• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Jaké si to uděláš, takové to máš …

Ing. Jan Kovařík | DSB

Jestli ještě donedávna nebylo zcela zřejmé, zda investice do digitalizace vlastních procesů přinese požadovanou návratnost, po zkušenostech získaných v průběhu letošního roku je vše jasnější. Současná situace tak zvyšuje zájem firem o nová systémová řešení. Otázkou však zůstává, kde hledat inspiraci pro výběr toho nejvhodnějšího řešení a jak nalézt spolehlivého partnera, který bude zárukou dobré investice. O odpovědi na otázky spojené s touto problematikou jsme oslovili osobnost prosincového vydání LogisticNEWS, zakladatele a výkonného ředitele brněnské společnosti DSB Ing. Jana Kovaříka.

 

Bezprostředně po dokončení studia na vysoké škole v polovině devadesátých let založil Jan Kovařík firmu s cílem poskytovat tehdy překotně rodícím se a rozvíjejícím se obchodním firmám potřebné IT služby. Vzhledem k tomu, že předtím kromě několika prázdninových brigád nebyl nikde zaměstnán, jednalo se o krok nebo spíše přímo skok po hlavě do neznáma. Přestože to byl dobrodružný začátek, podařilo se mu získat důvěru a vybudovat pevné obchodní vztahy s řadou zákazníků, z nichž většina trvá dodnes.

„Zpočátku jsme se s kolegy snažili reagovat na všechny poptávky a požadavky, se kterými jsme se setkali a horlivě jsme dnem i nocí instalovali počítačové sítě, servery, podnikové infomační systémy, tiskárny atd. Brzy se ale ukázalo, že nemůžeme kapacitně zvládnout úplně všechno a je zapotřebí se zaměřit na oblasti, ve kterých dokážeme firmám pomoci lépe než jiní. Tím jsme se dostali k řízení intralogistiky zpočátku obchodních a postupem času i výrobních firem. Dalším významným milníkem bylo uzavření dohody o spolupráci s předním světovým výrobcem pro řízení dodavatelských řetězců HighJump v roce 2005. Do současnosti zůstáváme v oboru zvoleném na samém začátku a snažíme se být v něm nejlepší.“

 

Myslíte, že to bylo dobrým rozhodnutím, když jste se hned po studiích vrhnul na podnikání v oboru IT?

„Myslím, že všeobecně platí „jaké si to člověk udělá, takové to má“ a v dlouhodobém horizontu nezáleží, kterou z cest se člověk vydal.  Čas od času mi přišlo líto, že jsem po studiích nějakou dobu nestrávil cestováním nebo stáží někde v zahraničí. Když však nyní zavzpomínám na všechny své obchodní a pracovní cesty, které jsem od založení firmy absolvoval, a sečtu, kolik dnů, týdnů a měsíců jsem strávil na zajímavých místech v různých zemích a kontinentech a s kolika zajímavými lidmi přitom navázal přátelství, je to bilance velmi příjemná.“

 

Co se pro Vás změnilo od doby, kdy Evropu a zasáhla vlna COVID19?

„Pomyšlení na všechny, které virus připravil o živobytí, zdraví, nebo dokonce o život, je velmi smutné. Znepokojující je také vědomí toho, jak málo můžeme my, kdo nejsme zdravotníky, pomoci.

Možná šťastnou náhodou a nepochybně díky tomu, že pracuji v oboru nevyžadujícím mnoho fyzických setkání, jsem nebyl dosud touto chorobou přímo zasažen, stejně tak nikdo z mého blízkého okolí. Několik našich obchodních partnerů nemoc prodělalo, naštěstí jen s lehkým průběhem.

Samozřejmě izolace představuje velkou změnu pro všechny z nás, kdo nejsme naprostými introverty.  Našel jsem a přijal jiný způsob slavení svátků, trávení dovolené, sportování, sledování kultury atd.

Co se týká mojí práce, nezměnilo se mnoho, protože jsme již v předchozích letech podporovali možnost home-workingu, který je v našem oboru dlouhodobě osvědčený.“

 

Ilustrační foto

 

Dokážete prostřednictvím informačních technologií nějak pomoci firmám zasaženým epidemií?

„Firmy, alespoň co se našich zákazníků týká, nejsou zasaženy epidemií jako takovou, ale protiepidemickými opatřeními. Je pro nás příjemným překvapením, že firmy, jejichž podnikání se během toho roku několikrát úplně zastavilo, významně investují do nových výrobních technologií a distribučních kanálů a promýšlí nové strategie pro dobu očekávaného oživení. Od letošního jara výrazně vzrostl objem zakázkových úprav a vývoje nových funkcí, které realizujeme pro naše stávající zákazníky, o desítky procent oproti stejnému období roku 2019.

Naše zkušenost se však týká jen několika zasažených vertikál. Nemohu hodnotit například oblast cestovního ruchu nebo letecké osobní dopravy, kde je pravděpodobně situace jiná.

Kromě toho, že umožňujeme našim zákazníkům realizovat nutné změny jejich podnikání, investujeme do změn a zlepšení i my sami. Zavádíme nové systémy pro online spolupráci, a to jak interně mezi našimi zaměstnanci, tak také s našimi zákazníky. Dalším krokem je osvojování si dovedností efektivně vést online schůzky s pokročilou interaktivitou. Nově začínáme vytvářet dokumentaci k našim produktům ve formátu videoukázek a multimediálních průvodců. Současně se snažíme inspirovat naše okolí k podobným zlepšením. Těmito dílčími investicemi podporujeme rozvoj perspektivních oborů, kde budou nacházet uplatnění ti, jejichž podnikání se možná už do starých kolejí nevrátí.“

 

Podařilo se Vám kromě zvládání mimořádné situace připravit také nějaké inovace softwarových produktů?

„Během tohoto roku jsme úspěšně dokončili několik dlouhodobých projektů implementace WMS K.motion Warehouse Advantage (dříve HighJump WarehouseAdvantage) a také několik upgradů tohoto systému na jeho nejnovější verzi. Součástí těchto implementací byla řada nových funkcí a vlastností těchto produktů.

Kromě již obvyklé dávky každoročních obecných inovací jsme připravili několik zdokonalení traceability umožňující například snadno zjistit, s kterými konkrétními zásilkami přišla do kontaktu vybraná osoba.  Rozšířili jsme také funkčnost v oblasti sledování konečného předání odchozích dodávek přímo v terénu. Zásadní inovací bude již brzy dostupná Warehouse Advantage in the Cloud pro uživatele v našem regionu. Ve spolupráci s Körber Supply Chain připravujeme řešení optimalizované pro středoevropský trh. Naším cílem je zpřístupnit během prvního čtvrtletí 2021 produkt již ověřený na trzích amerického kontinentu také našim zákazníkům. Zásadní výhodou našeho WMS in the Cloud bude odbourání potřeb počátečních investic do pořízení WMS a také snížení nákladů na jeho provoz. K těmto výhodám získají naši zákazníci navíc robustní zálohovanou platformu a průběžně aktualizovaný a monitorovaný systém s vysokou dostupností. 

Unikátní možnosti přizpůsobení K.Motion Warehouse Advantage specifickým procesům jednotlivých uživatelů zůstanou i v prostředí Cloud zachovány.

Tato varianta také zbaví firmy potřeby udržovat infrastrukturu pro provoz WMS a vytvářet tak další potřebu těžko dostupných IT lidských zdrojů.

V době častých změn podnikatelského prostředí bude jistě vítaná také možnost změny rozsahu využití WMS systému, a to jak ve směru rozšíření, tak také zúžení jeho využití, například změnou počtu uživatelů.“

 

Co obnáší změna v názvu vašeho klíčového produktu HighJump Warehouse Advantage na K.motion Warehouse Advantage?

„Tato změna obchodního názvu je završením procesu integrace produktového portfolia společnosti HighJump do rodiny produktů Körber Supply Chain poté, co se v roce 2018 HighJump stal součástí této logistické skupiny. Kromě nového názvu Warehouse Adavantage získala plnohodnotné členství v rodině produktů Körber, kterou tvoří několik vzájemně synergických softwarových aplikací a také prostředky skladové automatizace. Za zmínku jistě stojí u nás již dobře známé zakladače, dopravníky a automatické vozíkové systémy AGV, paletizery od dalších členů skupiny Körber – Aberle a Consoveyo. Uživatelům těchto prostředků automatizace dokážeme nyní zajistit jejich vzájemnou integraci a napojení na ostatní podnikové systémy a zavedené obchodní procesy. Pro optimální využití automatizace je důležitá harmonizace činnosti jejích jednotlivých článků a řízení její činnosti dle zavedených obchodních postupů a pravidel. Naše zkušenosti předáváme uživatelům automatizace formou předpřipravených ověřených konfigurací, které umožňují rychlé nasazení a okamžité efektivní využití investičně náročných zřízení.“

 

Jak hodnotíte aktuální úroveň automatizace a její další rozvoj v našem regionu?

„V důsledku růstu mezd a nedostatku lidských zdrojů ve středoevropském regionu vzrostl v uplynulých letech výrazně zájem o všechny formy automatizace. V letošním roce jsme spíše svědky opatrného porovnávání dostupných možností a pečlivého vyhodnocování návratnosti příslušných investic. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku pracovních sil je u nás potenciál pro rozšiřování automatizace nadále značný. V dobách všudypřítomné nejistoty očekáváme v první řadě rozšiřování tzv. autonomních mobilních robotů (Autonomous Mobile Robots – AMRs). AMRs jsou z hlediska investiční náročnosti zásadně dostupnější a univerzálnější než tradiční automatizace. Snazší implementace, rekonfigurace a škálovatelnost AMRs dává jejich uživatelům možnost pružně reagovat na změny obchodního prostředí. Vzhledem k těmto výhodám očekáváme v nejbližší době především růst v této kategorii automatizace. Z těchto důvodů již nyní připravujeme univerzální integraci AMR od společnosti Körber s námi dodávaným K.motion Warehouse Advantage.“

 

Jaký předpokládáte, že bude rok 2021?

„Vzhledem k tomu, čeho všeho dříve nepředstavitelného jsme byli letos svědky, a nemyslím tím jen epidemii, raději počítám s jediným, a to je změna. Překvapuje mě, kolik věštců dnes vyjadřuje svoje přesvědčení o tom, jak dojde v příštím roce k zásadnímu zhoršení či zlepšení celosvětové hospodářské situace. Nemám pocit, že by mělo smysl pokoušet se vyslovovat další zaručené prognózy.

Snažím se neunáhlovat se v hodnocení nenadálých okolností, reagovat na ně s chladnou hlavou a volit vyvážená řešení výhodná nejen pro mě, ale také pro moje okolí. Ke stejnému přístupu nabádám svoje kolegy, děti a přátele a věřím, že i díky tomu bude pro nás příští rok dobrý.“

 


Jan Kovařík

Jan Kovařík je zakladatelem a ředitelem DSB - Data Software Brno s.r.o., která dodává a podporuje pokročilá IT řešení pro intralogistiku, především v ČR a na Slovensku, ale také v řadě dalších zemí. V polovině devadesátých let, bezprostředně po dokončení studia Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, se začal plně věnovat rozvoji a řízení vlastní softwarové společnosti. Během svého působení ve funkci ředitele společnosti se zasadil o její postupný růst a rozvoj včetně vybudování několika strategických partnerství a získání řady klíčových zakázek v ČR i zahraničí. V současnosti nadále působí v této funkci a zaměřuje se na rozšiřování portfolia dodávaných řešení o pokrokové technologické inovace. 

 

MR

21.12.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies