• LogisticNEWS
  O čem se mluví

GS1 Digital Link: veškeré informace v jednom kódu

GTIN spolu s odkazem na web s informacemi o výrobku konečně v jednom kódu! Standard GS1 Digital Link umožňuje propojení B2B a B2C informací společně s digitálním obsahem uloženým na webu, a to pomocí webové adresy (URI).

Stále častěji se setkáváme s více datovými nosiči na jednom spotřebitelském balení. Každý z datových nosičů je na obal výrobku umístěn pro konkrétní účel. Jeden kód např. pro podporu procesů v dodavatelském řetězci a skenování na pokladně, další ke zprostředkování více produktových informací pro spotřebitele. Datové nosiče na obalu však zabírají místo a matou pokladní i zákazníky na samoobslužných pokladnách.

Jak využít stávající čárový kód (převládající EAN-13) pro zprostředkování doplňkových informací z webu? Řešení přináší GS1 Digital Link!

 

URI = URL + URN

URI (Uniform Resource Identifiers) se skládá z URL (Uniform Resource Locators) a URN (Uniform Resource Name). URL specifikuje http:// nebo https:// protokol a přesměrovává na zdroje informací na webu. URN slouží jako globálně jednoznačné jméno pro objekty na webu. 

GS1 Digital Link aktivuje čárové kódy pomocí jednoduché standardizované webové struktury, tzv. Web URI. Standard GS1 Digital Link určuje místo, kam ve Web URI patří GTIN (případně jiný GS1 identifikační klíč) a atributy k němu. GS1 Digital Link Web URI lze použít pro kódování do lineárních i 2D datových nosičů.

Výrobci, distributoři i obchodníci mohou tímto způsobem elegantně propojit spotřebitele se všemi relevantními informacemi o výrobku. Zavedení standardu GS1 Digital Link neznamená žádnou změnu v současném užívání čárového kódu EAN-13. Produktové obaly není potřeba měnit. Nové je pouze využití datového nosiče! Standard GS1 Digital Link umožňuje vyjádření GS1 klíčů a dat atributů ve formátu, který lze použít pro web.

 

Příklady využití standardu GS1 Digital Link

1. GTIN 9506000134369 kódovaný do lineárního čárového kódu:

Kód pro Digital Link

Pomocí softwaru je GTIN převeden do formátu webové adresy:  id.gs1.org/01/9506000134369

nebo

dalgiardino.com/01/9506000134369

Po načtení uvedeného digitálního linku je zákazník přesměrován na webovou stránku produktu.

Webová stránka produktu

V tomto případě datový nosič kombinuje tři funkce:

 • funkci identifikátoru URI
 • funkci identifikátoru GS1 (GTIN)
 • funkci přesměrování (API call) na URL adresu, kde jsou uloženy další informace.

Standard GS1 Digital Link definuje, jak mají být strukturovány webové adresy (URI), aby obsahovaly další informace o produktu nebo i další GS1 identifikační klíče (GLN nebo SSCC).

 

2. GTIN 9506000134376 a atributy (exspirace, šarže, sériové číslo) kódované do 2D kódu GS1 DataMatrix:

2D kód

Interpretace do digitálního linku:

id.gs1.org/01/09506000134376/10/ABC/21/123456?17=211200

nebo

dalgiardino.com/01/09506000134376/10/ABC/21/123456?17=211200

Výhodou standardu je, že na načtení takto strukturované webové adresy není potřeba online vyhledávání.

 

GS1 Digital Link umožňuje do jediného datového nosiče kódovat více informací, online i offline

Datové nosiče, jako jsou RFID tagy, GS1 DataMatrix a GS1-128, dokážou kódovat více informací než lineární kód EAN-13, který nese pouze GTIN. To však není pro GS1 Digital Link žádná překážka. S pomocí GS1 Digital Link lze jednoduše vytvořit Web URI i pro čárový kód EAN-13. Pak záleží už pouze na konkrétní aplikaci, kam bude zákazník pro načtení kódu přesměrován.

Pro marketingové účely jsou často používané QR kódy. Jejich výhoda spočívá v tom, že jsou jednodušeji přístupné pro spotřebitele prostřednictvím chytrých telefonů: Ke skenování QR kódu není potřeba aplikace, která by pracovala se strukturou GS1 Digital Linku.

 


Standard GS1 Digital Link definuje:

 • Přesně formulovanou strukturu webové adresy

 • Fungování skenerů při dekódování URL struktury GS1 Digital Linku

 • Jak URL adresy přesměrovat na související digitální obsahy (recepty, návody k použití, kmenová data) a další relevantní zdroje informací, ať jsou kdekoli

 • Aplikace, které mohou přímo extrahovat webové adresy, pokud jsou adresy zahrnuty v datovém nosiči


Výběr datového nosiče (EAN-13, GS1 DataMatrix, RFID, QR a další) ovlivňuje mnoho faktorů:

 • Parametry tisku, jako je rychlost a kvalita

 • Datová kapacita

 • Potřeba ověření původu produktu

 • Zamýšlené použití z pohledu firmy

 • Doporučené použití na straně spotřebitele

 • Fyzické umístění symbolu, použitelný prostor na obalu


 

Shrnutí

Jeden datový nosič může vykonávat více funkcí. Není nutné na produkt přidávat nový datový nosič pokaždé, když je potřeba změnit či přidat další produktovou informaci. To má řadu výhod:

1. Jeden datový nosič na balení zabírá logicky menší prostor a designérům zůstává k dispozici více místa.

2. Spotřebitelům odpadají potíže při samoobslužném skenování; pokladní nezdržuje nechtěné načtení nesprávného kódu pokladním skenerem.

3. Nosiče dat, vytisknuté za účelem krátkodobé nebo jednorázové propagační akce, nelze opakovaně použít, zatímco GS1 Digital Link umožňuje aktualizovat informace

v reálném čase při využití stále stejného čárového kódu.

4. Pro skenování stejného datového nosiče mohou být vyvinuty různé aplikace, ale zákazníci získají vždy přesně definovaný a zacílený obsah.

Než začnete uvažovat o přidání dalšího datového nosiče na obal vašeho produktu, zvažte, zda nelze využít ten samý!

 

Pro více informací o standardu GS1 Digital Link navštivte www.gs1.org/standards/gs1-digital-link.

 

Andrea Opatrná,
manažerka datových služeb,
GS1 Czech Republic

21.5.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies