• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Jak mohou standardy GS1 obohatit technologie

Technologie se dnes vyvíjejí rychleji než kdykoli v minulosti a stále více ovlivňují veškerou lidskou činnost, všechny stránky našeho života. Mnohdy si to už ani neuvědomujeme a nedovedeme si představit, jak by náš život vypadal bez technických vymožeností.

 

Podívejme se jenom na tak běžnou činnost, jako je nakupování. Rozvoj obchodu a s ním související logistiky se za posledních 30 let změnil zcela radikálním způsobem. Neméně radikálně se změnily také nákupní zvyklosti spotřebitelů. Lidé se naučili nakupovat i prostřednictvím nejrůznějších nákupních kanálů, zvykli si na rychlé dodávky zboží do místa bydliště, doprava zdarma je relativně běžnou službou.

Aby se tyto malé, každodenní zákaznické zážitky mohly realizovat, je potřeba spoléhat více a více na moderní technologie, které nám je umožňují. Má-li obchod fungovat skutečně spolehlivě, moderně, ale také udržitelně, musí být fyzický dodavatelský řetězec doprovázen masivním tokem relevantních informací. A to ne ledajakých. Musí se jednat o data, která jsou strukturována, standardizována, jsou bezpečná, konzistentní, úplná, věrohodná a je možno je sdílet v rámci celého logistického řetězce.

Zde přichází ke slovu standard GS1, který se specializuje zejména v retailu a logistice na jednoznačnou identifikaci, automatický sběr a komunikaci dat. Bez nadsázky lze říci, že bez tohoto standardu se dnes v maloobchodní síti prakticky nic neprodá! Ale vlastně ani neobjedná, nedodá a nevyfakturuje. 5 miliard charakteristických pípnutí skeneru provází denně maloobchodní transakce světového trhu. Za tímto skutečně pozoruhodným číslem se skrývá dlouholetý a konzistentní vývoj standardů, které jsou dnes skutečným globálním jazykem obchodu.

S vývojem technologií a rostoucím tlakem na množství a kvalitu dat se samozřejmě musí vyvíjet i standardy GS1. Stále častěji je patrný posun od lineárních kódů k 2D kódům, které pojmou více dat při menším nároku na prostor i velikost samotného datového nosiče. Ještě významnější je posun ve způsobu sdílení a komunikace dat. Data jsou vkládána do datových katalogů, které umožňují sdílení shodných dat v rámci celého trhu, přístup k datům je jednodušší, jejich integrace do informačních systémů je stále snazší. Klíčovým slovem pro správu a komunikaci dat je interoperabilita.

Pro standardizační organizaci je rozvoj technologií velkou výzvou. Je nezbytné sledovat trendy, mít co nejpřesnější informace o tom, jak se bude vyvíjet spotřebitelské chování. GS1 se trendům vývoje a inovacím v relevantních sektorech věnuje velmi intenzivně. V pracovních skupinách, které sledují a vyhodnocují potřeby trhu, jsou zapojeny stovky expertů z více než 80 zemí světa.

Za nejvýznamnější trendy, které již dnes ovlivňují nebo velmi brzy budou ovlivňovat obchod, logistiku, ale i další průmyslové sektory, považuje GS1 sledovatelnost, ověřování původu a serializaci, městskou či příměstskou logistiku, digitalizaci, automatizaci a robotizaci a samozřejmě také udržitelný rozvoj.

Těmto trendům bude odpovídat i rozvoj technologií. GS1 má ambici být jejich součástí zejména v oblasti definování a popisu otevřených a strukturovaných dat, kde je kladen důraz na správnou interpretaci a snadnou integraci. Technologie využívající distribuovaná data, jako například blockchain, mají rovněž zvýšené požadavky na standardní a strukturovaná data a jsou tudíž potenciálními uživateli globálního standardu. V neposlední řadě také často zmiňovaný internet věcí je velmi úzce spojen s potřebou velkého množství kvalitních, jednoznačně definovaných dat, která musí být obecně srozumitelná. 

GS1 se věnuje kontinuálně rozvoji standardů tak, aby vyhovovaly současným i budoucím potřebám jednotlivých průmyslových sektorů. V posledních několika letech je hlavní prioritou této globální standardizační organizace budování platformy GS1 Registry, která bude umožňovat uchovávání informací o všech přidělených identifikačních číslech a relevantních datech, resp. odkazech na příslušná data. V první fázi tato platforma umožní ověřování pravosti identifikovaných položek zejména pro velká elektronická tržiště, ale postupně by měla umožnit i dalším poskytovatelům služeb, tvůrcům řešení, správcům datových katalogů využívat platformu pro budování jejich vlastních, nadstavbových řešení.

Pavla Cihlářová, Chief Executive Officer, GS1 Czech Republic

12.12.2019

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies