• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Jaký byl pro ekonomiku rok 2020 a jaký bude rok 2021

Predikování ekonomického vývoje je teď nejsložitější od vzniku České republiky. Podle předpokladů měla ekonomika z rekordních hodnot úspěšného roku 2019 postupně mírně oslabovat, ale predikce letos na jaře náhle dramaticky přeťal příchod první vlny epidemie a návazných restrikcí. Rok 2020 tak byl kvůli tomu jako na houpačce.

Některé oblasti ekonomiky ovlivnil jarní vývoj okamžitě. Zastavila se výroba v některých velkých firmách, komplikovala se doprava, mnozí zaměstnanci byli nedostupní kvůli karanténám, služby nemohly fungovat. Jiné oblasti krize vlivem setrvačnosti zasáhla až s odstupem. Snížila se spotřebitelská poptávka. Ve větší nejistotě se pohybovaly i firmy, těm rostly náklady a klesaly zakázky, zisky i investice.

Nahoru a dolů

První čtvrtletí 2020 nebylo ideální, očekávali jsme lehké ochlazení ekonomiky. Ale už v půlce března přišla karanténa. Údaje za druhý kvartál padaly rychle do záporných hodnot. A to i přesto, že nezaměstnanost zůstala i za pomoci vládních opatření velmi nízká.

Třetí čtvrtletí přineslo dočasné oživení. Klidné léto záhy vystřídala další vlna epidemie, která se projevuje především ve 4. čtvrtletí. V něm sice řada sektorů trpí uzávěrou, ale ekonomika už není v takovém šoku jako na jaře a některé sektory nemusely „zmrznout“ kompletně.

Obecně tak lze čekat, že rok 2020 díky relativně pozitivním výsledkům v létě nejde tím nejčernějším scénářem.

Rok 2021 nadále ovlivní covid

I v roce 2021 bude pro ekonomiku určující proces boje proti koronaviru. Čím více restrikcí při negativním vývoji nemocnosti na ekonomiku padne, tím bude její propad hlubší. A naopak, jestliže zvládneme efektivními – nástroji, například očkováním nebo levným testováním, řídit epidemii, pak budou výsledky lepší.

Vývoj ekonomiky většinou sledujeme meziročně, takže rok 2021 oproti tomu letošnímu bude patrně rostoucí. Na předkrizovou ekonomickou úroveň se pak dostaneme za dva nebo tři roky. Ovšem rok 2021 nemusí být jen plný optimismu. Rány koronaviru se projeví například ve vyšší nezaměstnanosti, což znamená vyšší sociální výdaje a také se méně vybere na pojistném. Odhadujeme, že míra nezaměstnanosti v roce 2021 by se mohla pohybovat na úrovni 3,5 %. Deficit a zadlužení ČR znatelně vzrostly, takže jejich splácení ukousne větší část státního rozpočtu.

V roce 2021 bude nutné především investovat, jak na straně státu, tak v soukromé sféře. Stát musí investovat do infrastruktury, nejen té dopravní, ale i do informační a tu digitalizovat. Soukromé investice by stát měl stimulovat, kromě tvorby příznivého podnikatelského prostředí by se podpora mohla realizovat vhodnými změnami, například mimořádnými daňovými odpisy, které jsou nyní součástí daňového balíčku.

Podnikatelé se ale v roce 2021 nebudou potýkat jen s „covidovými“ problémy, či s nižší poptávkou, ale nadále přetrvává (strukturální) nedostatek zaměstnanců s potřebnou kvalifikací. Stále přetrvávají nejistoty v zahraničním obchodě, a navíc se podnikatelé musí potýkat s novými výzvami v podobě regulací a požadavků, které na ně stát klade, jako je například Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) či přísné emisní normy.

 

Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

(Vladimír Štípek, ekonom-analytik)

7.1.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies