• LogisticNEWS
    O čem se mluví

Galileo: První čistě evropský družicový navigační systém

ilustrační foto

Lidé většinou tuší, že systém Galileo je konkurencí, resp. obdobou amerického navigačního systému GPS, ruského GLONASS nebo čínského BeiDou. Jde však o čistě evropský projekt, který má zaručit tu nejrychlejší a nejpřesnější možnou navigaci. Systém Galileo bude tvořit celkem 30 družic. Služby systému Galileo jsou již v provozu a plně k dispozici uživatelům. Jaké funkcionality a přínosy poskytuje zejména evropským uživatelům, vysvětlil Daniel Lopour, který se v agentuře GSA (Evropská agentura pro globální navigační družicové systémy) stará o rozvoj využívání systému Galileo v dopravě a logistice.

 

Po vypuštění soustavy 30 družic, na které se čekalo poměrně dlouhou dobu, by měl být systém nyní kompletní. Je tomu skutečně tak?

Evropský globální družicový navigační systém Galileo je skutečně v provozu a využívají jej miliardy uživatelů po celém světě, ať již prostřednictvím mobilních telefonů, nebo v rámci pokročilých aplikací v dopravě nebo například v zemědělství. Galileu nad Evropou sekunduje navíc systém EGNOS, který umožňuje použití družicové navigace i v kritických aplikacích z pohledu bezpečnosti – tj. tam, kde je potřeba se na přesnost signálu skutečně spolehnout, jako například v letecké dopravě při přístrojovém přiblížení. Takový systém je v Evropě, včetně České republiky, aktuálně využíván nejen pro přiblížení letadel, ale i vrtulníků na heliporty nemocnic, jako v případě Fakultní nemocnice v Motole.

Technologie Galileo je kompatibilní se zbytkem již zavedených navigačních systémů. Proč je tedy pro Evropany výhodné využívat služeb právě systému Galileo?

Galileo zvyšuje dostupnost družicového navigačního signálu a poskytuje vyšší přesnost při určování polohy. Aby bylo možné určit přesnou polohu uživatele, je třeba přímá viditelnost družic navigačních systémů. Proto se uživatelům vyplatí při nákupu přijímače nebo mobilního telefonu ověřit, zda umožňuje příjem všech dostupných navigačních systémů, včetně Galilea. Systém Galileo navíc poskytuje jako první na světě navigační signál na dvou různých frekvencích, což umožňuje dosahovat přesnosti při určování polohy v ideálních podmínkách i pod 1 metr bez dalšího doplňkového vybavení.

Systém Galileo poskytuje jako první na světě navigační signál na dvou různých frekvencíchV logistice v tom nejširším pojetí tohoto termínu je přesné určení polohy zboží, techniky, ale často i lidí zcela zásadní. Jaké konkrétní služby nabízí Galileo nad rámec ostatních systémů zákazníkům v oblasti logistiky?

V prvé řadě je potřeba zdůraznit, že systémy družicové navigace je potřeba vnímat jako komplementární a nikoliv konkurenční. Pro profesionální zákazníky z oblasti logistiky platí dvojnásobně, že je důležité ověřit, zda-li technické prostředky (čtečky, ruční terminály, palubní vybavení vozidel atp.) umožňují příjem všech konstelací. Výběrem vhodného terminálu je možné maximalizovat pravděpodobnost přesného určení polohy. Galileo bude nad rámec ostatních systémů nabízet již v rámci základní služby zcela zdarma autentifikaci navigačních zpráv, což uživatelům nejen v oblasti logistiky umožní ověřit původ navigačních zpráv. V oblasti logistiky může například informace o poloze terminálu s využitím autentifikace navigačních zpráv přispět k lepšímu oveření a potvrzení o doručení zásilek.       

Vývoj celého dodavatelského řetězce v posledních dvanácti měsících potvrdil, že jeho odolnost a agilita bude stále více záviset na stupni digitalizace a automatizace vzájemně propojených procesů a systémů. Do jaké míry má Galileo ambice stát se nástrojem nebo dokonce přímým účastníkem proměny dodavatelského řetězce v souladu s principy tzv. Průmyslu 4.0?

Galileo, obdobně jako ostatní globální družicové navigační systémy, je nedílnou součástí této proměny a to nejen prostřednictvím poskytování přesné informace o poloze dopravní a manipulační techniky nebo zařízení propojených pomocí “internetu věcí“, včetně zlepšení možností jejich autonomního fungování a vzájemné kooperace. Galileo poskytuje i jednu z nejpřesnějších a nejlépe dostupných informací o čase, který je základním stavebním prvkem každého systému družicové navigace. Tento přesný čas je dostupný prostřednictvím signálu družic Galileo a umožňuje synchronizovat činnost zařízení v rámci Průmyslu 4.0 s využitím stejného “zdroje“ času prakticky kdekoliv na planetě.     

 

LN

11.5.2021

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies