, bude mít celkovou plochu cca 31 000 m2.

Převratné inovace pro budoucnost

Ve svém poslání utvářet budoucnost intralogistiky KION Group také využívá průkopnického ducha a inovativnost externích organizací, především v oblasti nové energetiky, automatizace a digitalizace, se zvláštním zaměřením na konektivitu.

Skupina například spolupracuje v exkluzivním partnerství s Fraunhoferovým Institutem pro materiálový tok a logistiku (IML) na vývoji rojových robotů pro sklady budoucnosti. Cílem je připravit půdu pro novou generaci automaticky řízených vozidel, která způsobí revoluci v intralogistice pomocí umělé inteligence (AI). Kromě toho, že jsou podstatně rychlejší, budou tato vozidla schopna koordinovat své akce inteligentním způsobem podobným roji pomocí distribuované umělé inteligence. Díky tomu jsou ideální pro celou řadu třídicích úkolů, které se provádějí například ve skladovacích depech pro balíky.

Výzkum a vývoj v KION Group, která má v nabídce rozsáhlou řadu elektrických vysokozdvižných vozíků, se zaměřuje také na energy management a chytrá rozhraní pro další snižování spotřeby energie ve skladech. Tuto možnost přináší softwarová platforma založená na umělé inteligenci od společnosti ifesca GmbH, ve které loni KION Group získala podíl. Mimořádně přesné předpovědi této platformy umožňují zákazníkům plánovat optimální časy nabíjení pro jejich flotily průmyslových vozíků, aby bylo možné se vyhnout špičkám v nabíjení, a tím výrazně snížit jejich náklady na energii a požadavky kladené na elektrické sítě.

Udržitelnost je ve skupině pevně zakotvena

Jednat odpovědně jako firma a uznávat svou odpovědnost vůči společnosti jsou klíčové principy, na základě kterých skupina KION Group pracuje. Proto nyní skupina zakotvila viditelně udržitelnost ve své podnikové strategii KION 2027. Její zaměření na udržitelnost se odráží v jejích ekologických a bezpečných produktech, v jejích výrobních procesech šetrných k životnímu prostředí a v bezpečném a nediskriminačním pracovním prostředí, které poskytuje.

To uznávají nejen zákazníci, ale také investoři, banky a ratingové agentury. KION Group obdržela hodnocení B od globální ekologické neziskové organizace CDP a od ISS ESG jí bylo uděleno hodnocení primárního stavu specifického pro dané odvětví (B-). Tato hodnocení podporují úsilí KION Group, aby byla klasifikována jako udržitelná investice pro ekologicky uvědomělé investory.

„Každý den se snažíme být o něco lepší – včetně oblasti udržitelnosti,“ říká generální ředitel Rob Smith a oznamuje nové cíle udržitelnosti pro skupinu pro rok 2022. „A protože udržitelnost nezačíná a nekončí u bran našich továren, rozšířila KION Group pole působnosti kromě vlastního podnikání také o dodavatele a obchodní partnery“, vysvětluje Rob Smith.

Nové základní prvky strategie udržitelnosti KION Group: lidé, životní prostředí a ziskový růst

„Pro mě jsou klíčovými prvky úspěšné a udržitelné budoucnosti lidé, životní prostředí a ziskový růst. A lidmi myslím zákazníky, dodavatele, naše akcionáře a investory a samozřejmě všechny naše zaměstnance,“ říká nový generální ředitel. „Věnujeme velkou pozornost těmto třem prvkům. Základními pilíři našeho dlouhodobého úspěchu jsou a nadále budou silné značky skupiny KION Group: Linde Material Handling, STILL, Baoli, Fenwick, OM a Dematic.

Jasné oživení na intralogistických trzích

Světový trh manipulace s materiálem, který zahrnuje průmyslové vozíky a řešení dodavatelských řetězců, rostl v roce 2021 opět rychleji než světová ekonomika. Počet objednávek nových vozíků vzrostl celkem o 42,9 % na 2,343 milionu kusů, což byl nový rekord. Protože dynamika během roku 2021 prudce poklesla ve všech regionech, KION Group věří, že oživení se v některých regionech začalo výrazně projevovat již v roce předcházejícím.

Všechny prodejní regiony přispěly k růstu globálního trhu manipulace s materiálem. V regionu APAC (Asie-Pacifik) vzrostl počet nových objednaných vozíků o 30,0 % ve srovnání s předchozím rokem. V absolutních číslech přispěl nejvíce čínský trh (nárůst o 28,0 %). V regionu EMEA (západní Evropa, východní Evropa, Střední východ a Afrika) vzrostly nové objednávky o 53,4 procenta ve srovnání s číslem v předchozím roce, i když to bylo podstatně ovlivněno. Region Ameriky (Severní, Střední a Jižní Amerika) zaznamenal růst o 60,7 %, což bylo způsobeno především vyššími objemy objednávek na severoamerickém trhu. Prudký vzestupný trend byl také na trzích v Latinské Americe.

Podle poskytovatele průzkumu trhu Interact Analysis došlo v roce 2021 také k prudkému nárůstu globálního trhu s řešeními dodavatelských řetězců. Odhaduje se, že globální tržby generované řešeními pro automatizaci skladů vzrostly v roce 2021 o přibližně 21 %. Podle Interact Analysis bylo tento růst částečně způsoben společnostmi, které pracovaly s vysokým počtem nahromaděných objednávek z roku 2020.

Oba regiony EMEA a Americas byly klíčovými přispěvateli k růstu řešení pro dodavatelské řetězce. Jednalo se z velké části o obor potravinářství a smíšeného zboží, kde došlo k prudkému nárůstu objemu projektů.

Výkon segmentů KION v detailu

V roce 2021 generoval segment Industrial Trucks & Services (ITS) silný růst v oblasti nových vozíků napříč celým sortimentem. Protože oživení začalo v průběhu roku 2020 nabírat na tempu, byl meziroční nárůst ve druhé polovině roku 2021 méně výrazný než v první polovině. Delší dodací lhůty a oznámení o chystaném zvyšování cen však na konci roku 2021 podpořily objednávky. Celkový počet objednaných nových vozíků vzrostl o 51,0 % na 299,4 tisíc na základě zadržené poptávky z minulých let a přijatých nových objednávek.

Tento nárůst byl způsoben především vyšším počtem objednávek u vysokozdvižných protizávažových vozíků, se znatelným trendem k elektrickým vysokozdvižným vozíkům. Navzdory rostoucí konkurenci ze strany čínských dodavatelů v regionu EMEA příjem objednávek téměř odpovídal rychlému růstu trhu jako celku. V regionu APAC zaznamenala KION Group prudký nárůst v počtu objednávek protizávažových vozíků, především kvůli nárůstu počtu objednávek vozíků v Číně. Objednávky skladových vozíků v regionu APAC rostly ještě rychleji. Nejvyšších procentuálních nárůstů bylo dosaženo v regionu Ameriky, což tomuto segmentu umožnilo získat další podíl na trhu. Na severoamerickém trhu se objednávky na vozíky s protizávažím a skladové vozíky více než zdvojnásobily.

Celková hodnota objemu přijatých zakázek vzrostla o 40,9 procenta na 8,166 miliardy eur (2020: 5,797 miliardy eur). Obchod s novými vozíky vzrostl o 68,5 procenta, což odráží zejména vysoké tempo růstu protizávažových vozíků, které mají vyšší jednotkové ceny než skladové vozíky. Zvýšil se také objem objednávek napříč všemi kategoriemi v oboru služeb.

Celkový obrat segmentu ITS, 6,514 miliardy eur vzrostl oproti předchozímu roku o 13,8 procenta (2020: 5,723 miliardy eur). Obrat v segmentu nových vozíků vzrostl o 13,5 procenta, a to i přes problémy v nákupu komponentů a surovin. Meziroční nárůst zaznamenaly všechny produktové kategorie, zvláště velký nárůst zaznamenaly kategorie skladových a elektrických vysokozdvižných vozíků. Obchod se službami zaznamenal nárůst o 14,1 procenta, čímž překonal vysokou míru růstu tržeb u nových vozíků díky výraznému nárůstu poprodejních služeb a obchodu s použitými vozíky.

Očištěný EBIT segmentu vzrostl o 224,6 milionu eur na 536,0 milionu eur (2020: 311,4 milionu eur). To bylo způsobeno především nárůstem tržeb. Hrubá marže segmentu byla vyšší než v předchozím roce, částečně kvůli menšímu nárůstu fixních nákladů. Pozitivní efekty růstu výnosů a úspor dosažených v rámci probíhajícího strukturálního programu však byly částečně kompenzovány negativními efekty vyplývajícími z výrazně zvýšených cen materiálu a logistických nákladů, problémů v zásobování a z toho vyplývající nižší efektivity výroby v segmentu nových vozíků. Upravená marže EBIT se v roce 2021 zlepšila na 8,2 procenta (2020: 5,4 procenta).

Objem přijatých zakázek v segmentu Supply Chain Solutions (SCS) se v roce 2021 zvýšil o 18,5 procenta na 4,329 miliardy eur (2020: 3,655 miliardy eur), a to díky pokračující silné poptávce zákazníků po automatizaci skladů. Zákazníci v průběhu roku zvyšovali ochotu investovat, což vedlo k obzvláště velkému objemu objednávek v druhé polovině roku 2021. Se svou značkou Dematic si segment zajistil atraktivní nové projekty a projekty modernizace a rozšiřování stávajících zařízení, především v Severní Americe a západní Evropě. Projekty měly různou dobu trvání a rozsah a byly především pro zákazníky z oblasti smíšeného zboží, drogerie a z oboru potravinářství a nápojového průmyslu. Rozšiřující se instalovaná základna dokončených projektů měla za následek i větší objem zakázek v oblasti služeb. Navzdory velkému počtu objednávek přijatých v předchozím roce, objem rozpracovaných zakázek ve vykazovaném roce nadále rostl, což zajistí dobrou úroveň projektového využití kapacity i do roku 2022.

Celkový obrat segmentu SCS se meziročně zvýšil na 3,796 miliardy eur (2020: 2,627 miliardy eur). Tento velmi výrazný nárůst o 44,5 procenta byl způsoben především růstem obchodu s dlouhodobými projekty (obchodní řešení), kde tržby vzrostly o 55,4 procenta. Růst tržeb byl zvláště významný v Severní Americe a západní Evropě, a to především proto, že segment pracoval s rozpracovanými zakázkami z roku 2020, a udržoval si trvale vysokou úroveň využití kapacity. Globální úzká hrdla dodávek měla obzvláště znatelný dopad na segment SCS ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021, což vedlo ke zpoždění projektů. Obrat obchodu se službami zákazníkům se meziročně zvýšily o 13,1 procenta.

Očištěný EBIT segmentu SCS činil 409,5 milionu eur (2020: 277,5 milionu eur). Tento meziroční nárůst o 132,0 milionů eur byl z velké části způsoben zvýšeným objemem obchodů. Hrubá marže byla podstatně nižší než v předchozím roce v důsledku vyšších cen materiálu, nižší efektivity vyplývající z nedostatku dodávek a zdrojů a–v důsledku silného růstu projektové činnosti – relativně malého nárůstu objemu v oblasti služeb s vysokou marží.  To bylo více než kompenzováno menším nárůstem ostatních provozních nákladů. Očištěná marže EBIT činila 10,8 procenta, což bylo o něco více než marže 10,6 procenta za rok 2020.

Výhled

KION Group si pro rok 2022 stanovila za cíl udržet ziskový růst vytvořený v roce 2021 a růst rychleji než celosvětový trh manipulace s materiálem.

Očekává se, že objem přijatých zakázek v segmentu Industrial Trucks & Services bude nižší než v roce 2021, protože globální trh s průmyslovými vozíky se pravděpodobně zmenší. Očekává se však, že příjmy prudce porostou, podpořené sílou přijatých objednávek na konci roku 2021. Kromě toho bude skupina KION pokračovat v kapitálových výdajích na vytvoření větší kapacity – v místech jako Čína (Jinan) a východní Evropa – a rozšiřovat své servisní aktivity jako prostředek k vytváření dalších obchodů po celou dobu životního cyklu produktu. Plánuje také dosáhnout dalšího zvýšení efektivity, zčásti přesunem výroby produktů do jiných závodů.

V segmentu Supply Chain Solutions má společnost v úmyslu udržet svůj růst tím, že se výrazně zaměří na vysoce slibné segmenty trhu v oblasti automatizace skladů, softwaru a robotických řešení. Za tímto účelem rozšíří služby poskytované po celou dobu životního cyklu zařízení a technologií zákazníků. Tento růst podpoří další výrobní kapacita a rozšiřování projektových personálních zdrojů. Kromě toho se společnost snaží zlepšit hrubou marži prostřednictvím vyšší míry standardizace a vyšší efektivity při realizaci projektů.

Očekává se, že objem přijatých zakázek KION Group bude mezi 11,600 miliardami a 12,800 miliardami eur. Cílová hodnota pro konsolidovaný obrat se pohybuje v rozmezí 11 000 až 12 000 miliard eur. Cílové rozpětí pro upravený EBIT je 1,010 miliardy až 1,115 miliardy eur. Očekává se, že volný peněžní tok bude v rozmezí od 520 milionů eur do 640 milionů eur. Cílová hodnota pro ROCE je v rozmezí 11,0 až 12,0 procent.

Očekává se, že objem přijatých zakázek v segmentu Industrial Trucks & Services bude mezi 7,200 miliardami a 7,800 miliardami eur. Cílová hodnota obratu se pohybuje v rozmezí 7 000 až 7 600 miliard eur. Cílové rozpětí pro upravený EBIT je 655 milionů eur až 735 milionů eur.

Očekává se, že objem přijatých zakázek v segmentu Supply Chain Solutions bude mezi 4,4 miliardami až 5 miliardami eur. Cílová hodnota obratu se pohybuje v rozmezí 4 miliard eur až 4,4 miliard eur. Cílové rozpětí pro očištěný EBIT je 465 až 525 milionů eur.

 

Klíčové ukazatele výkonnosti KION Group za čtvrté čtvrtletí, které skončilo 31. prosince 2021, a za celý finanční rok 2021

 

Milionů €

4.Q 2021

4.Q 2020

Rozdíl

2021

2020

Rozdíl

Objem přijatých zakázek

3 492,6

2 727,1

28,1 %

12 481,6

9 442,5

32,2 %

Obrat
 

2 760,6

2 341,4

17,9 %

10 294,3

8 341,6

23,4 %

Objem rozpracovaných zakázek [1]

 

 

 

6 658,5

4 441,3

49,9 %

Očištěná EBITDA [2]
Očištěná EBITDA [2] marže

375,5

13, 6 %

396,8

16,9 %

-5,4 %

1 696,9

16,5 %

1 383,5

16,6 %

22,7 %

Očištěná EBIT [2]
Očištěná EBIT [2] marže

150,8

5.5%

183,0

7.8%

-17,6 %

841,8

8,2 %

546,9

6,6 %

53,9 %

Čistý zisk

137,2

78,5

74,9 %

568,0

210,9

>100 %

Volné cash flow [3]

409,1

235,2

74,0 %

543,8

120,9

>100 %

Zaměstnanci [4]

(FTEs, vč. učňů/stáží)

 

 

 

39 602

36 207

9,4 %


[1] Údaje k datu vykázání 31. prosince.

[2] Upraveno o položky alokace kupní ceny a jednorázové položky.

[3] Volný peněžní tok je definován jako peněžní tok z provozní činnosti plus peněžní tok z investiční činnosti.

[4] Počet ekvivalentů plného úvazku (FTE) k 31. prosinci.

 

Skupina KION je hluboce znepokojena situací ve východní Evropě a myslí na všechny lidi, kteří trpí hrozným konfliktem na Ukrajině.

Prezentovaná očekávání jsou založena na informacích, které má společnost k dispozici. Budoucí vývoj podléhá značné nejistotě, zejména s ohledem na současnou politickou situaci na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku. Skupina KION bedlivě sleduje aktuální vývoj a podle potřeby upravuje odhady a očekávání.

 

Zdroj: KION ITS EMEA Czech Republic

16.3.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies