• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Intralogistika může z Průmyslu 4.0. výrazně těžit

Ilustrační foto | STILL

Průmysl 4.0. představuje unikátní koncepci sjednocující fyzické, informační i datové komponenty nejen samotného výrobního prostředí. Můžeme přitom hovořit o čtvrté průmyslové revoluci, která nás vede k masivní automatizaci ve většině odvětví včetně logistiky, kde je to přímo nevyhnutelné. V průmyslu 4.0 jsou propojeny chytré stroje, úložné a logistické systémy a další technologická zařízení do jednoho celku. „Ideální potenciál pro jeho využití přitom nabízí automatizované logistické systémy, ve kterých jsou obrovské nároky na optimalizaci procesů, výměnu dat a propojení. Se současnou technikou má navíc pro automatizaci potenciál každý sklad,“ říká Torsten Wiecker, Vice President Brand Management STILL EMEA.

Automatizace = efektivita

Vliv koncepce 4.0 na materiálový tok komentují odborníci ze společnosti STILL následovně: „Nástup Průmyslu 4.0 do intralogistiky je masivní. Přetrvávající pandemie ukázala nutnost automatizace a transformace našich dodavatelských řetězců a logistiky. Lidé, stroje, softwarové nástroje a produkty budou pracovat v neustálém vzájemném propojení, aby byla možná plynulá komunikace mezi jednotlivými součástmi systému a probíhalo generování komplexní databáze. Cílem pro intralogistiku je využívání a kombinování těchto dat pro vylepšování výkonnosti a efektivity,“ uvádí Torsten Wiecker. Již v současnosti přitom pozorují trend odklonu od standardních vysokozdvižných vozíků k těm propojeným, které obsluhu podporují v efektivnější a spolehlivější práci. Vyzdvihují přitom, že v současnosti jsou možná i nasazení, kdy stroje pracují plně automaticky, a kromě toho přinášejí i cloudová řešení a analýzy dat opírající se o umělou inteligenci, čímž nabízejí zákazníkům přidanou hodnotu, a ještě více zefektivňují jejich procesy.

Data, která vždy najdou využití

Společnost STILL koncepci 4.0. podporuje vývojem nových technologií. Jednou z nich je například standardní rozhraní pro přepravní systémy bez řidiče (FTS), jehož cílem je zjednodušení napojení nových vozíků do stávajících řídicích center. Rozhraní se vyvíjí ve spolupráci se Svazem automobilového průmyslu a Oborovým svazem manipulační techniky a intralogistiky. Univerzální rozhraní by totiž umožňovalo souběžný provoz automatizované manipulační techniky různých výrobců a integraci s více systémy. Díky tomu se docílí výměny vozíků v rámci intralogistických procesů, zvýšení transparentnosti, a především překonání překážek na cestě k automatizaci. Rozhraní FTS podpoří také cloudové řešení společnosti STILL pro vyhodnocování iGo Insights, které dokáže efektivně využít poznatky strojového učení – z obrovského množství nashromážděných dat filtruje souvislosti a generuje doporučení, jak by bylo možné optimalizovat disponibilitu a výkon systému. Veškeré informace je poté možné vyvolat on-line přes webový portál. Software navíc umožňuje proaktivní jednání – například při plánování údržby nebo oprav.

STILL vyvíjí vlastní řešení

Nástup koncepce průmyslu 4.0. do intralogistiky je masivní a STILL se v tomto ohledu neustále snaží přinášet nová a efektivní řešení pro klienty: „Ve společnosti STILL usilujeme o inovace v oblasti Průmyslu 4.0 a automatizace v rámci různých výzkumných projektů a vlastního vývoje. Snažíme se, aby řešení automatizace přinášela maximální užitek. Proto musí být každá inovace pro požadavky našich zákazníků přínosná a zároveň musí přinášet větší zisk,“ uzavírá Torsten Wiecker.

 

Zdroj: STILL ČR

15.2.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies