• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Globální pandemie tak trochu jinou optikou

Pro většinu jsou uplynulé týdny noční můrou, pro některé obdobím bezprecedentního růstu. Pro všechny je však krize velká zkouška a výzva: Je vůbec možné se na ni připravit, včas se jí přizpůsobit a vyjít z ní vítězně? Odpovědi nám nabídli Petr Pavlík ze společnosti ALBERT ČR, Petr Bena za společnost ALZA.cz a Lukáš Havlásek z firmy Shopsys.

 

Petr PavlíkKrize nám přinesla ujištění, že jdeme správnou cestou

Petr Pavlík, ALBERT ČR

Jsme pyšní, že jsme i ve vypjatých situacích dokázali udržet celý dodavatelský řetězec v chodu, a to bez významnějších problémů.

Lépe jíst znamená lépe žít. To je motto, které je za vším, co se snažíme podnikat ve vztahu k našim zákazníkům. Změny vyvolané krizí byly a dosud jsou zásadní, například rozdělení prodejen na sudé a liché, abychom minimalizovali riziko paralýzy významnější části sítě v případě výskytu onemocnění koronavirem na některé z prodejen atd.

Obecně však krize ukázala, že jsme schopni stávající projekty realizovat mnohonásobně rychleji, než bývalo běžné a nové projekty spouštět flexibilně v závislosti na vzniku nových potřeb zákazníků.

 

Petr BenaNa povrch vyplavalo vše, co bylo slabé

Petr Bena, Sales and Purchasing Director, Alza.cz

Změna nás obklopuje neustále na každém kroku. Standardně je pozvolná, v posledních týdnech má ale spíše překotnou povahu. Úspěšní vnímají a průběžně vyhodnocují neustálé nebezpečí v lokálním i globálním měřítku. Každá změna však přináší příležitost. Bezpodmínečně nutnou je však v procesu změny schopnost aktivní sebereflexe …

My jsme dokázali vážnost situace jako jedni z mála správně vytušit v dostatečném předstihu předtím, než naplno ovládla evropský a český trh. Měli jsme tak nezbytný čas na přípravu. Ještě v lednu jsme na základě signálů z Asie navýšili spekulativně stav zásob zboží o cca 1mld Kč. Další vývoj na světových trzích nás přiměl v únoru zásoby navýšit ještě jednou. Průběžně nám i tak postupně rostly obraty a klesaly stavy zásob tak, že v březnu jsme se dostali na běžný stav zásob bez jakékoliv spekulativní rezervy. To vše bylo umožněné extrémně dobrou dlouhodobou finanční situací firmy a dostatkem hotovosti, kterou jsme v pravý čas mohli využít k nákupu později nedostatkového zboží.

Významným opatřením pro zajištění flexibility naší společnosti v průběhu krize bylo i přesunutí významné části zaměstnanců na home office, abychom jim zajistili maximální ochranu před případným onemocněním. Významným krokem vstříc požadavkům našich zákazníků bylo i spuštění programu Alza drop-shipment, zavedení potravin do portfolia našich produktů, nebo rozšíření nabídky o prodej ochranných pomůcek a desinfekce. My jsme se navíc v dané chvíli rozhodli nepodporovat překupníky a kvalitní dezinfekci jsme si začali sami vyrábět. Podobně jsme sami bez překupníků začali v zahraničí napřímo nakupovat i ochranné pomůcky.

A co bylo pro naše úspěšné fungování v prvních měsících globální krize klíčové? Těch faktorů úspěchu bylo hned několik … Velmi odolnou se ukázala být naše vlastní podnikatelská strategie. Velkou devizou pro nás ale byl dostatek cash-flow nezbytný pro operativní nákupy zboží, schopnost rychlé adaptace celé společnosti na změnu a schopnost v nových podmínkách díky extrémnímu nasazení všech zaměstnanců firmy obstát. Nově jsme objevili například nové formy interní komunikace přes Teams, Zoom a další vhodné platformy. Ve výsledku si dovolím konstatovat, že krize je pro nás všechny jednoznačně obrovským nebezpečím, ale současně i příležitostí k růstu a k realizaci zásadních změn na jinak poměrně stabilizovaném trhu. A bonusem je to, že všechno, co bylo slabé a života neschopné, velmi rychle vyplavalo na povrch …

 

Lukáš HavlásekJak nevstoupit do online slepou uličkou

Lukáš Havlásek, CEO, Shopsys

Globální krize doprovázená přísnými opatřeními jednotlivých vlád na celém světě přinesla dramatický nárůst e-commerce: Ti kteří do e-commerce vstoupili už dříve dostali bezprecedentní příležitost svůj postup dále zrychlit, ti pro než byl e-commerce doposud nepoznaným nástrojem do něj horečnatě vstupují. Výjimkou není nárůst obratu jednotlivých firem o 150-200%. Podíl e-commerce v české ekonomice by tak v důsledku pandemie COVID-19 mohl velmi záhy dosáhnout až dvaceti procent celkového obratu. Spotřebitelé sice preferují zavedené značky, ale jsou ochotni přijmout v onlinovém světě i známé offlinové brandy. Koronavirus nepochybně urychlil vstup celé řady kamenných obchodníků do online světa. Přeskočili tak dlouhou vývojovou fázi. Otázka je, kolik z nich se tak v budoucnu dostane do slepé uličky. To může změnit dobře zvládnutá digitální transformace klasických podniků a investice do technologií.

 

 

Zdroj: Retail Summit Action

14.5.2020

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies