• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Jak uspět při zajištění perfektních služeb při vyřizování objednávek

Současná situace způsobila rozpad řady dodavatelských řetězců a uzavření kamenných prodejen, proto je nyní kladen obrovský důraz na e-commerci. Toto odvětví v minulých letech vykazovalo dvouciferný růst, který podle všeho bude pokračovat. Zároveň však spotřebitelé vyžadují stále lepší, rychlé a včasné doručování, což se promítá do nelítostného tlaku na maloobchody a logistické firmy.

 

V posledním dokumentu White paper, ‘První a poslední míle jako podmínky úspěchu pro maloobchod a logistiku’, specialisté v oboru technologií dodavatelských řetězců ze společnosti Zetes, probírají klíčové otázky, které musí toto odvětví řešit v reakci na vyšší požadavky zákazníků – od fáze vychystávání, balení a odeslání objednávky až po poslední fázi, fyzické doručení zákazníkovi. Sledováním klíčových bodů v dodavatelském řetězci, kde se produkt pohybuje, ukazuje Zetes možnosti zlepšení produktivity, zvýšení efektivity a odstranění chyb v celém rozsahu doručovacího procesu – spolu s důvody, proč je právě teď správná chvíle pro zavedení změn.

 
Až dosud měl v tomto oboru podstatný podíl na neefektivních procesech velký počet balíků, které nejsou úspěšně doručeny hned napoprvé. Průzkum rychle rostoucího trhu e-Commerce z Japonska odhalil, že téměř 20 % doručení se nepodaří uskutečnit napoprvé – a ve velkoměstech je to ještě více. Nutnost přidávání dalších rozvozů má velký dopad na náklady a zdroje.

 

Průzkum agentury PCA Predict odhaduje náklady na zmeškaná a neúspěšná doručení na 15 Eur na jedno doručení, což je opravdu hodně vzhledem k tomu, že většina organizací pracuje s velmi nízkými maržemi. Protože na poslední míli může připadnout až 30 % z celkových nákladů – na práci, přepravu a palivo – je současná úroveň neefektivního doručování jednoduše neudržitelná.
 
Chytré řízení
Přestože je zřejmé, že technologie budoucnosti, jako je například robotizace a autonomní vozidla, pomohou zvýšit efektivitu i udržitelnost plnění objednávek, jsou tato řešení teprve v plenkách a představují značné investice. V dnešní době musí maloobchody a logistické firmy zavádět změny tak, aby rychle zajistily flexibilitu a škálovatelnost, díky kterým mohou efektivně a s přijatelnými náklady udržovat krok s poptávkou a nároky zákazníků. Musí také využívat chytré způsoby řízení založené na technologiích, které optimalizují klíčové procesy a umožňují nastavit elastický logistický model s potenciálem pro efektivní navyšování i snižování objemu provozu.
 
Transformace první fáze
Technologie využívající kamerové snímání obrazu umožňují v první fázi transformovat procesy expedice a odeslání, a přitom zcela eliminovat chyby. Inovativní technologie jako Visual Sort Assist a Multi-Modal Voice Recognition vyžadují jen minimální zaškolení a umožňují okamžité nasazení pracovníků do produktivního procesu. Tyto systémy také umožňují maximalizovat efektivitu pomocí kombinace různých technologií. Mohou například kombinovat hlasové ovládání se skenováním čárových kódů.
 
Efektivní poslední míle
V poslední míli mohou technologie vylepšit práci řidičů a přinést jim jistotu a klid ve všech fázích procesu doručení. Harmonizace údajů o stavu a událostí v reálném čase ze všech klíčových bodů dodavatelského řetězce až po proof-of-delivery konečnému zákazníkovi umožňuje firmám optimalizovat procesy a vylepšovat služby zákazníkům. Nedávný průzkum z Japonska poukázal na to, že 42 % zákazníků předem nevědělo, že bude dopravce doručovat zásilku. Zajištění včasných informací o doručení pro zákazníky může omezit náklady na neúspěšné doručení a snížit i dopady na životní prostředí.
 
Finanční i environmentální dopady na opakované pokusy o doručení jsou značné:
•    Na opakované pokusy o doručení připadá až 25 % celkové vzdálenosti ujeté rozvážkovými vozidly.
•    Jen při opakovaných pokusech o doručení každoročně vypustí rozvážková vozidla 420 000 tun CO2.
•    Práce navíc je ekvivalentní plnému úvazku pro 90 000 osob zajišťujících doručení.
 
Tiago Conçeicão, Transport Solutions Expert ve společnosti Zetes k tomu říká: „Není pochyb o tom, že v budoucnosti budou ve skladových a doručovacích provozech hrát stále větší roli roboti a autonomní vozidla. Celé odvětví ale musí využít hlavně inovace, které jsou k dispozici již dnes, a zajistit rychlé a kvalitní plnění objednávek s využitím stávajících prostředků. Pokud je infrastruktura podporována agilním, škálovatelným a propojeným technologickým řešením, mohou maloobchody a logistické firmy využít komplexní viditelnost v reálném čase k proaktivnímu řízení všech kroků procesu. Jedině v takovém případě budou moci dodat správný produkt na správné místo ve správný čas, a to tím nejefektivnějším a nejšetrnějším způsobem.“

 

Zdroj: ZETES

26.5.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies