• LogisticNEWS
    O čem se mluví

GDSN: 38 MILIONŮ PRODUKTŮ

Schéma GDSN | GS1 czech Republic

GDSN zažívá na našem trhu v posledních dvou letech boom. Počet dodavatelů, kteří sdílejí produktová data pomocí e-katalogu SYNFONY, každým měsícem utěšeně roste. Pojďme se podívat na nejvýznamnější novinky v globální datové synchronizaci podrobněji.

Síť elektronických katalogů produktových dat GDSN se pevně etablovala jako výrazně efektivnější alternativa zastaralých, nekompatibilních zalistovacích karet. Lokální e-katalog SYNFONY podle předpokladů úspěšně expanduje dovnitř i ven a stále většímu počtu firem zjednodušuje podnikání. GDSN tým při GS1 Czech Republic pružně reaguje na požadavky trhu. V posledním období řeší zejména následující problematiku.

Sjednocení požadavků u fotografií

V průběhu tohoto roku probíhala pod záštitou GS1 Czech Republic jednání mezi předními obchodními řetězci a dodavateli s cílem sjednotit požadavky řetězců týkající se produktových fotografií. Výsledkem bude soubor doporučení, jaké parametry mají produktové fotografie splňovat. Jde především o technické charakteristiky, jako jsou rozlišení, rozměry, ořez, pozadí či formát souboru. Na vybraných trzích především v západní Evropě se takovýto standard pro produktové fotografie již prosadil. Věříme, že jej Česká republika bude v dohledné době následovat.

Metodika vkládání dat pro EKO-KOM

Tým datových služeb GS1 Czech Republic zpracoval pro dodavatele, kteří se chystají zasílat produktová data prostřednictvím GDSN, metodiku pro vkládání dat pro systém sběru a recyklace obalových odpadů společnosti EKO-KOM. Dokument může být prospěšný společnostem, které nereportují přímo a daný proces za ně realizují jednotliví odběratelé. To se týká především zahraničních dodavatelů.
Manuál vznikl ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami a je k dispozici v českém a anglickém jazyce na vyžádání u GS1 Czech Republic.

Globální dosah katalogu SYNFONY

Věděli jste, že pokud dodavatel používá GDSN katalog SYNFONY, může svá data publikovat nejen v rámci České či Slovenské republiky, ale také do zahraničí? A to díky vzájemnému propojení jednotlivých certifikovaných katalogů GDSN (data poolů).

Konektivita e-katalogu SYNFONY napříč evropskými trhy

Konektivita e-katalogu SYNFONY napříč evropskými trhySlužby, které umožňují přístup k GDSN, můžete najít po celém světě pod různými názvy. Mezi významné zahraniční katalogy GDSN patří:

1WorldSync, hojně využívaný především v Severní Americe

Atrify, nejvíce rozšířený v Německu, Rakousku a Švýcarsku

Vybrané GDSN katalogy provozované národními organizacemi GS1 v jednotlivých zemích jsou např.

GS1 Sync (GS1 Austria)

GS1 DAS (GS1 Netherlands)

GS1 Trade Sync (GS1 Denmark a GS1 Estonia)

Synkka (GS1 Finland)

Allineo (GS1 Italy)

Validoo (GS1 Sweden)

AECOC DATA (GS1 Spain)

TrueSource (GS1 UK)

GlobCat (GS1 Croatia)

SYNC PT (GS1 Portugal)

HellaSync (GS1 Association Greece)

TOBBsenkron (GS1 Turkey)

Pokud vaši firmu osloví zahraniční partner s požadavkem na poskytnutí vašich dat prostřednictvím jakéhokoli z aktuálně certifikovaných katalogů GDSN (výše uvedený seznam obsahuje pouze našemu trhu nejbližší katalogy), obraťte se prosím na tým datových služeb GS1 Czech Republic. Data je totiž možné jednoduše zaslat přímo ze SYNFONY! Rádi vám vysvětlíme jak. Svá produktová data můžete zasílat do všech výše uvedených katalogů a budete je mít pod kontrolou v rámci jednoho řešení. Samozřejmě s lokální konzultační podporou od GS1 Czech Republic.

GDSN v číslech

Na závěr uveďme několik statistických údajů. Počet dodavatelů registrovaných v GDSN v České republice každým měsícem významně stoupá a v současné době překročil hranici 250 firem. Tito dodavatelé publikovali již přes 18 tisíc položek. Podíl České republiky na celosvětových číselných statistikách je ovšem velmi malý. Celkem je do GDSN ve světě zapojeno přes 68 tisíc společností (z toho přes 2 500 příjemců dat). Počet publikovaných položek přesahuje 39 milionů. Celosvětové statistiky se vztahují k datu 30. 9. 2022 a evidují k tomuto datu 44 aktivních GDSN certifikovaných katalogů. Kromě sektoru FMCG a DIY je GDSN významně rozšířeno také ve zdravotnictví a farmacii (zhruba 10 % z celkových statistik).

SYNFONY také na Slovensku!

Značka SYNFONY je nově přítomna také na Slovensku. Tým GDSN při GS1 Czech Republic pomáhal slovenským kolegům spustit tamní verzi GDSN katalogu; český a slovenský datový model jsou nově udržovány v jedné společné dokumentaci. Oba modely se od sebe odlišují jen v několika atributech (např. DPH). Slovenští dodavatelé, kteří chtějí začít GDSN využívat, mohou kontaktovat GS1 Slovakia a získají tak přístup do SYNFONY, který je kompletně lokalizován do slovenštiny. Více informací najdete na www.synfony.sk.

Používá váš partner GDSN?

Pokud chcete zjistit, zda váš obchodní partner (lokální či zahraniční) je registrován v GDSN, a tedy GDSN používá, použijte vyhledávač na webu gdsnpartysearch.gs1.org.

 

Zdroj: GS1 Czech Republic

24.11.2022

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies