• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Jak dlouhá je poslední míle …?

Ilustrační foto | Pixabay

Zatímco kroky, které většina z nás činí směrem k návratu do normálního života a k práci takové, jak jsme ji znali před loňským vypuknutím krize, jsou spíše pozvolné a velmi opatrné, postup směrem k zefektivnění logistiky poslední míle by měl být razantní a co možná nejrychlejší. Byla to právě krize, která převedla významnou část retailu do podoby dnes označované jako e-tail. Tedy z kamenných prodejen do oblasti e-commerce. Tento trend nejenže přinesl velký nárůst doručování jednotlivých zásilek přímo na adresy konečných příjemců, ale současně posunul do zcela jiné dimenze i související zpětnou logistiku. Ta zejména v segmentu B2C představuje významnou zátěž celého dodavatelského řetězce z pohledu finanční, environmentální, ale i procesní náročnosti. Je dobré si uvědomit, že to, že něco je technicky řešitelné ještě neznamená, že to je správné nebo výhodné. Stejně tak platí i to, že na světě není nic zadarmo – ani poslání zboží, ani jeho zpětný odběr. Je to jen fikce, se kterou marketéři rádi pracují. Právě otázky spojené s ekonomikou logistiky poslední míle, její environmentální udržitelností i významem pro celkovou koncepci moderní city logistiky byly důvodem, proč jsme k tomuto tématu v rámci online diskuzní platformy Reliant BroadCAST přizvali Pavlu Cihlářovou, ředitelku GS1 Česká republika a Jana Poltera, obchodního ředitele společnosti DACHSER Česká republika.

City logistika má pro hladké fungování celého dodavatelského řetězce zcela zásadní význam a na zvládnutí logistiky poslední míle do značné míry závisí to, jak komfortní bude jednou život (nejen) ve městech pro nás i pro generace, které teprve přijdou. Přitom právě vhodně zvolený koncept distribuce zboží zakoupeného na internetu může zásadně ovlivnit rozsah dopadu logistiky na životní prostředí bez nutnosti snížení celkové kvality poskytované služby. I proto bude mít právě problematika optimalizace logistiky poslední míle své pevné místo ve společnosti dalších aktuálních témat v programu podzimní konference SpeedCHAIN 20:21, kam jste všichni srdečně zváni!

 

Miroslav Rumler

3.6.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies